Poliitikot ja kansalaiset kritisoivat ehdotusta Euroopan asedirektiiviksi

Eurooppakomission ehdotusta pidetään hätiköitynä ja kohtuuttomana. Tämä kanta tuotiin selkeästi ilmi, kun mepit kokoontuivat keskustelemaan direktiivistä kansalaisten, metsästäjien ja ampumaurheilun harrastajien kanssa, kirjoittaa eurooppalainen etujärjestö FACE tiedotteessaan keskiviikkona 2.3.2016.

Bryssel 2.3.2016

Asedirektiivi sai taas aikaan kiihkeää keskustelua niin poliitikkojen kuin kansalaistenkin keskuudessa. Nämä ehdotuksethan Euroopan komissio kaivoi esiin kätköistään vain viiden päivän kuluttua Pariisin viime marraskuisten traagisten terrori-iskujen jälkeen ja ne ovat olleet kiivaan arvostelu kohteena siitä lähtien. Kirvelevää kritiikkiä eivät ole jakaneet ainoastaan metsästäjät ja urheiluampujat vaan myös lukuisat Europarlamentin jäsenet, jotka ovat tuoneet esiin merkittäviä puutteita esityksessä.

Yleinen käsitys on, että muutamaa esityksen kohtaa voidaan pitää perusteltuna kuten aseiden parempaa jäljitettävyyttä ja poliisiviranomaisten yhteistyön lisäämistä, mutta suurimpana puutteena pidetään vaikutusarvion täydellistä puuttumista esityksestä. Tämä puute estää esityksen vaikutusten arvioimisen niin rikollisuuden torjunnan näkökulmasta kuin myös sen vaikutuksista ampuma-aseiden lailliseen käyttöön.

Euroopan parlamentin, komission ja Euroopan neuvoston jäsenet keskustelivat asiasta FACE.n (the European Federation of Associations for Hunting and Conservation) koollekutsumassa kokouksessa. Keskusteluryhmä koostui seuraavista henkilöistä: Vicky Ford MEP (Euroopan parlamentin jäsen), asedirektiivin raportoija, Tomasz Husak komissaari Bieńkowskan kabinettipäällikkö (sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja PK-yritykset), Torbjörn Larsson, varapresidentti, Nordic Hunters’ Alliance, Jürgen Kolheim European Shooting Confederationista ja Günther Sablattnig EU.n terrorismin vastaisen työn koordinaattori-neuvonantaja Euroopan neuvostosta.

MEP Karl-Heinz Florenz (Euroopan parlamentin intergroup diversityn; metsästys ja maaseutu presidentti), joka toimi kokouksen puheenjohtajana, totesi:

– Komission ehdotus on hätäisesti laadittu. Terrorismin ja laillisten aseiden, joita käytetään mm. metsästykseen ja ampumaurheiluun, välillä ei ole mitään yhteyttä. Pidän mahdottomana hyväksyä, että lainkuuliaisia kansalaisia rajoitetaan tarpeettomilla ja kohtuuttomilla määräyksillä, jotka eivät millään tavalla lisää turvallisuutta, ja sellaisella elämän alueella jota jo riittävästi säädellään kansallisen tason lainsäädännöllä.”

Vaikutusarvion puuttumista pidettiin merkittävänä puutteena. Ehdotettua kieltoa aseille, jotka muistuttavat sotilasaseita, hämmästeltiin myös kovasti. Etenkin kun komissio ei perustele tätä mitenkään. Yleinen käsitys on, että laillisen aseenomistuksen rajoittaminen ei millään tavalla vaikuta aseiden laittomaan kauppaan. Yleisenä huolena esitettiin myös se, että kilpa-ammuntaan käytettävät aseet voitaisiin luokitella sotilasaseiksi.

Komission ehdotuksen ikärajoihin, aseiden säilytykseen, määräaikaisiin aselupiin sekä lääkärintarkastuksiin liittyvän yleiseurooppalaisen säätelyn, mepit torjuivat muistuttaen, että jäsenvaltiot voivat jo nyt säätää näistä kansallisissa lainsäädännöissään.

