Koulutus 2020 -ohjelma laajasti käyttöön – ensimmäiset tunnelmat läheistenpäivänä

Loppiainen oli tärkeä päivä noin 12.000 nuoren miehen ja naisen elämässä, sillä he aloittivat prosessin, jonka lopputuloksena syntyy uusi ketju maanpuolustajia. Viikon palveluksen jälkeen heillä on mahdollisuus tavata läheisiään. Suomen Sotilas seurasi uusia asevelvollisia Kaartin Jääkärirykmentissä Santahaminassa.

Läheiset täyttivät kasarmien käytävät

Päivän sanapari Puolustusvoimien toiminnassa on Koulutus 2020 -ohjelma, jonka laaja kokeilu on käytössä 1/2020 saapumiserällä kaikissa joukko-osastoissa. Sitä on Maavoimissa kokeiltu ja pilotoitu vuodesta 2018 lähtien Porin Prikaatissa sekä Maasotakoululla. Koulutusta monipuolistetaan ja sisältö sekä rakenne muuttuvat. Esimerkkinä 5,5 kuukauden miehistökoulutus jakaantuu nyt neljään kuuden viikon mittaiseen jaksoon: alokas-, koulutushaara-, erikoiskoulutus- sekä joukkokoulutusjaksoon. Ohjelma tuo muutoksia alokasjakson ensimmäisestä viikosta lähtien sillä koulutus toteutetaan nyt kurssimuotoisena. Uuden järjestelmän toivotaan myös vähentävän kaikille asepalveluksen suorittaneille tuttua odottelua sekä siirtymisiä.

Tarkoituksena on päivittää koulutus vastaamaan nykynuorison kykyä oppia sekä käyttää heille jo tutuksi tulleita oppimismetodeja. Koulutuksessa hyödynnetään aiempaa paremmin teknologiaa, kuten simulaattoreita ja verkko-oppimismenetelmiä. Tärkeässä osassa ovat videot eli PV:n kielellä mikroelokuvat. Niiden avulla opiskeltaviin asioihin pystytään tutustumaan etukäteen ennen maastoharjoitusta. Näin säästyy aikaa ja maastoharjoitus muodostuu tehokkaammaksi.

Kukin koulutusjakso kestää aina 6 viikkoa. Johtajakoulutus muodostuu kaikille yhteisestä 6 viikon aliupseerikurssi I:stä sekä joko aliupseerien 6 viikon Auk II tai osalla 16 viikon reserviupseerin koulutuksesta. Näiden upseerikokelaiden johtajakausi on 16 viikon mittainen, jolloin he johtavat omia sodan ajan joukkueitaan.

Vanhemmille lukijoille tässä on jotain tuttua: Kylmän sodan aikana ei ollut nykyisiä valmiusjoukkoja vaan yllätyshyökkäykseen varauduttiin aloittamalla erikoiskoulutus noin kuukauden kuluttua palveluksen alkamisesta. Onneksi ei tämän ajan lyhyt ainoastaan 8 viikon kokelaskausi kuitenkaan kuulu uuteen järjestelmään.

Kaartin Jääkärirykmentissä aloitti palveluksensa noin 750 alokasta, joten läheisiä oli paikalla runsaasti. Seurasimme Kaartin jääkärirykmentin joukkoyksikön Uudenmaan jääkäripataljoonan tilaisuutta, jota johti pataljoonan komentajan sijainen pataljoonaupseeri kapteeni Maria Hokkanen. Humoristisessa tervehdyspuheessaan hän vakuutti läheisille: ”Pidämme nuoristanne hyvää huolta herättämällä heidät aamuisin, tarjoamalla monipuolista ravintoa sekä liikuntaa ja laitamme illalla nukkumaan määräaikana.” Viimeiseen kohtaan hänellä onkin paremmat työkalut, kuin kenelläkään vanhemmista…

Uudenmaan jääkäripataljoonan pataljoonaupseeri kapteeni Maria Hokkanen. Kuva Puolustusvoimat: Mari Ukkonen

Osalle alokkaista Hokkasella oli vähemmän mieluisaa kerrottavaa, sillä hän pyysi heitä henkisesti varautumaan vuoden mittaiseen palvelukseen. Moni esimerkiksi opintoihin kiirehtivä nuori haluaisi olla ainoastaan minimiajan 165 vrk. Kaartin jääkärirykmentissä tällaisia tehtäviä voidaan kuitenkin osoittaa ainoastaan kuudesosalle alokkaista,

Kapteeni Hokkanen kertoi Suomen Sotilaalle, ettei Koulutus 2020:sta vielä ole havaintoja kuin viikon ajalta, mutta uudistus on valmisteltu niin hyvin, että kaikki varmasti onnistuu. Uudet jaksot tarkoittavat että osalle tehtävistä tulee lisää aikaa tehdä tärkeät valinnat. Tällaisia ovat johtajatehtävät, mutta erikoiskoulutus kuten lääkintä ja kuljetus alkavat jo kuuden viikon alokasjakson päätteeksi.

Palveluksen pituudesta Hokkanen kertoo: ”Tehtävämme on motivoida varusmiehet niin että pidempään palveleminen perustuu omaan haluun eikä jouduta käskemään. Esimerkkinä vaikkapa valmiusyksikkömme, jossa kaikki palvelevat 347 vrk. Tämä Valmiusyksikkö on suorituskyvyltään ja koulutukseltaan rykmentin kärkeä, jossa palveleminen on kunniatehtävä”.

Viran puolesta lausutut sanat vahvistaa alokas Ville Jaakkola Porvoosta: ”Haluan ehdottomasti johtajakoulutukseen.” Ruotsia äidinkielenään puhuva nuori mies on valinnut palvelupaikakseen Santahaminan joukko-osaston hyvän maineen johdosta. Hänen palveluksensa on alkanut hyvin; tupakavereihin on tutustuttu päivän parin päivän alkukankeuden jälkeen. Jaakkola toivoo tulevan palveluksen parantavan kuntoaan, joka on hieman päässyt rapistumaan. Aikaisempi harrastus käsipallo on viime aikoina jäänyt vähemmälle urheiluvammojen johdosta.

Toinen Suomen Sotilaan kohtaama alokas helsinkiläinen Jon Mielonen on tottunut asettamaan itselleen tavoitteita. Johtajakoulutukseen pääsy on niistä seuraava ja kaapista löytyvät myös kauppakorkean pääsykoekirjat. Hänen vapaa-aikansa ei kulu videopelien ja sarjakuvien parissa.

Alokas Mielonen aikoo ottaa palveluksestaan kaiken mahdollisen hyödyn.

Mielosen palvelus on alkanut myös hyviin; kavereiden perinteiset pelottelut huutamisesta ja muunlaisesta asiattomuudesta osoittautuivat joka suhteessa aiheettomiksi. Tupakaverit nyökyttelevät vieressä, joten erityisesti haastatteluun valituista ”mallialokkaista” ei ole kyse.

Suomen Sotilas kertoo lisää Koulutus 2020:sta tulevissa numeroissa.

Avainsanat: , ,

Share This