Boeing F/A-18E/F SUPER HORNET JA EA-18G GROWLER

HX-hanketta esittelevä sarjamme jatkuu Suomen Sotilaan kesäkuussa ilmestyvässä numerossa 3/2020 Super Hornetilla.

Koska Super Hornetin ja Growlerin pääoperaattori ovat Yhdysvaltain merivoimat, niiden kehittäminen, tuotanto ja jatkotuotekehitys tapahtuvat pääsosin US Navyn tarpeiden mukaisesti, joiden suunnitteluhorisontti on nyt julkisilta osin vain 3-5 vuotta. Tämä johtuu siitä, että vaikka kalustoa on tarkoitus käyttää 2050-luvulle, niin uusia haasteita ei voida tarkasti ennakoida tuon pidemmälle tulevaisuuteen.

Super Hornetin kehitysohjelma käynnistyi 1995 ja alkuperäisten suunnitelmien mukaan sen tuotannon piti jatkua vain vuoteen 2020 asti, mutta viidennen sukupolven Lockheed Martin F-35 -häivehävittäjän C-tukialusversion kehitysohjelman viivästyminen sekä päätös siitä, ettei F-35C -hävittäjillä tulla korvaamaan US Navyn käytössä Super Hornet -kalustoa, vaan täydentämään sitä, muuttivat suunnitelmia.    

Tämä päivän amerikkalaisen käytännön mukaisesti Super Hornetin ja Growlerin eri kehitysversioissa ei enää vaihdu tyyppimerkinnän viimeinen kirjain aakkosjärjestyksessä, vaan esimerkiksi kaikki kolme Super Hornetin eri kehitysversiota ovat tyyppimerkinnältään joko yksipaikkainen F/A-18E tai kaksipaikkainen F/A-18F. Eri kehitysversiot erotellaan toisistaan tuotantosarjoittain (Block I, Block II ja Block III).

Super Hornetin toisen kehitysversion – Block II -hävittäjien toimitukset US Navylle alkoivat 2005 ja päättyivät 17.04.2020 kun yksipaikkaisia F/A-18E -hävittäjiä oli toimitettu 322 ja kaksipaikkaisia F/A-18F-hävittäjiä 286. Samana aikana aiemmin 1996-2005 toimitetut ensimmäisen kehitysversion Super Hornet Block I -hävittäjät päivitettiin Block II -tasolle.

Ensimmäinen Super Hornetin kahdesta kolmannen kehitysversion Block III -hävittäjän testikoneesta valmistui Boeingin St. Louisin tehtaan tuotantolinjalta 8.5.2020. US Navy on tilannut maaliskuussa 2019 näitä uusimpia Super Hornet Block III -kehitysversioita 78 kappaletta (yksipaikkaisia F/A-18E -hävittäjiä 61 ja kaksipaikkaisia F/A-18F-hävittäjiä 17) toimitettavaksi 2024 mennessä noin 4 mijardin dollarin hinnalla.

Alunperin US Navyn oli tarkoitus tilata 108 Block III-hävittäjää, mutta budjettivuoden 2021 varojen ohjaamiseksi 2040-luvulle tähtäävän US Navyn seuraavan sukupolven Next-Generation Air Dominance (NGAD, aiemmin nimellä F/A-XX) -hävittäjän kehittämiseen helmikuussa 2020 päätettiin siirtää 30 Block III-hävittäjän tilaus myöhäisemmäksi, minkä valtamedia tulkitsi virheellisesti US Navyn Super Hornetin -ohjelman uustuotannon lopettamispäätökseksi, kun todellisuudessa kyse ole vain hankintojen aikataulun muuttamisesta.    

US Navy aikoo myös modernisoida jo aiemmin toimitetut Super Hornetit Block III -tasolle.  

Suomelle tarjotaan HX-hankinnan puitteissa nimenomaan tätä Super Hornetin uusinta Block III -kehitysversioita.

Koska Suomelle osana Super Hornet -toimitusta tarjottu taktinen ELSO-erikoiskone EA-18G Growler on uunituore Block II -kehitysversio, joka perustuu Super Hornet -perushävittäjän uusimpaan Block III -kehitysversioon, sen tuotekehitys pääsee loppusuoralle vasta 2021.

