Suomen suojelijat

Kodinturvajoukoissa ei leikitä sotaa. Siellä harjoitellaan sodan varalta, sen ennalta ehkäisemiseksi. Lisäksi kodinturvajoukot tukevat viranomaisia myös normaalioloissa oli kyse sitten suuronnettomuudesta tai tulva-alueen evakuoinnista, vartioinnista ja huollosta.

Kodinturvajoukot toimivat kaikissa Pohjoismaissa ja Virossa, mutta ei Suomessa. Niiden toiminta, varustus ja koulutus on erittäin nykyaikaista, ja ne pystyvät viranomaisten tukena vastaamaan kustannustehokkaasti ja monipuolisesti koko ajan laajenevaan uhkakuvapalettiin. Kodinturvajoukoilla tuetaan nopean valmiuden ylläpitoa edullisesti niin normaalioloissa kuin harmaan vaiheen aikana.

Kodinturvan esikuvana on kaikissa Pohjoismaissa ja Virossa Suomen suojeluskunnat, jotka lakkautettiin marraskuussa 70 vuotta sitten. Fasistisena lakkautetun järjestön viimeinen sotilasoperaatio oli kansallissosialistisen Saksan asevoimien vastaisen aseellisen vastarinnan organisointi Torniossa lokakuussa 1944 tehdyn suomalaisten maihinnousun tukemiseksi. Operaatio onnistui hienosti. Osin jälleen kerran kiitos suojeluskuntalaisten. Itsenäisyyden ensi vuosikymmeninä suojeluskunnat kouluttivat valtavan määrän reserviläisiä ja erityisesti reservin päällystöä vapaaehtoisesti, kun köyhän nuoren tasavallan asevoimilla ei ollut riittäviä resursseja antaa kaikkea tarpeellista koulutusta. Rinnalla toimivat lotat.

Seitsemänkymmentäviisi vuotta sitten Suomen joutuessa ensin Neuvostoliiton painostuksen ja sitten hyökkäyksen kohteeksi suojeluskuntalaiset ja lotat vastasivat siitä, että ylimääräiseksi harjoitukseksi kutsuttu vaiheittainen liikekannallepano onnistui. Talvisodassa suojeluskuntalaisten osaaminen oli koko kenttäarmeijan selkäranka. Ilman suojeluskuntia Suomea ei enää olisi.

Suomessa kuulee usein väitettävän, että ei meillä ole tarvetta kodinturvalle eikä suojeluskunnalle. Taustalla on usein vuoden 1918 traumat tai rähmällään olon vuosien jättämät väärät käsitykset vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä. Välillä kuulee väitettävän, että Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen antama koulutus on tehokkaampaa kuin kodinturvajoukkojen, eikä meillä siksi tarvita kodinturvaa, suorastaan kirosanana vältellystä suojeluskunnasta nyt puhumattakaan. Väitteet perustuvat joko asiantuntemattomuuteen tai poliittisesti motivoituun tahalliseen tosiasioiden vääristelyyn.

Totuus on nimittäin toinen. Kaikella kunnioituksella Puolustusvoimia, maanpuolustusjärjestöjä ja Maanpuolustuskoulutusyhdistystä kohtaan on todettava, että nykyisellä organisoinnilla ja järjestelyillä vapaaehtoisten ja maanpuolustustahtoisten suomalaisten potentiaalinen panos yhteisen isänmaan turvallisuuden hyväksi jää suurelta osin hyödyntämättä. Vika ei ole toimijoissa vaan siinä, että meillä ei ole kodinturvaorganisaatiota, jolla saataisiin 70 vuotta sitten lakkautettujen suojeluskuntien ja Lotta-Svärdin veroinen teho irti maanpuolustustyöstä. Maanpuolustuksen rahoitus on uhattuna ja sodan uhka on Euroopassa suurempi kuin vuosikymmeniin.

Suomi tarvitsee suojeluskuntansa. Oli niiden nimi sitten vaikka kodinturvajoukot. Antakaa halukkaiden ja kyvykkäiden työskennellä yhteisen turvallisuuden hyväksi. Tekisimme sen ilmaiseksi, meidän kaikkien hyväksi. Jos saamme luvan.

jaakko.puupera@suomensotilas.fi

PS. Suomalaisissa löytyisi yhä halua työskennellä yhteiseksi hyväksi. Miksi se kielletään? Saahan palontorjuntaankin osallistua vapaaehtoisesti. Miksi meidän, jotka olisimme valmiita osallistumaan maanpuolustukseen ja valmiuden ylläpitoon monipuolisella ammattitaidollamme korvauksetta ja vapaa-ajallamme, ei anneta tehdä sitä. Kyllä viranomaisille apu kelpaa muuallakin, Virossa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa… ja varmasti kelpaisi Suomessakin, jos ei poliittinen johtomme sitä kieltäisi ja vielä käskisi viranomaisia valehtelemaan tai vaikenemaan tarpeistaan. Suojeluskunnat oli vuonna 1939 kovin erilainen järjestö kuin sisällissodan vuonna 1918. Nouskaa jo ihmiset juoksuhaudoista ja ruvetaan yhdessä töihin. Niin tehdään kaikissa läntisissä naapurimaissammekin. Turvallisesti ja parlamentaarisessa valvonnassa.

Avainsanat: , ,

Share This