Nato tukeutuisi Ruotsin maaperälle puolustaessaan Baltiaa

Amerikkalaisen strategiayhtion Rand Corporationionin runsaasti julkisuutta saanut raportti Baltian maiden puolustuksesta sisältää mielenkiintoisia ja yllättäviäkin yksityiskohtia, jotka ovat jääneet medialta pääosin huomiotta. “Reinforcing Deterrence on NATO’s Eastern Flank – Wargaming the Defense of the Baltics” -nimisessä raportissa esitetään kolme vaihtoehtoa, miten tilanne voisi kehittyä ja toisaalta annetaan suosituksia Baltian maiden puolustuksen kehittämiselle.

Rand Corporationin edustajat ovat raporttia laatiessaan käyneet epävirallisia keskusteluja Ruotsin puolustusviranomaisten kanssa ja ovat niiden perusteella tulleet siihen johtopäätökseen, että sodan syttyessä Naton ilmavoimat voivat operoida Ruotsin maaperältä Baltiaa puolustaessaan. Raportissa esitetyssä skenaariossa Tukholman lähelle onkin sijoitettu reilut neljä laivueellista Yhdysvaltojen taistelukoneita (F-15 ja F-22 -hävittäjiä sekä A-10 -maataistelukoneita) sekä yhden laivueellisen Norjan F-16 -hävittäjiä (ks. kuva).

Raportista välittyy kuva, jossa Ruotsin kahdenvälinen puolustusyhteistyö Yhdysvaltojen kanssa on käytännön tasolla (edelleen) paljon syvemmällä kuin virallisesti kerrotaan.

Tämä puolestaan heittää suuren kysymysmerkin Suomen ja Ruotsin välisen – toistaiseksi vain rauhanaikaisen – puolustusyhteistyön tulevaisuudelle. Ruotsin vahva integroituminen Naton puolustussuunnitteluun kyseenalaistaa yhteistyön geopoliittiset perusteet, varsinkin jos yhteistyötä markkinoidaan kahden “sotilaallisesti liittoutumattoman” maan Itämeren aluetta vakauttavana hankkeena.

Baltian maiden ilmapuolustuksen resurssit sotatilanteessa. Lähde: Rand Corporation

Baltian maiden ilmapuolustuksen resurssit sotatilanteessa. Lähde: Rand Corporation

 

Jutun pääkuva: Ruotsin ilmavoimien JAS 39 Gripen harjoittelee ilmatankkausta Yhdysvaltojen ilmavoimien tankkerikoneen kanssa Arctic Challenge 2013 -harjoituksessa. Kuva: U.S. Air Force, 1st Lt. Christopher Mesnard

Lataa Rand Corporationin raportti pdf-tiedostona tästä linkistä Reinforcing Defense on NATO’s Eastern Flank

Avainsanat: , , , , ,

Share This