Asedirektiivi uhkaa maanpuolustustahtoa ja kykyä

Moni ammunnan harrastajien etujärjestö ja viranomainen on ottanut Suomessa kielteisen kannan EU:n asedirektiivin eräisiin sisältöihin, erityisesti sen sotilasaseita muistuttavat itselataavat kertatuliaseet kieltävään kohtaan. Direktiiviä ovat ihmetelleet ainakin Pääesikunta, Tulli, Riistakeskus, Puolustusministeriö, Poliisihallitus, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Metsästäjäinliitto ja Reserviläisurheiluliitto, Reserviläisliitto sekä Suomen Reserviupseeriliitto ja monet muutkin, muun muassa Suomen Sotilas -lehti.

Edellä mainituista monet ovat myös tuoneet kritiikkinsä eduskunnan hallintovaliokunnan tietoon, kirjoittaa uusi Facebook-ryhmä Firearms United Finland

https://www.facebook.com/FirearmsUnitedFinland/

Samalla sivustolla julkaistun linkin alta löytyy suomalaisten harrastajien etujärjestöjen antamia lausuntoja uudesta direktiiviehdotuksesta:

https://www.eduskunta.fi/…/Esitysli…/Sivut/HaVE_31+2015.aspx

Jopa Poliisihallitus (PoHA) toteaa että laillisten aseiden saamisen hankaloittaminen luo markkinoita laittomille ampuma-aseille.

Poliisihalloituksessa siis ymmärretään, että kieltolaki ei johda toiminnan loppumiseen vaan se siirtää sen maanalle ja tekee monesta ennen lakia kunnioittaneesta kansalaisesta rikollisen.

#‎EUgunban

Suomessa käyty keskustelu ja avaukset päätöksentekijöiden suunnalta viittaisivatkin nyt siihen, että niin sanotut reserviläisten puoliautomaattikiväärit säilyisivät tällä kierroksella, toivottavasti. Direktiivin hampaista päässevät myös metsästysaseet, kunhan eivät ole pahannäköisiä. (Lue lisää aiheesta toisaalta Suomen Sotilaan nettisivuilta ja Facebookista).

Sen sijaan avoin kysymys on se, kuinka käy muiden kuin reserviläisten ”sotilasaseita muistuttaville” puoliautomaattiaseille ja se kuinka käy tuhansille Suomessa keräilijöillä oleville laillisille sarjatuliaseille ja takkahuoneiden seinäkoristeiksi päätyneille täysin vaarattomiksi deaktivoiduille sarjatuliaseille? Nythän saattaa nimittäin käydä niin, että muut kuin rekisteröityneet maakuntajoukkojen jäsenet ja sijoitettu reservi eivät saa enää puoliautomaattiaseita omistaa. Siitäpä se taas uusi byrokratia saataisiin. Niin ja eikös Suomessa ole muuten yhdistymisvapaus?

Jos asekeräilijät ja deaktivoitujen aseiden harrastajat uhrataan, loppuu Suomesta merkittävä sotahistorian ylläpitotyö. Esimerkiksi sotaelokuvien tai alan kirjojen ja lehtien tekeminen sekä muu vastaava elinkeinon harjoittaminen vaikeutuu tai estyy. Maanpuolustustahtoa kohottavien ja ylläpitävien sotahistoriallisten tapahtumien järjestäminen ja tuhansien ihmisten harmiton ja yhteiskunnalle hyödyllinen ja paljon monelle iloa tuova historiaharrastus; paraatien historialliset osastot, sotahistorialliset näytökset ja näyttelyt jne, jne, päättyvät. Juuri kukaan ei ole tuonut tätä esille julkisuudessa. Eikö esimerkiksi valtakunnallisen lippujuhlapäivän paraatin vapaaehtoisten sotahistoriallisilla ryhmillä ole merkitystä maanpuolustustahdolle? Miten valtio muka hoitaisi tämän toiminnan kun rahat on loppu. Nyt tästä kaikesta ovat vastanneet yksityiset kansalaiset omin varustein talkoohengellä ja isänmaallisella mielellä. Päättäjät huomaavat kai asian vasta kun tämä kaikki on loppu.

