Kansallisen aselain uudistaminen ei etene

Kiistelty EU:n ampuma-asedirektiivi astui voimaan maaliskuussa. Direktiivi antaa jäsenvaltioille 15 kuukautta aikaa sopeuttaa kansalliset lakinsa sen mukaiseksi ja 30 kuukautta uusien lakien voimaantulolle.

Eduskunnan puolustusvaliokunta kutsui kansallisesta aselain muuttamisen valmistelusta vastaavan johtavan asiantuntijan Johanna Puiron kuultavakseen 28.9.2017. Kuulemisessa selvisi, että lakivalmistelu ei ole varsinaisesti vielä edennyt, ja että sen tavoite on supistunut.

Sisäministeriö on kirjannut ampuma-asedirektiivia koskevan lakivalmistelun tavoitteen seuraavasti (ks. linkki):

”Tavoitteena on laatia hallituksen esityksen muotoon ampuma-asedirektiivin muuttamisesta johtuvat tarvittavat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön, lähinnä ampuma-aselakiin ja tarvittaessa myös lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Ensisijaisesti hallituksen esitykseen sisällytetään muutokset, joiden osalta täytäntöönpanoaika on 15 kuukautta ja mahdollisuuksien mukaan tehdään myös muut ampuma-asedirektiivin edellyttämät muutokset.”

Puolustusvaliokunnan kuulemisessa Johanna Puiro kertoi kuitenkin supistetusta tavoitteesta:

”Sisäministeriö asetti keväällä työryhmän valmistelemaan ampuma-asedirektiivin 2017/853 kansallista täytäntöönpanoa. Valmisteluaikataulu on tiukka. Kansallisen lainsäädännön tulee olla voimassa syyskuussa 2018. Työryhmän tehtävänä on tehdä ainoastaan ne muutokset, joita ampuma-asedirektiivin muutokset edellyttävät.

Kuulemisessa kävi myös ilmi, että lainsäädäntötyössä ei ole tapahtunut merkittävää edistymistä. Sisäministeri Paula Risikko (kok) lupasi jo kesäkuussa, että ulkopuolisten asiantuntijoiden kuulemiset suoritetaan viimeistään viikolla 38, eli syyskuun 22. päivänä loppuvalla viikolla – näin ei ilmeisesti ole kuitenkaan tapahtunut.

Sisäministeriön johtavan asiantuntijan Johanna Puiron lausunto ei ottanut minkäänlaista kantaa direktiivin vaatimuksiin aseen osien luvittamisesta tai lipaskapasiteetin rajoittamisesta tietyntyyppisille aseille. Kun uudan lainsäädännön valmistelun tavoitteetkin näyttävät supistuneen, on tuskin odotettavissa mitään muita uudistuksia kuin lain tosiasiallista tiukentamista.

Miksi laki ei etene?

Lain valmistelu on vaativaa työtä, eikä sitä pitäisi tehdä kiireessä. Siltä osin voi sanoa, että hidas eteneminen on parempi, kuin nopea sählääminen. Nyt kuitenkin EU:n asettama aikaraja on kaikille sama 15 kuukautta. Siitä melkein seitsemän kuukautta on jo käytetty ja varsinainen työ ei ole edes alkanut.

Koska eduskunta äänestää ainoastaan lakiehdotuksista, on lakia valmistelevien työryhmien ja virkamiesten valta suuri ehdotusten osalta. Siksi se, mitä jää ehdotuksesta pois, ei tule koskaan edes esille eduskuntaan, ellei sitten lakiesitystä hylätä ja palauteta valmisteluun.

Siksi sopiikin kysyä, että onko ampuma-aselain osalta poliittinen ohjaus ja tavoitteen kirkastaminen jäänyt tekemättä, vai ottaako virkamies poliittisen ohjauksen omiin käsiinsä, viivyttämällä asian etenemistä? Viimetingassa eduskunnalle tuotu lakiehdotus voidaan joutua hyväksymään ajan puutteen vuoksi sellaisenaan, jos EU:n direktiivin aikarajat jo kolkuttavat ovella.

Maanpuolustustarkoitus on jäämässä pois aseluvan perusteista

Valmistelu on selvästi vielä kesken, mutta tavoitteen supistamisesta voi esittää sen arvauksen, että työryhmä ei tule esittämään muutosta aselupien myöntämisen perusteisiin. Toisin sanoen, direktiivin mahdollistama maanpuolustustarkoitus aseluvan myöntämisen perusteena ei tule todennäköisesti olemaan mukana. Näin ollen mahdollisuus reservin ampumatoiminnan kehittämiseen maanpuolustustarkoituksessa näyttää jäävän haaveeksi, koska kansallinen aselakimme on monilta osin jo nyt direktiivin vaatimuksia tiukempi. Nyt näyttää siis siltä, että sisäministeriön aikoo direktiivin perusteella vain tiukentaa kansallista aselainsäädäntöä.

Asiaan ei ole kuitenkaan vielä saatu puolustuministeriön tai maanpuolustusjärjestöjen kannanottoa, joten nähtäväksi jää, saadaanko painetta lainsäädäntöä valmistelevaa työryhmää kohtaan kasvatettua myönteisempien linjausten saamiseksi.

Suomen Sotilas seuraa edelleen tilannetta. Seuraa meitä Facebookissa ja tilaa Suomen Sotilas -lehti.

Avainsanat: , , ,

Share This