Suomen Sotilas julkaisee Puolan turvallisuuspalvelun arkistoista löytyneitä suomalaisnimiä

Suomen Sotilas kävi tutustumassa Puolan Kansallisen muistin instituutti IPN:n arkistojen suomalaisia koskeviin kansioihin. Julkaisemme ohessa muutamia arkistoista löytyneiden henkilöiden nimiä.

Toimitus ei ota kantaa henkilöiden tekemisiin eivätkä kaikki mainituista ole välttämättä identifioitavissa yhteen henkilöön pelkän nimen perusteella johtuen mahdollisista kaimoista ja varsin yleisistä kirjoitusvirheistä. Osan kohdalla tapaamisia on ollut lukuisia, osan kohdalla vähemmän ja osalle on sittemmin voitu luoda jopa informantin koodinimi.

Periaatteessa pelkkä nimi papereissa kuitenkin kertoo ainoastaan sen, että henkilö on jostakin syystä päätynyt kirjatuksi sosialistisen Puolan turvallisuuspalvelun dokumentteihin. Julkaisemme nimet aakkosjärjestyksessä.

Koska sataprosenttisen varma identifikaatio ei useissa tapauksissa ole mahdollista ja syitä kirjaukseen voi olla lukuisia, kutsumme kaikkia allamainittuja itse selventämään toimintaansa Suomen Sotilaalle lähtökohtaisen suopeassa hengessä. Myös muut asiasta mahdollisesti tietävät voivat ottaa yhteyttä toimitukseen.

Urho Jokinen
Helga Laukkanen
Timo Matilainen
Kari Metsävaara
Taisto Sinisalo
Rauno Viemerö
Gunnar Öhman

Pelkällä sukunimellään esiintyvät:

Halonen
Hyvärinen
Lillqvist
Nevakivi
Pakaslahti

Avainsanat: , , ,

Share This