Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitali

VmpAmVapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitali on perustettu arvostuksen osoitukseksi maanpuolustuksen hyväksi tehdystä työstä.

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka aktiivisesti ja tuloksekkaasti on vähintään viiden vuoden ajan ottanut osaa vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön alan yhdistyksessä, paikallisosastotoiminnassa (nykyisin maakuntajoukot, MPK:n koulutus- ja tukiyksiköt jne.) tai muussa vastaavassa isänmaan turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvässä toiminnassa. Erikseen ennen viiden vuoden aikarajaa mitali voidaan myöntää henkilölle, jolla on erityisiä ansioita vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa, mikäli mitalin myöntäjätaho niin erikseen päättää. Aktiivinen osallistuminen veteraani-, rintamanais- ja sotilaspoikatoimintaan ( tai vastaava) rinnastetaan vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön.

Erityisen pitkäaikaisesta ja tuloksekkaasta työstä maanpuolustuksen hyväksi toimineelle henkilölle Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitalitoimikunta voi myöntää mitalin hopeisena.

Pronssimitalin voi esittää tai anoa myös itselleen, jos mitälisääntöjen ehdot täyttyvät.

Hopeamitali myönnetään erityisansioista ja vain ulkopuolisesta esityksestä.

Lunastushinnat ovat:
Pronssi: 45 € + postikulut
Hopea: 130 € + postikulut

Hakemuslomakkeen voi ladata ja tulostaa: VmpAm_anomus

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitalin säännöt: VmpAm_saannot

Share This