Suomen Sotilas Pyöräkankaalla

Kesän 1944 merkittävin taistelu on suomalaisessa sotahistoriassa nimitetty Tali-Ihantalan suurtaisteluksi. Ihantala on iskostunut suomalaisten mieliin ratkaisun paikkana. Paikka on tullut myös tutuksi Ihantalan ns. Y-risteyksen ja hautausmaan tuntumassa olevan muistomerkin kautta. Se on kesäisin lukuisien turistibussien pysähdyspaikka ja taisteluja selostetaan sen luota, näkymä loivaa alamäkeä Pekarinpurolle ja venäläispanssarien vuoden 1944 “hautuumaalle” on edelleen olemassa, vaikka sitä jo datsojen rakentaminen uhkaa.

Kartta alueelta, Pyöräkangas ympyröity punaisella. Sillä käytiin mitä ilmeisimmin kovemmat taistelut kuin Ihantalan Y-risteyksen maastossa, vaikka jälkimmäinen on sotahistoriassamme huimasti tunnetumpi. Klikkaa kuva isommaksi. Kartta teoksesta Suomen sota, osa 7.

Tätä tuntemattomuutta kuvannee hyvin myös se, että hakusanalla “pyöräkangas” löytyi SA-Kuvista yksi ainoa kuva, hakusanalla “ihantala” taas noin 250 kuvaa, jotka on otettu kesällä 1944. Ei liene TK-miehiä Pyöräkankaalle eksynyt tai sitten koko alue on nimetty Ihantalaksi, kuten taistelukin.

Upseeripartiolle Ihantala on kovin tuttu, mutta tällä kertaa haluttiin mennä pidemmälle ja paikalle, jossa itse asiassa taisteltiin kovemmin kuin “Ihantalassa”, jos se mielletään vain Y-risteyksen lähialueeksi. Siellähän ei Puna-armeijan jalkaväki tehnyt murtoja eivätkä venäläiset panssarit koskaan päässeet paria poikkeusta lukuun ottamatta edes linjasta läpi. Avoimen peltoaukean kautta tulevat hyökkäykset pystyttiin pääsääntöisesti torjumaan tykistöllä. Toista oli noin puolentoista kilometrin päässä lännessä oleva Pyöräkangas, jota ei taistelupaikkana juurikaan tunneta. Alueena se oli metsäinen ja panssarien käyttö siellä oli vaikeaa tai mahdotonta.

Pyöräkangas sen sijaan oli kiivaan jalkaväkitaistelun tapahtumapaikka heinäkuun alussa 1944. Pyöräkangas oli itse asiassa suuri loivarinteinen kukkula, jonka huippu nousi 36 metriin. Se ja sen vieressä itäpuolella oleva “kukkula 33″ olivat Ihantalan suunnalla hyökkäävän 30. Kaartin armeijakunnan kohteena päästä tavoitteeseensa sen jälkeen kun Y-risteyksen eli päätien suunnassa hyökkäys oli epäonnistunut. Kyseinen armeijakunta oli paras Puna-armeijan armeijakunta Kannaksella ja onnistui hyvin kaikissa muissa hyökkäyksissään.

Upseeripartio kulki Ihantalan muistomerkiltä metsiä pitkin Pyöräkankaan huipulle. Puolentoista kilometrin matka oli yllättävän hankala märässä, täysin hoitamattomassa metsässä, jossa vanhuuttaan kaatuneita puunrunkoja oli esteenä kuin muutaman patteriston tuli-iskun jälkeen.

Itse taistelusta on metsässä hyvin vähän merkkejä, vain siellä täällä kukkulan eturinteellä madaltuneita taisteluhautoja ja poteroita sekä hivenen ruosteista sotaromua. Paksu sammalmatto ilmeisesti peittää sodan kukkulalle aiheuttamat arvet. Jollakin tavalla kuitenkin mieltä lämmitti tietoisuus siitä, että suomalaiset soturit ratkaisivat tällä kukkulalla osaltaan kesän 1944 torjuntataistelun onnistumisen. Ja ehkä jopa enemmän kuin kuuluisassa kaikkien tiedossa olevassa “Ihantalassa”.

Taisteluhaudan jäänne Pyöräkankaalla. Vähäisessä aluskasvillisuudessa nämä näkyvät hyvin ja erikoista on niiden kiertely suurten kivien ympäri. Suurimpien kivien kylkeen ja osin niiden allekin on kaivettu suojakuoppia. Koko kukkula oli joukkojen sinne tullessa tietysti varustamaton.

Pyöräkankaan kukkulan takarinteessä oleva suuri kuoppa, joka lienee romahtanut korsu. Ennen taisteluja tai niiden aikana ei tällaisia ollut aikaa tehdä ja se lieneekin heinäkuun alun ratkaisuvaiheen jälkeen tehty

Pyöräkankaalla upseeripartio kohtasi useita tällaisia piikkilankasykkyröitä, joiden tarkoitus ei ole ainakaan kirjoittajalle selvillä. Onko kyseessä taisteluiden jälkeen tehtyjen piikkilankaesteiden keräys vai piikkilankaa joka on tuotu muualta levitettäväksi?

<7172>
Kirjoittaja Pyöräkankaan korkeimman kohdan lähellä, käsissään kaksi raskaan 120 mm kranaatinheittimen kranaatin pyrstöä. Oikeassa kädessä on suomalaisen kranaatin jäänne ja vasemmassa venäläisen. Tämä kuvannee hyvin sitä, että Pyöräkangas vaihtoi omistajaa toistuvasti ja kumpikin osapuoli ehti ampua sinne.

Avainsanat: , , , ,

Share This