Saab Gripen E/F valmis jättämään lopullisen tarjouksen Suomelle

Suomen Ilmavoimien HX-hävittäjähanke eteni loppusuoralle tammikuussa 2021, kun viidelle HX-toimittajalle toimitettiin lopulliset tarjouspyynnöt. Vastauksia niihin, eli lopullisia tarjouksia odotetaan huhtikuun 2021 aikana. Tämän jälkeen tarjottuja HX-paketteja verrataan keskenään, valitaan niistä kynnysehdot täyttävä ja korkeimman sotilaallisen suorituskyvyn omaava vaihtoehto, jota hallitukselle suositellaan hankittavaksi. Hallitusohjelman mukaisesti HX-hankintapäätös olisi tehtävä vielä vuoden 2021 aikana. Näistä tapahtumista johtuen HX-valmistajien viestintä on aktivoitunut.

Gripen E/F -monitoimihävittäjä lentäjän näkökulmasta

Saab järjesti ensin ajan hengen mukaisesti etänä pidetyn tilaisuuden Ilmailumuseoyhdistyksen jäsenille 13.1.2021. Tilaisuudessa käytiin läpi tavanomaisten Gripen E/F -monitoimihävittäjän ja GlobalEye -tutkavalvonta- ja johtamiskoneen kehityksen lisäksi myös yllättävän yksityiskohtaisesti Gripen E/F -monitoimihävittäjä lentäjän näkökulmasta – Gripen-lentäjä ja Saabin operatiivinen asiantuntija Jussi Halmetoja kävi läpi eri järjestelmien ja pilotin vuorovaikutusta koneen ohjaamosta katsottuna erilaisia tehtäviä suoritettaessa. Yllättävä kyllä ja siitäkin huolimatta, että Saabin Gripen E/F -evoluutio on HX-joukon “tuorein” kone, jonka tuotekehitys alkoi 2013 ja ensilento tapahtui 2017, sen lentäjälleen antama taktinen tilannekuva ovat HX-joukon parhaimmasta päästä.

Saab Gripen F ruotsalaisessa kansallismaisemassa

Gripen E/F -monitoimihävittäjän HX-valinnan poliittiset ja sotilaalliset mahdollisuudet

Seuraavaksi Saab järjesti täysimittaisen mediatilaisuuden 16.2.2021, joka meni perinteisen kaavan mukaan – tilaisuuden avasi Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist, seuraavaksi puhui Ruotsin ilmavoimien varakomentaja prikaatinkenraali Anders Persson ja lopuksi ensin Saabin CEO Micael Johansson ja sitten Suomen HX-kampanjan johtaja Magnus Skogberg.

Puolustusministeri Peter Hultqvist asetti Saabin HX-tarjouksen nykypäivän Pohjoismaiden turvallisuuspoliittisen tilanteen raameihin. Ruotsi korottaa puolustusbudjettiaan 40 % 2020-2025 Itämeren alueen heikentyvän turvallisuustilanteen ja kasvavien sotilaallisten uhkien takia. Samalla Ruotsi ja Suomi vahvistavat niin kahdenkeskistä kuin NATO-rauhankumppanuuden puitteissa tapahtuvaa monikeskeistä sotilaallista yhteistyötään. Rivien välistä saattoi tulkita, että Ruotsi on kaikista HX-toimittajavaltioista eniten kiinnostunut Suomen maanpuolustuskyvyn kehittämisestä. Suomen ja Ruotsin välisen sotilaallisen yhteistyön kehittämisen tärkeyttä painotettiin aivan suorin sanoin ja sivulauseessa mainittiin, että Suomi ja Ruotsi valmistelevat kahdenkeskistä isäntämaasopimusta.

Ilmavoimien Hornet ja kaksi ruotsalaista Saab Gripen -hävittäjää HX Challenge 2020 -tapahtumassa helmikuussa. Kuva: Puolustusvoimat

Ruotsin ilmavoimien varakomentaja prikaatinkenraali Anders Persson tarkensi keskustelua edelleen Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien ja ilmavoimien yhteistyöhön ja kertoi Ruotsin ilmavoimien kehityksestä. Uusimpien kevään 2019 suunnitelmien mukaan Ruotsin 2030-luvun tavoitteena on noin 120 monitoimihävittäjän tavoitevahvuus eli 60 tilattua Gripen E/F -evoluutiota ja 60 Gripenin aiempaa C/D -versiota. Samalla hävittäjälaivueiden määrä kasvaisi yhdellä laivueella yhteensä seitsemään laivueeseen. Ruotsin ilmavoimissa C/D-versioiden klassisia perus-Gripeneitä on tarkoitus käyttää 2035-2040 asti ja Gripen E/F -evoluutiota aina 2060 asti. Suomen Ilmavoimat ovat Ruotsin ilmavoimien strateginen yhteistyökumppani ja tällä hetkellä kummankin maan ilmavoimilla on eri hävittäjäkalustosta huolimatta kyky yhteisiin ilmaoperaatioihin. Jos Suomen HX-valinta olisi Saab Gripen E/F ja samassa kokonaisuudessa tarjottava GlobalEye, niin kaluston harmonisointi mahdollistaisi myös yhteisen tukeutumisympäristön. Prikaatinkenraali Anders Persson meni jopa niin pitkälle, että hän väläytti visiota “yhteisistä ilmavoimista, joilla olisi kaksi komentajaa” eli Suomen kuin Ruotsin ilmavoimat voisivat toimia yhdessä yhtenä kokonaisuutena kummankin valtion alueella.