Olennaisen osan EA-18G Growler Block II -kehitysversion korkeammasta suorituskyvystä muodostaa Suomelle tarjottu uusi, 50 vuotta käytössä olleen ALQ-99 -järjestelmän korvaava, seuraavan sukupolven ALQ-249 Next Generation Jammer (NGJ) -häirintäjärjestelmä, joka koostuu kolmesta eri taajuusaluiden häirintälähetinsäiliöistä, joiden tuotekehitys on vaiheistettu: keskitaajuuksien ALQ-249 Increment 1 NGJ MB (Mid-Band) on tulossa palveluskäyttöön 2021-2022, alataajuuksien ALQ-249 Increment 2 NGJ LB (Low-Band) 2025 ja korkeiden taajuuksien ALQ-249 Increment 3 NGJ HB (High-Band) lähempänä vuotta 2030.    

US Navy aikoo modernisoida aiemmin toimitetut EA-18G Growler Block I ELSO-koneet uusimmalle Block II -tasolle. Myös EA-18G Growler Block II -kehitysversion uustuotantotilaukset US Navylle ovat todennäköisiä 2021 jälkeen.   

Tammikuuhun 2021 loppuun saakka Boeingin Super Hornet / Growler -tuotantolinjat keskittyvät Kuwaitin kesäkuussa 2018 noin 1,5 miljardilla dollarilla tilaamien 22 yksipaikkaisen pääosin  Block III-tasoisten F/A-18E ja 6 kaksipaikkaisen F/A-18F -hävittäjien tuotantoon. Samaan aikaan Boeing evaluoi yhdessä US Navyn kanssa uusimman Block III-kehitysversion valmiiksi palveluskäyttöön, minkä jälkeen alkaa sen tuotanto US Navylle vuoden 2024 loppuun asti.

Eli jo saatujen tilausten valossa Super Hornetien ja Growlereiden uustuotanto jatkuu ainakin vuoden 2025 alkuun ja samaa tuotantoa tullaan käyttämään Super Hornetien Block III ja Growlereiden Block II -modernisaatioiden suorittamiseen senkin jälkeen.

Yli 700 Super Hornetin ja Growlerin US Navyn palveluskäytössä oleva konekanta tulee jatkossakin vaatimaan jatkotuotekehitystä, modernisaatiota ja alkutuotannon koneiden elinkaaren päättyessä korvaavien koneiden uustuotantoa, koska muita vaihtoehtoja ei ole ennen 2040-lukua.

Lockheed Martin F-35 Lightning II -häivehävittäjän C-tukialusversio ei pysty suorittamaan kaikkia Super Hornetin tehtäviä ja sen käyttö on US Navyn doktriinissa rajattu vain toimintaan vahvasti puolustetuilla A2/AD-alueilla Super Hornetin hoitaessa kaikki muut lentotukialusten ilma-aseen tehtävät.

Tämän takia asteittainen Super Hornet -kaluston korvaaminen on mahdollista vasta kun seuraavan sukupolven NGAD -kaluston on saatu kehitettyä valmiiksi ja sitä on palveluskäytössä useampia satoja kappaleita eli aikaisintaan 2040-luvun jälkipuoliskolla.

Super Hornetien etäkäyttö ja yhteistoiminta miehittämättömien ilma-alusten kanssa

Alkuvuodesta 2020 Boeing ja US Navy suorittivat neljä testilentoa kahdella miehittämättömällä EA-18G Growlerilla siten, että niitä ohjattiin kolmannesta Growlerista.

Testilennot olivat osa laajempaa US Navyn Fleet Experimentation, Manned Unmanned Teaming -ohjelmaa, jossa kehitetään miehitetyn ja miehittämättömän lentokaluston yhteistoimintaa.   

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa Super Hornet ja Growler -kalustoa voidaan käyttää tarvittaessa aseistettuna miehittämättömänä ilma-aluksena esim. korkean riskin A2/AD-ympäristössä.

Toukokuussa Australian Boeingin tytäryritys esitteli miehittämättömän Boeingin Loyal Wingman -ilma-aluksen prototyypin, joka on kooltaan hävittäjää hieman pienempi, itsenäisenkin toimintaan kykenevä, monitoiminen aseistettu ilma-alus (UCAV), joka voi toimia automaattisesti osana miehitettyjen hävittäjien taktista lento-osastoa.  

     

    

Avainsanat:

Share This