Puolustusvoimilta huolestuttava tilinpäätös

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa julkisen sektorin säästöt ovat välttämättömiä. Liika velkaantuminen on sekä taloudellinen että turvallisuuspoliittinen ongelma, joka on ratkaistava tulevalla vaalikaudella. Emme voi elää tulevien sukupolvien kustannuksella, emmekä toisaalta halua kaventaa liikkumatilaamme: Risto E. J. Penttilä on vastikään varoittanut, että velkaantumisen tie voi olla suomettumisen tie.

Turvallisuus on kuitenkin asia, josta ei voi säästää tässä geopoliittisessa tilanteessa. Varovaisuus on valttia. Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut epävakaammaksi Venäjän sotilaallisen läsnäolon lisääntymisen myötä Itämeren alueella. Hybridisotaan liittyvät ilmiöt ovat lisääntyneet. Näitä ovat mm. kyberhyökkäykset, Venäjän tiedustelun kasvu Suomessa ja vääristelevä propaganda. Voimapolitiikka on palannut Euroopan mantereelle. Ulkoministeriöön kohdistunut laaja tietomurto huolestuttaa.

Suomalaisten ja etenkin viranomaistemme on oltava paremmin tietoisia näistä jo nyt Suomen sisälläkin vaikuttavista ilmiöistä. Tästä syystä olen peräänkuuluttanut Nato-jäsenyyttä, joka antaisi sotilaalliselle maanpuolustuksellemme uskottavan selkänojan myös Kremlin silmissä. Olen myös esittänyt vuodesta 2011 lähtien puolustusmäärärahoihin tehtyjen, vuositasolla noin 250 miljoonan euron suuruisten leikkausten perumista.

Puolustusvoimien julkinen tilinpäätös on huolestuttavaa luettavaa. Toimintakertomuksen sivulla kuusi käsitellään puolustusvoimien sopeuttamis- ja säästötoimenpiteitä vuonna 2014 näin:

“Raportointivuoden aikana puolustusvoimat on sopeuttanut toimintaansa alentamalla toiminnan tasoa. Sopeuttamistoimenpiteet näkyivät maastoharjoitusten, alus- ja lentotoiminnan sekä kertausharjoitusmäärien alennetuissa tasoissa. Toiminnan taso on riittämätön joukkojen suorituskyvyn rakentamisen ja ylläpidon kannalta. Vuosien 2012-2014 kielteiset vaikutukset reservin koulutustasoon ulottuvat aina 2020-luvulle.”

Seuraavassa kappaleessa tilanteen analysointi jatkuu. Tilannekuva on hyvin karu. Erityisen huolestuttavaa on asian lohduton sävy. Tilinpäätöksissä, ja erityisesti puolustusvoimien tilinpäätöksissä, ei yleensä ole ollut tapana ilmoittaa negatiivisia asioita näin suoraan, ellei tilanne ole erityisen vakava.

PuolustusvoimienTilinpaatosKeski-Euroopassa puolustuksen alasajo on näkynyt vielä pahempina virhearviointeina: monet läntisen Euroopan maat ovat jopa kokonaan lakkauttaneet asevelvollisuusarmeijansa. Ilmiön taustalla lienee ensisijaisesti ollut naiivi usko kylmän sodan aikaisten uhkakuvien poistumiseen. Nyt monet maat ovat pikavauhtia uudelleen vahvistamassa puolustustaan.

Sotilaallisen maanpuolustuksen resurssit pitää nyt laittaa kuntoon mahdollisimman nopeasti. Samaa mieltä ollaan myös puolustusvoimissa: “Kertausharjoitusten määrän lisääminen mahdollistaa suorituskyvyn kannalta tärkeät joukkokohtaisten kertausharjoitusten tason palauttamisen vuodesta 2015 alkaen”.

Tämän mahdollistamiseksi kannatan puolustusbudjetin leikkausten perumista välittömästi. Ilkka Kanervan johtaman parlamentaarisen työryhmän idea määrärahojen leikkauksen perumisesta 150 miljoonan euron osalta on hyvä alku, ja olen iloinen että tällä asialla on laajaa kannatusta kaikissa eduskuntapuolueissa, vasemmistoa lukuunottamatta. Silti, jotta puolustusvoimat pystyisi tehokkaasti vastaamaan nykyisiin haasteisiin, kannatan leikkausten perumista kokonaan.

Määrärahat on luonnollisesti käytettävä mahdollisimman tehokkaasti. Hybridisodan uhkaan, maatamme vastaan kohdistuvaan kasvavaan ulkomaiseen tiedusteluun ja järjestelmälliseen propagandaan pitää pystyä vastaamaan. On myös hyvin tärkeää, että vapaaehtoisen maanpuolustuksen edellytyksiä parannetaan. Olen aiemmin kirjoittanut asiasta Helsingin Reservin Sanomissa.

Vapaaehtoinen maanpuolustus on kustannustehokkain tapa parantaa valmiuttamme ja puolustustahtoamme. Niille, jotka ovat vapaaehtoisesti valmiita käyttämään voimiaan ja vapaa-aikaansa isänmaan puolustamiseen, kuuluu suuri kunnia. Valtion velvollisuutena on vähintään turvata heidän toimintamahdollisuutensa.

Avainsanat: , , , ,

Share This