HX-kilpailijoiden mediatilaisuuksien perinteisellä kaavalla tarkoitamme sitä, että kaikki muutkin HX-tarjoajat ovat esiintyneet myös valtioiden roolissa ja nostaneet esille sotilaallisen yhteistyön syventämisen Suomen kanssa. Ruotsi ja Saab menivät tällä kertaa kuitenkin kaikkien pisimmälle ja nostivat pöydälle käytännössä Suomen ja Ruotsin välisen puolustusliiton. Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei puolustusliittoja perusteta eikä turvatakuita saada pelkillä kalustohankinnoilla, vaan ne vaativat kummaltakin valtioilta erillisiä poliittisia päätöksiä, joita ei ole vielä tehty eikä luultavasti tullakkaan tekemään pelkkien kalustohankintojen takia.

Saab GlobalEye -tutkavalvontakone saaristossa.

Saab Gripen E/F -monitoimihävittäjä HX-vaihtoehtona

Saabin Gripen E/F -monitoimihävittäjä on HX-joukoista se tuorein vaihtoehto ja siinä käytetään kaikkien moderneimpia ratkaisuja. Saabin alkuperäinen klassinen A,B,C ja D -versioiden klassinen Gripen oli ensimmäinen länsihävittäjä, joka pysäytti ja käänsi laskuun hävittäjäkaluston hankinta- ja käyttökustannusten kiihtyvän kallistumisen trendin. Se oli myös ensimmäinen länsihävittäjä, jossa yhteen monitoimihävittään yhdistettiin viiden eri tehtäväkohtaisen hävittäjäversion suorituskyvyt. Toisaalta Saabin Gripen E/F:n tuoreus on myös riski mahdollisten lastentautien kannalta.

18 073 henkilöä työllistävä, 3,5 miljardin euron liikevaihdon ja 100 valtioon tuotteitaan toimittava Saab, joka on toimittanut yli 80 vuoden aikana 5 500 lentokonetta, joista yli 4 000 sotilaslentokonetta, on HX-valmistajien joukossa täysin kilpailukykyinen vaihtoehto.

Lisäksi Saab on tällä hetkellä maailman ketterin sotilaslentokonevalmistaja, joka on pystynyt kehittämään Saabin Gripen E/F -evoluution viidessä vuodessa, GlobalEyen 2,5 vuodessa ja yhdessä Boeingin kanssa T-7A Redhawk -suihkukoulutuskoneen vain 3 vuodessa. T-7A Redhawk -suihkukoulutuskone on ensimmäinen alusta loppuun virtuaalisesti suunniteltu sotilaslentokone maailmassa.

Saab Gripen E ja GlobalEye Kauhavalla. Kuva: Aleksei Kettunen

Saab on myöskin edelläkävijä modernien monitoimihävittäjien tuotekehityksen pullonkaulan eli koneen kaikkien järjestelmiä ohjaavan reaaliaikaisen sulautetun ohjelmiston kehittämisessä, mikä näkyy myös Gripen jatkotuotekehityksen ja modernisaation huimana nopeutena, koska muutamien vuosien välin tapahtuvan ohjelmistoiden uudistamisen sijaan Saab uudistaa niitä vain muutamien kuukausien välein kuin iPhone-älypuhelimessa. Koska Saab on pystynyt tekemään sulautettujen ohjelmistojen kehittämisestä laitteisto- ja ohjelmistoriippumatonta ja eriyttänyt hitaan ja kalliin sertifioinnin vaativan lentoturvallisuudesta vastaavan ohjelmiston erilliseksi kokonaisuudekseen, Saab pystyy myös modernisoimaan monitoimihävittäjiensä suorituskykyä kilpailijoitaan huomattavasti edullisemmin.

Vaikka Gripen E/F:llä on kaikista HX-kilpailijoista alhaisin tilattujen koneiden lukumäärä, niin toisaalta sen hankinta antaisi Suomelle huomattavasti enemmän sanavaltaa jatkotuotekehityksessä kuin muissa HX-vaihtoehdoissa, koska niissä Suomi olisi vain yksi pieni käyttäjä muiden ja suurempien joukossa. Saab on ottanut tämän huomioon tarjoamalla Suomelle kaikkien laajinta teollisen yhteistyön pakettia ja ainutlaatuista mahdollisuutta osallistua sen jatkokehitykseen tasavertaisesti pääkäyttäjän rinnalla. Tietyssä mielessä Saabin tarjoama HX-paketti noudattaa yhteistyön kattavuuden kannalta sitä maantieteellistä faktaa, että maiden välinen sotilaallinen yhteistyö on kriittistä niin Suomen kuin Ruotsinkin turvallisuuden kannalta.

Lisätietoja

Olemme kirjoittaneet Saab Gripen E/F -monitoimihävittäjästä laajasti Suomen Sotilas 3/2019 -lehdessä ja verkkosivustollamme HX Challenge -testaus- ja todennustapahtumasta tammikuussa 2020 (www.suomensotilas.fi/saab-gripen-e-hx-challenge-testaus-ja-todennustapahtumassa-satakunnan-lennostossa/) ja Kauhava Air Show 2020 -tapahtuman yhteydessä syyskuussa 2020 (www.suomensotilas.fi/hx-kilpailija-saab-kauhava-air-show-2020-tapahtumassa/).

Saab Gripen E/F -evoluution pohjalla olevasta A/B/C/D -versioiden klassisesta Gripenistä kirjoitimme kattavasti Suomen Sotilas 01/2014 -lehdessä ja samalla käytiin Saabin lisäksi muutkin Ruotsin kansainvälisesti korkeatasoisen ja tuotevalikoimaltaan yllättävän kattavan puolustusmateriaaliteollisuuden toimijat.

Tilaa Suomen Sotilas -lehti kotiisi: www.suomensotilas.fi/tilaa

Avainsanat: , , ,

Share This