Samassa veneessä

Viime vuosien aikana on esimerkiksi Yhdysvaltojen asevoimissa (mm. U.S. Army War College, Strategic Studies Institute) kiinnitetty enenevässä määrin huomiota tarpeeseen saada upseerinuralle, kaikille tasoille, henkilöitä, joilla on riittävän hyvät...