Kalevi Sorsa sai ohjeita suoraan Neuvostoliiton politbyroolta

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitean poliittisen toimikunnan eli  politbyroon ehdottoman salaiseksi luokiteltu dokumentti paljastaa Suomen pitkäaikaisen pääministerin ja SDP:n voimahahmon Kalevi Sorsan saaneen ohjeita suoraan itänaapurin korkeimmalta johdolta.

Pöytäkirjaote politbyroon eli poliittisen toimikunnan 1.2.1980 pidetystä istunnosta sisältää suoraan Sorsalle osoitetun ohjeistuksen toivottavasta toiminnasta sosialistipuolueiden kansainvälisessa yhteistyöjärjestö Sosialistisessa internationaalissa. Sorsan rooli NKP:n “luottamuksellisena kontaktina” on ollut tiedossa aiemminkin, mutta merkittävä osa yhteistyön yksityiskohdista on edelleen hämärän peitossa.

NKP:n kahdeksanjäsenistä, korkeinta toimeenpanevaa elintä johti tuolloin itse Leonid Breshnev. Myös turvallisuuspalvelu KGB oli edustettuna laitoksen johtaja Juri Andropovin kautta.

Luottomies

Sorsalle lähetettäväksi määrätty ohjeistus alkaa taustoituksella kansainvälisen tilanteen kehityksestä ja Neuvostoliiton esittämästä huolesta koskien erityisesti Yhdysvaltain presidentti Jimmy Carterin harjoittamaa politiikkaa. Neuvostoliitto oli miehittänyt Afganistanin vuoden 1979 lopulla, mikä johti vahvaan vastareaktioon lännessä sekä neuvostojoukkoja vastaan taistelleiden sissiliikkeiden syntyyn. Miehityksen kustannusten on jälkikäteen katsottu jopa merkittävästi edesauttaneen sosialistisupervallan romahdusta.

– (Carterin doktriinissa) on summattu Amerikan hallinnon viime aikoina suorittamat toimenpiteet kilpavarustelun eskaloimiseksi ja kansainvälisen jännityksen kiristämiseksi. Kyse on yrityksestä herättää henkiin “kylmän sodan” ajan doktriinit – “pidättely” ja sosialismin “takaisin heittäminen”, “tasapainoilu sodan rajoilla”.

Politbyroon mukaan kyse on viimeisen kymmenen vuoden aikaansaannoksien rikkomisesta ja myös sosiaalidemokraattien ponnistusten hajottamisesta.

– Tässä tilanteessa on välttämätöntä vahvistaa liennytyspolitiikkaa. Omaa osaansa tässä voi esittää kansainvälinen sosiaalidemokratia.

Politbyroo viittaa Wienissä pidettävään demarijohtajien kokoukseen, jossa Sorsan on tarkoitus esitelmöidä.

– Ottaen huomioon luottamuksen, joka on syntynyt viime vuosina suhteissa teidän kanssanne, pidättekö mahdollisena käyttää tässä yhteydessä – tietenkin oman harkintanne mukaan – eräitä oheisia näkökantoja, asiakirjassa tiedustellaan seitsenkohtaisen listan edellä.

Listauksessa esitetään lähinnä neuvostonäkökulmasta tehtyjä huomioita kansainvälistä tilannetta koskien, mutta annetaan myös neuvoja käyttökelpoisesta retoriikasta.

– Reaalista rakentavaa vaihtoehtoa liennytykselle ja aseistariisunnalle ei ole olemassa. Länsi-Eurooppa voisi tällä ratkaisevalla hetkellä antaa myönteisen panoksensa “intohimojen viilentämiseen” kansainvälisellä areenalla. Näyttää siltä, että tehokkain keino, johon se voisi turvautua, on se, että “ei valita Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä” eikä yritetä olla erotuomari niiden suhteissa.

Suurvaltojen sijaan valinnan tulisi esittää tapahtuvan “kylmän sodan” ja liennytyksen välillä.

– Tämä tietysti vaatisi aktiivisemman politiikan noudattamista muun muassa kysymyksissä Euroopan turvallisuuden vahvistamisesta (Madridin kokouksen menestyksen varmistaminen), Euroopan sotilaallisessa liennytyksessä (edistyksen saavuttaminen Wienissä), idän ja lännen välisen yhteistyön kehittämisessä kahdenkeskisellä pohjalla ja yleismantereellisissa kehyksissä.

Politbyroo kiittää Sosialistista internationaalia sen aseistariisunnan hyväksi tekemästään työstä.

– Kansainvälinen käytäntö osoittaa, että Sosialistisen internationaalin suuntaus aktiivisempaan osallistumiseen aseistariisunnan ongelmien käsittelemiseksi ja ratkaisemiseksi on oikea. Tämä linja on tietyssä määrin myötävaikuttanut asiapohjaisen keskustelun vilkastumiseen kyseisistä kysymyksistä erilaisissa yhteiskuntapiireissä (ensisijaisesti Länsi-Euroopassa) ja osoittanut, että sosiaalidemokratialla on suuret mahdollisuudet myös myönteiseen vaikuttamiseen sellaisten maiden hallituspiireihin, joista ennen kaikkea riippuu menestys sotilaallisen liennytyksen tiellä edetessä.