Terrorismin torjunnan kanssa EU-direktiivillä ei käytännössä tietenkään ole mitään tekemistä. Miten voisikaan olla. Eiväthän terroristit käytä laillisia aseita, eivätkä varsinkaan korjauskelvottomiksi hitsattuja deaktivoituja ”dekoaseita”, ne kun eivät enää ole aseita vaan lähinnä dekoratiivisia esineitä. Aseena niistä ei ole muuhun kuin lyömäaseeksi vaikka muun muassa Helsingin poliisin ja Poliisihallituksen niin sanotut asiantuntijat ovat yrittäneet monessa yhteydessä toista väittää. Asiantuntijaksi kannattaisikin pyytää asealan asiantuntijoita eikä asenteellisia ja asiantuntemattomia virkamiehiä. Se kun tahtoo olla niin että mitä vähemmän tietää sitä painavammin puhuu. Mikäli direktiiviin ei saada varaumaa koskien myös Suomessa asiallisesti hoidettua deaktivointia ja toimivien sarjatuliaseiden keräilyä, loppu tulee myös Suomen Sotilas –lehden kaltaisille toimijoille. Asetekninen ja sotahistoriallinen tutkimustyömme ja alan journalismi loppuu Suomesta jos asekeräilyperusteinen sarjatuliaseiden hallussapito kielletään. Edes valokuvia ei voi ottaa jos ei ole edes deaktivoituja aseita. Suomessa on erikokoisissa kokoelmissa globaalistikin arvioiden korvaamattoman arvokasta sotahistoriallista esineistöä. Nyt se joko tuhotaan tai poistuu maasta.

K10

Sisäministeriö on Suomen Sotilaan joulukuun alussa saaman tiedon mukaan jo laskeskellut mitä luovutettavista aseista pitäisi maksaa niiden laillisille omistajille. Ammattiasiantuntijoiden mukaan 100 miljoonaa euroa (m€) ei tule riittämään ja tarpeettomiksi muuttuvat varusteet, säilytystilat, ampumatarvikkeet jne jne tulevat vielä tähän päälle. Tällaisista arvioista ei näköjään piitata. Sisäministeriöstä saamamme epävirallisen tiedon mukaan aseiden korvaamiseen riittäisi 60 m€ ja ampumatarvikkeista voidaan hyvittää 100 m€. Iso raha sekin lama-Suomessa, varsinkin kun sillä ei saavuteta mitään mutta tuhotaan paljon, ja riittääkö se todella? Tässä olisi siis mukana muutakin kuin automaattiaseita ja dekoja. Olisi kiinnostavaa tietää mihin laskuoppi perustuu, kun kuitenkin tunnen monta yksittäistä keräilijää, joiden kokoelman arvo nousee jo satoihin tuhansiin ja tiedänpä olevan arvokkaampiakin. Ja millä hinta määritetään kun ei ole enää markkinoita?

Osa viranomaisista on ryhtynyt asiassa omatoimisiksi. Helsingin poliisilaitos kannattaa lämpimästi direktiivimuutosta. Tasavallan istuvan hallituksen ja poliittisen päätöksentekokoneiston näkemykset asiassa eivät näytä pääkaupungin poliisia puristelevan.

Seuraavassa suorana lainauksena Helsingin poliisin eduskunnan hallintovaliokunnalle antamasta ”asiantuntijalausunnosta”

Kannattaa kiinnittää huomiota myös ripeyteen jolla lausuntopyyntö on esitetty ja jolla siihen on vastattu.

Lainaus:

” 17.11.2015 POL-2015-15323

E 60/2015 vp; Eduskunnan hallintovaliokunnan lausuntopyyntö 13.11.2015

Asiantuntijalausunto asiassa E 60/2015 vp Valtioneuvoston selvitys; Asedirektiivin

muuttaminen

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Helsingin poliisilaitokselta kirjallista asiantuntijalausuntoa asedirektiivin muuttamista koskevassa asiassa muun muassa terrorismin torjunnan ja nettikaupan osalta.

EU:n komissio tullee esittämään:

1) Sarjatuliaseiden (A- luokka) kieltämistä yksityishenkilöiltä kokonaan.  Kielto koskisi myös sarjatuliaseiden deaktivoituja versioita.

2) Rynnäkkökiväärien ja konepistoolien puoliautomaattiversioiden (itselataava kertatuli) siirtämistä direktiivin A-luokkaan, johon kuuluville aseille voidaan direktiivin nykyisten säännösten mukaan antaa lupia vain erittäin rajoitetuin perustein. Rajaus koskisi puoliautomaattiaseista vain sellaisia, jotka toimintatapaa lukuun ottamatta vastaavat sarjatuliaseita.