Toimivat käytännöt, esimerkiksi Ruotsissa, jotka takaavat viranomaisvalvonnan myös aseiden etämyynnissä, tekevät tämän käytännön kieltämisestä turhan. Mepit kehottivat komissiota välttämään ampumaharrastajien ja metsästäjien asettamista eriarvoiseen asemaan kieltämällä heiltä aseiden verkkokaupan, kun sitä muuten EU:ssa suositaan.

Vicky Ford ihmetteli miksi komissio ei ollut vastannut hänen komiteansa esittämiin kysymyksiin. Fordin mukaan komission tarkoituksena oli ollut turvata ampumaurheilijoiden ja metsästäjien edut, mutta ehdotus puhuu toista. (Huomattavaa on, että Suomen ja eräiden muiden itäisen Euroopan maiden huolta reserviläisaseiden ja keräilijöiden kohtalosta ei tuoda tässäkään keskustelussa lainkaan esille. Keskustelu pyörii koko ajan metsästyksen ja urheiluammunnan ehdoilla, Suomen Sotilaan toimituksen huomautus, joka ei siis kuulu alkuperäiseen tekstiin).

Husak toisti komission kannan, että tarkoituksena on parantaa kansalaisten turvallisuutta yhteistyössä intressiryhmien kanssa yhteisiä ratkaisuja hakien. Husak kielsi myös yleisen yleisen epäilyn siitä, että metsästäjät ja ampumaurheilijat olisivat rajoitusten todellinen kohde.

– Metsästäjän on tuntunut oudolta olla laitonta asekauppaa ja terrorismia käsitelevän keskustelun keskiössä, totesi Torbjörn Larsson, ja jatkoi.

– Metsästäjät ovat luontoa rakastavia ja lainkuuliaisia kansalaisia, joiden tavoitteena on säilyttää kaunis luontomme seuraaville sukupolville. Me emme ole ongelma. Päin vastoin metsästäjät käyttävät aikaansa ja rahaansa toimintaan, joka hyödyttää muuta yhteiskuntaa kuten riistanhoitoon, liikenteessä loukkaantuneiden eläinten jäljittämiseen ja lopettamiseen, tuholaistorjuntaan sekä vieraslajien torjuntaan. Komission ehdotus torjuu mielestäni ongelmia, joita ei ole olemassakaan, Larsson muistutti.

Larssonin mukaan puoliautomaattiaseiden kieltäminen vaikeuttaisi myös nais- ja vammaismetsästäjien harrastamista kuten myös suurriistan metsästystä.

MEP Bendt Bendtsen (Euroopan parlamentin intergroup diversityn; metsästys, maaseutu, varapresidentti) kiteytti asian seuraavasti:

– Eurooppakomission ehdotus on mitä parhain esimerkki huonosta lainsäädännöstä. Kyseessä on symbolipolitiikka! Ehdotetuilla muutoksilla ei ole mitään merkitystä kamppailussa terrorismia vastaan, jonka sanottiin olevan ehdotuksen päätavoite. Sen sijaan ehdotus vaikeuttaa lukuisten metsästäjien ja ampumaurheilijoiden harrastamista. Metsästäjät ja ampumaurheilijat eivät ole niitä, jotka syyllistyvät terrorismiin Euroopassa. Eikä luvallisia ampuma-aseita ole käytetty terroriteoissa vaan ainoastaan laittomia.

Bendtsenin mukaan yksityishenkilöiden tulisi jatkossakin voida ostaa ja myydä ampuma-aseita keskenään.

– Tällä ehdotuksella komissio ampuu tykillä kärpästä, Bendtsen totesi.

++++

Kirjoitus on Suomen Sotilaan käännös FACEn lehdistötiedotteesta koskien EU-asedirektiivin tämän hetkistä tilannetta.

FACE eli European Federation of Associations for Hunting and Conservation, on eurooppalainen metsästys- ja asealan etujärjestö. Lisää FACEsta sivuilla www.face.eu

Lue Suomen Sotilaan laaja selvitys asiasta tuoreimmasta Suomen Sotilas -lehdestä, jonka voit tilata tai ostaa irtonumerona.

Share This