Mitä 2V-varaverkon tilalle?

Mitä 2V-varaverkon tilalle?

Tieto ja sen kulku ovat elimellisen tärkeitä modernille yhteiskunnalle ja sen puolustukselle. Nykyaikaisen länsimaisen valtion normaaliolojen viesti-infrastruktuuria on helppo vahingoittaa erilaisin sotilaallisin keinoin. Siksi tarvitaan varautumisjärjestelmiä....