3) Aseiden nettikaupan rajoittamista yksityishenkilöiltä.

Terrorismin torjunnan yhtenä keinona on ampuma-aseiden saatavuuden vaikeuttaminen. Erityisesti sotilaskäyttöön tarkoitetut aseet ovat tulivoimaisia, tehokkaita ja kokonsa puolesta erityisen sopivia terroristisiin tarkoituksiin. Helsingin poliisilaitos katsoo, että tämän tyyppisten aseiden saatavuuden rajoittaminen on lähtökohtaisesti kannatettavaa. Asedirektiiviin suunnitelluista muutoksista Helsingin poliisilaitos toteaa seuraavasti:

Sarjatuliaseiden kieltäminen yksityishenkilöiltä

Sarjatuliaseiden sekä niiden deaktivoitujen versioiden kieltäminen yksityishenkilöiltä on perusteltua ja kannatettavaa. Voimassa olevan ampumaaselain mukaan hankkimis- ja hallussapitolupa sarjatuliaseeseen voidaan antaa vain näytöstä, kuvausta tai muuta vastaavaa esitystä taikka museossa tai kokoelmassa pitämistä varten. Käytännössä sarjatuliaseita on ainoastaan asekeräilijöillä, museoissa sekä eräillä elokuva/kuvaustoimintaa harjoittavalla yhteisöllä. Sarjatuliaseita koskevan kielto vaikuttaa Suomessa verraten pienen väestönosan harrastukseen.

Deaktivoituja sarjatuliaseita arvioidaan olevan Suomessa joitakin tuhansia. Tälläkin hetkellä Suomessa on yksityishenkilöillä hallussaan deaktivoituja rekisteröimättömiä aseita, joiden toimintakuntoiseksi saattaminen on mahdollista ilman erityistä ammattitaitoa ja erityisvälineitä. Ampumaaselain säännökset eivät koske deaktivoituja aseita, joten ne voivat päätyä ja niitä on myös päätynyt rikoksia tekevien henkilöiden haltuun. Deaktivoin tistandardien yhdenmukaistamisen uskotaan parantavan tilannetta. Helsingin poliisilaitos pitää kannatettavana sarjatuliaseiden deaktivoitujenkin versioiden kieltämistä. Helsingin poliisilaitos toteaa lisäksi, että deaktivoidut sarjatuliaseet ja deaktivoidut aseet ylipäänsä tulisi saattaa rekisteröintivelvollisuuden piiriin, jolloin mm. deaktivoidusta aseesta reaktivoidun ampuma-aseen jäljittäminen olisi mahdollista.

Eräiden puoliautomaattiaseiden siirtäminen direktiivin A-luokkaan

Asedirektiiviä esitetään muutettavaksi myös siten, että rynnäkkökiväärien ja konepistoolien puoliautomaattiversiot (itselataava kertatuli) siirrettäisiin direktiivin A-luokkaan, johon kuuluville aseille voidaan direktiivin nykyisten säännösten mukaan antaa lupia vain erittäin rajoitetuin perustein.

Direktiivissä tarkoitetuista aseista Helsingin poliisilaitos toteaa, että muutoksen tavoitteena lienee rajoittaa nimenomaan puoliautomaattiaseita, jotka toimintatapaa lukuun ottamatta vastaavat sarjatuliaseita. Käytännössä nämä olisivat sotilaskäyttöön suunniteltujen sarjatuliaseiden puoliautomaattiversioita. Tämän kaltaiset puoliautomaattiset aseet ovat toimintatavasta riippumatta erittäin tulivoimaisia ja tehokkaita. Väärän henkilön hallussa ase on äärimmäisen vaarallinen niin puoliautomaatti- kuin sarjatulitoimisenakin.

Puoliautomaattiversion muuttaminen sarjatulitoimiseksi on myös mahdollista.