Suoria ohjeita

Sosialistisen internationaalin aseistariisuntaryhmän johtajanakin toiminut Sorsa saa neuvostojohdolta suorasukaisia ohjeita.

– Sosialistisen internationaalin on tarkoituksenmukaista jatkaa linjansa noudattamista aseistariisuntakysymyksissä. Erityisen tärkeää näyttää olevan linjan muodostaminen aseistariisuntakysymysten koko kompleksiin ja sitä koskevan dokumentin hyväksyminen Sosialistiselle internationaalille.

– Sosiaalidemokratia voisi aktivoida toimiaan (käyttäen tällöin rikkaita mahdollisuuksiaan, jotka sillä on muun muassa ammattiliitoissa ja joukkotiedotusvälineissä) voittaakseen yleisen mielipiteen tietyn passiivisen ja hämäntyneen osan, joka selvästi on menettänyt päättäväisyytensä ja on huolissaan kansainvälisen areenan tapahtumien jyrkästä käänteestä.

Lisäksi painotetaan aseistariisuntatyöryhmän yhteyksien tärkeyttä sekä Moskovan että Washingtonin kanssa.

– Enemmänkin kuin tunnettua ilmenee Moskovassa valmius jatkaa yhteistyötä kansainvälisen sosiaalidemokratian kanssa konkreettisissa asioissa, ensi sijassa liennytyksen ja aseistariisunnan kysymyksissä.

Sorsan lisäksi myös ryhmän sihteerinä toimineella itävaltalaisella Walter Hackerilla oli tiettävästi yhteys Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu KGB:n kanssa.

Willy Brandt, Pentti Väänänen ja Kalevi Sorsa. By Pentti Vaananen - http://www.flickr.com/photos/outiv/6805228042/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30758836

Willy Brandt, Pentti Väänänen ja Kalevi Sorsa. By Pentti Vaananen – http://www.flickr.com/photos/outiv/6805228042/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30758836

Onnistuiko Neuvostoliitto?

Toinen politbyroon kokouksessa hyväksytty dokumentti ohjeistaa Neuvostoliiton Länsi-Saksan Bonnissa palvelevaa suurlähettilästä tapaamaan Saksan demaripuolueen johtajana ja Sosialistisen internationaalin pääsihteeninä toimineen Willy Brandtin ja esittämään osin samansisältöisiä huomioita kansainvälisen tilanteen kehityksestä. Dokumentti on kuitenkin suurlähettiläälle annettuna ohjeistuksena luonteeltaan täysin erilainen kuin Sorsalle suoraan osoitettu “suositusten” sarja.

Brandt mitä ilmeisimmin tiesi Kalevi Sorsan roolista Neuvostoliiton kuiskaajana tai ainakin osasi päätellä sen, sillä hänen biografiassaan todetaan Sorsan saaneen sisäpiiritietoja Moskovasta.

Käytännöllisenä antikommunistina tunnettu Brandt oli jo Länsi-Saksan liittokanslerina (1969-74) keskeinen hahmo ns. liennytyspyrkimysten kannalta lanseeraamansa “Ostpolitikin” eli uuden idänpolitiikan myötä. Hän joutui kuitenkin eroamaan läheisen avustajansa Günther Guillaumen paljastuttua Itä-Saksan turvallisuuspalvelu Stasin agentiksi.

Vuonna 1982 päivättyjen, Vasili Mitrohinin arkistoista paljastuneiden ohjekirjeiden mukaan Suomea saattoi käyttää kansainvälisiin asioihin vaikuttamiseksi. Tähän liittyen mainitaan myös SDP:n puheenjohtaja Sorsa, “joka aktiivisesti ajaa meidän etuamme Suomen sosialidemokraattien ulkopolitiikassa ja edistää etujemme vaikutuksen vahvistumista” Sosialistisessa internationaalissa.

Se, millainen Sorsan todellinen vaikutus kansainvälisen tilanteen kehitykseen ja läntisten sosialistipuoleiden linjaan lopulta oli jäänee monelta osin vielä arvoitukseksi. Kyseessä on kuitenkin mielenkiintoinen kysymys myös kylmän sodan jälkeisen ajan kannalta: onhan moni hänen entisistä avustajistaan toiminut kansainvälisesti merkittävissä tehtävissä viime vuosiin saakka.

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm vastasi aihetta koskevaan kyselyyn, mutta ei osannut kommentoida asiaa. Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja, historioitsija Mikko Majander ei vastannut yhteydenottoon.

Kuvan politbyroo-dokumentti on kuvituskuva. (By Politburo of the Central Committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) – [1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=196171)

Avainsanat: , , , , ,

Share This