Dragsvik kustjägare strider i Ukraina

Då reporter för Suomen Sotilas hörde att Carolus Löfroos som avklarat sin värnplikt i Dragsvik och även på samma kompani (1JK/KJK) deltagit i striderna i Ukraina, kontaktade vi honom och gjorde en liten intervju:

SS: Vad skulle Du säga om frågar i den här stilen: Några ord om Dig själv?

CL: 26 år. Ensamstående. Hemma från Sundsvall med familj delvis från Finland. Talar sämre finska än jag själv skulle önskat.

SS: Hurudan är vardagen där?

CL: Oförutsägbar och oglamourös, men såklart med sin egna charm.

SS: Hur tycker Du att värnplikten i Dragsvik förberedde Dig för det Du gör nu?

CL: Den var bra, jag saknar nog ingenting därifrån. Saklig, hård men rättvis och utan onödiga inslag. En sak jag tänkt på var hur vi övade en del med “falsk indirekt eld”, eller vad man nu kalla det vill, dvs sprängladdningar nedgrävda i terrängen under stridsskjutningarna. Vi hade kunna haft mer sådant, men det lilla vi hade räckte nog bra för att vänja in sig mentalt vid artilleriet tror jag. Jag hade nog upplevt det här som obehagligare om jag inte tidigare varit bekant med saker som exploderar kring en.

SS: Gällande motståndaren – vad tycker Du att Du ser reguljära ryska trupper?

CL: Jag kan inte svara direkt på vad jag ser, för sådant är svårt att avgöra. För att klarlägga att Ryssland är involverad i konflikten får man se på helheten, hur “separatisterna” på kort tid slog tillbaka Ukrainas armé i Augusti, hur de aldrig får slut på ammunition, stridsvagnar, utrustning och manskap. Se den Ukrainska kartan framför er, jämför storleken på DNR och LNR med resten av landet. Dessa två “stater” i sig själv, skulle kunna inte bara hålla emot, utan rent av gå på offensiven emot resten av Ukraina? Även ur en helt opartisk synvinkel är detta påstående rent löjeväckande.

Finns det tusentals och åter tusentals av reguljär rysk trupp i Ukraina? Det kan jag inte svara på. Är Ryssland inblandat, och understödjer “separatisterna” på olika och omfattande vis? Definitivt.

SS: Hurudan är Er utrustning?

CL: Personlig utrustning, utöver vapen och motsvarande, bekostas i många fall av oss själva och är därefter varierande av naturliga skäl. Väljer man att ta ut det vi tilldelas får man kanske inget extremt imponerande, men det är fullt dugligt för ändamålet.

Azov skulle kunna sägas vara utrustat som lätt infanteri med tunga maskingevär, grmg, och olika varianter av sinkos till främsta dels. Därutöver finns det sektioner med indirekt eld främst i form av lätta och tunga kastare, en del vapen för stridsvagnsbekämpning samt begränsad egen luftvärnskapacitet. Vapnen är främst som det man i övrigt kan se hos Ukrainska armén – främst sovjetmateriel med inslag av både toppmoderna vapen vid sidan av reliker från kriget. De senare fungerar ju än idag, bara man använder dem på rätt sätt.

SS: Hurudan är moralen hos de ukrainska styrkorna?

CL: Jag skulle säga att efter omständigheterna är den god, utsatthetens och fiendens extrema propaganda och desinformationskampanjer till trots. Man slåss ju ändå för sitt egna oberoende. Undantag och femtekolonnare finns alltid, men Ukrainarna överlag vill styra sig själva, oberoende av Rysslands intressen.

SS: Tror Du på ett fredligt slut?

CL: Att önska det kan man göra, men jag tvivlar. Det är omöjligt att säga vad som händer här i framtiden, och när man ser mönster av vad som händer i vårat egna närområde, Sverige, Finland, Baltikum med mer, oroar jag mig att det snarare kan bli större.

SS: Vad tycker Du att vi i Europa borde lära oss av detta?

CL: Se hur Ryssland agerar mot sina grannar. Se hur deras propaganda och desinformationsmaskineri pumpar ut lögner överallt, också i våra hemländer. Tro inte på den information om kriget som kommer från honom. Jag ser verkligheten här ena dagen och därefter hur ryssen porträtterar den nästa dag. Skamligare lögner har jag aldrig tidigare skådat. Det inte sagt att Ukraina, som på många vis är fostrad i samma vagga som dagens Ryssland, inte kan bete sig illa också. Båda sidor här har bombat civila, och det är nog tyvärr någonting man kallt får acceptera att det händer i krig. Jag tror inte att någondera sida systematiskt terrorbombar just civila för den sakens skull, inte normalt, utan det handlar mer om felskjutningar eller liknande. Det är den ryska propagandan kring det som skiljer dem åt.

Jag är inte klok nog att förstå mig på den här “moderna” formen av att föra krig, där man invaderar en annan stat och låtsas som att det inte händer. Jag vet inte ens vad för ord man skulle kalla den här formen av krig, vilseledningskrig kanske? Den som förstår måste studera och se hur saker här hänger ihop, hur man gör och i vilka steg det inträffar. Och hur man motverkar det.

Det ska jag säga, att ett krig likt detta vill vi inte ha närmare oss.

SS: Skulle Du rekommendera Ditt val åt andra?

CL: Var man måste göra det som känns rätt för denne. Det enda jag kan rekommendera, är att den som funderar på att göra samma sak skall tänka igenom det igen och fundera om det verkligen är rätt val.

SS: Är Ni många utlänningar där?

CL: Inte så många som folk tror. Av dem jag ser rör det sig om något tiotal. I min värld rimmar det illa med President Putins tal om “NATO-legioner”, fulla med legosoldater, europeiska fascister, CIA och gud vet allt, men det uttalandet får väl stå för honom. Vi är en liten, brokig skara människor, alla från lite olika bakgrunder och med olika uppfattningar om världen. Det vi har gemensamt är att vi vill försöka bistå Ukraina så gott vi kan, när nu läger är vad det är.

SS: Hur beter sig ryssen mot folk – har något ändrat sedan Berlin 1945?

CL: För en tid sedan, blev två av de våra tagna till fånga. Den ene hördes aldrig av mer, den andre hade man hittat telefonnummer tillhörande anhöriga i hans mobiltelefon. Dessa ringdes upp av “separatisterna” med det kortfattade samtalet att “nu skjuter vi er son”.

Rent allmänt är deras behandling av krigsfångar inte heller någonting de hymlar med, utan det används ofta som skrämselpropaganda. Den som vill se bör inte att inte ha svårt att finna det på internet.

SS: Sedan hör man mycket rykten, folk som berättar vad de sett och hört, och det är inte trevliga historier. Då jag inte kan verifiera dessa historier själv som sanna håller jag dem dock för mig själv.

Avainsanat: , ,

Share This