Suomessa lienee joitakin tuhansia direktiivissä tarkoitettuja rynnäkkökiväärien ja konepistooleiden puoliautomaattiversioita. Aktiivisessa harrastuskäytössä olevien aseiden määrä on kuitenkin aseiden kokonaismäärää pienempi. Siten asedirektiivin muutos vaikuttaisi lopulta melko pieneen harrastajakuntaan. 
Metsästyskäyttöön tämänkaltaisille aseille ei lähtökohtaisesti anneta hankkimislupaa. Metsästyksessä käytetään tosin puoliautomaattiaseita, mutta nämä ovat yleensä nimenomaan metsästyskäyttöön suunniteltuja aseita.

Helsingin poliisilaitoksen käsityksen mukaan esitetyllä muutoksella ei arvioida olevan kovin suurta konkreettista vaikutusta terrorismintorjuntaan Suomessa. Poliisin tiedossa on joitakin rikostapauksia, missä on käytetty alun perin sotilaskäyttöön suunnitellun aseen siviiliversiota, mutta terroristisessa tarkoituksessa tämän kaltaisia Suomessa liikkeelle laskettuja aseita ei tiedetä käytetyn.

Helsingin poliisilaitos katsoo, että nykyisessä tilanteessa on perusteltua pyrkiä rajoittamaan ampuma-aseiden saatavuutta. Liikkeellä olevien ampuma-aseiden määrä korreloi aseilla tehtyjen rikosten määrää. Etenkin tulivoimaisten ja tehokkaiden ampuma-aseiden saatavuutta tulee pyrkiä rajoittamaan siitä huolimatta, että toimenpiteet saattavat vaikeuttaa toimintaa eräiden ampumaharrastuslajien parissa. Muutoksella tavoiteltavaa hyötyä on pidettävä huomattavasti arvokkaampana kuin siitä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa verraten pienen kansanosan harrastustoiminnalle.

Helsingin poliisilaitos toteaa lisäksi, että ehdotettu asedirektiivin muutos on suunniteltu koskevan yksityishenkilöitä, jolloin yhteisöt voivat jatkossakin hankkia tämänkaltaisia aseita ja mahdollistaa harrastustoiminnan yhteisön puitteissa. Direktiivin muutos ei siis lopulta merkitse esimerkiksi sovelletun reserviläisammunnan tai practical -ammunnan kiväärilajien täydellistä loppumista. 
Metsästysharrastuksen osalta Helsingin poliisilaitos toteaa, että direktiivin muutosehdotusta tulisi pyrkiä muuttamaan siten, ettei rajoitus koskisi metsästyskäyttöön suunniteltuja puoliautomaattikivääreitä.

Aseiden nettikaupan kieltäminen

Internetissä tai muuten etäkauppana tapahuvassa ampuma-aseiden myynnissä sekä ostamisessa on aseturvallisuuden kannalta ongelmallista ostajan/ myyjän tunnistaminen ja tarvittavien lupa-asiakirjojen aitouden varmistaminen. Erityisen ongelmalliseksi netissä tapahtuva asekauppa lienee viimeistään siinä tilanteessa, kun asekauppaa käydään toisessa valtiossa olevan henkilön kanssa.

Helsingin poliisilaitos katsoo aseiden nettikaupan kieltämisen tai rajoittamisen olevan perusteltua. Täydellinen kieltäminen saattaa jossakin määrin vaikeuttaa esimerkiksi kaukana taajamista asuvien henkilöiden metsästysharrastusta, mutta ei kuitenkaan estä harrastusta kokonaan.

Poliisipäällikkö

Poliisikomentaja Lasse Aapio

Ylikomisario Vesa Hietala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-asianhallintajärjestelmässä. Helsingin poliisilaitos 17.11.2015 klo 13.48.

Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Julka … -27457.pdf

Lainaus päättyy.

Yllä oleva poliisin asiantuntijalausunto paljastaa sen antajat joko täysin asiantuntemattomiksi tai epärehellisiksi. Virkamiehen virkavelvollisuus on esittää oikeaa tietoa. Deaktivoituja sarjatuliaseita keveistä ilmatorjunta tykeistä ja raskaista konekivääreistä aina kevyeen konepistooliaseistukseen asti on Suomessa yksityishenkilöillä taatusti yli kymmeneen tuhanteen nouseva määrä. Määrä voi olla jopa kymmeniä tuhansia, tuskin kuitenkaan montaa kymmentätuhatta. Tämän tarkempaan arvioon minun asiantuntemukseni ei riitä, enkä toisin kuin poliisi ala siis myöskään muuta väittämään. Summittainen lukumäärä olisi helppo selvittää, laskemalla varikoiden kotimaassa laillisesti myymien deaktivoitujen aseiden määrä ja lisäämällä siihen arvion ulkomailta tuoduista, josta tiedosta saisi osviittaa kysymällä isoimmilta dekokauppaa käyviltä yrittäjiltä.

Outo on myös Helsingin poliisin täysin paikkansa pitämätön väite, jonka mukaan reaktivointi tapahtuu ilman erityisvälineitä, tämä väite on peräisin PoHan kokeiluista, jotka sittemmin käräjäoikeuskin totesi kestämättömiksi. Tunnen tapauksia, joissa niin sanottuja vanhoja deaktivointeja on yritetty täysin luvallisesti palauttaa toimiviksi ja olen journalistina ja asealan ihmisenä myös ottanut asesepiltä selvää, mikä on heidän kantansa nykyisten huomattavasti lopullisemmin deaktivoitujen aseiden reaktivointiin. Kanta yksiselitteinen ja ehdoton. Vanhoja deaktivointeja voi purkaa, mutta sekin vaatii ammattimiehen työkalut ja osaamista. Uusia deaktivointeja ei voi purkaa järkevästi ilman että aseeseen hankitaan uusia luvanvaraisia osia ja siltikin se saattaa jäädä tekemättä. Suoraan sanottuna Suomen nykyisten deaktivointisääntöjen mukaisesti deaktivoitua asetta ei voi reaktivoida järkevällä työmäärällä ja ilman vaihto-osia. Toisin sanottuna rikolliset ja terroristit saavat kyllä aseensa helpommin muualta.

Helsingin poliisin kanta reserviläiskivääreihin tarkoittaisi käytännössä reserviläisammuntojen loppua. Aseiden siirtäminen yhdistysten hallintaan tarkoittaisi vasemmiston Suomessa jo vuosia ajamaa ampumisen sosialisointia varastoimalla aseet keskitettyihin seurojen asevarastoihin. Tämä loisi hirvittävän turvallisuusriskin, koska yksittäiset kohteet olisi helppo löytää ja niistä tulisi houkuttelevia murtokeikan kohteita niin rikollisille kuin terroristeillekin. Helsingin poliisin lausunto on siis täynnä epäloogisuuksia ja suoranaisia virheitä. Asenteellisuuttako vai asiantuntemattomuutta?

Melkoisen paljastava on poliisin viesti eduskunnalle. Sarjatuliaseiden ja dekoaseiden poiskerääminen koskisi vain pientä harrastajaryhmää. Tarkoittaako poliisi sitä, että kenenkään ei tarvitse pelätä menettävänsä montaa äänestäjää? Joka tapauksessa poliisin väite ei ole tosi. Deaktivoitujen aseiden harrastajien määrä on Suomessa suuri ja seurausvaikutukset olisivat huomattavat juuri maanpuolustustahdon ja sotahistorian sekä perinteiden ylläpidolle. No tietysti jos se on Helsingin poliisin mielestä joutavaa niin mikäpä siinä. Ylipäänsä ottaen koko asiakirjasta huokuu suomalaisen virkamieskunnan erään osan suhtautuminen palkanmaksajiinsa kuin hallintoalamaisiin. Omaisuuden suoja ja oikeudenmukaisuus heitetään asedirektiivin myötä roskiin. Onko Helsingin poliisissa riittävää ymmärrystä käsittää mitä tämä tekee ihmisten oikeustajulle? Tuhansien ihmisten pelkästään Helsingissä? Emme me ole koneita. Meillä on tunteet ja lainkuuliaisuudellammekin on rajat. Olaus Magnuksen sanoin; mikä ei ole oikein, ei saa olla lakikaan.

Nyt sisäministeriö kaavailee asiantuntijaryhmää pohtimaan direktiivin soveltamista Suomessa. Korvaussummiakin on pyöritelty kuten yllä kerroimme.

Asiantuntijaryhmään aiotaan jäseniksi… poliiseja.

IMG_9308

Sotahistorialliset koeammuntamme vanhoilla suomalaisilla sotilasaseilla päättyvät, jos asedirektiiviin ei tule kansallisia varaumia asekeräilijöille ja ammattimaiseen käyttöön. Samoin päättyy nykyaikaisen sotilasaseistuksen tutkimus- ja koeammuntatoiminta.IMG_9307

 

Share This