Tietolähteitä ja geopoliittisia setiä

Eräs julkaisemistamme, Puolan arkistoista löytyneistä nimistä – Pakaslahti – on ns. erityisen vanha tuttu, vaikka onkin mahdotonta varmistua täysin mainitun tietolähteen henkilöllisyydestä häneen viitatattaessa ainoastaan sukunimellä.

Suomen Sadankomitea-liiton puheenjohtajana, Suomen Rauhanpuolustajien ja Maailman rauhanneuvoston pääsihteerinä toiminut Johannes Pakaslahti on tunnettu toiminnastaan itätiedustelun voimakkaan kiinnostuksen kohteina olevien järjestöjen ytimessä.

Tiedonantajan Itä-Berliinin kirjeenvaihtajana toiminut Pakaslahti on Stasin asiakirjojen pohjalta luultavasti ollut myöhemmin 1979-86 Stasin elektronisen vastavakoilun värvätty ”Katin” (Riitta Juntunen) rekisterissä XV/3000/79 paikallinen yhteyshenkilö. Vihjeen Stasille Juntusesta antoi ”Andreas” vuonna 1978.

Andreaksen on käytännöllisesti katsoen täytynyt olla joku, joka tunsi värvätyn jo aiemmin. Juntusen rikos vanheni tiettävästi vasta 2006, vaikka esitutkinnan keskeyttämistä perusteltiin jo vuonna 2002 sillä, että ”mahdollinen rikos oli vanhentunut”. Päinvastaisista puheistaan huolimatta hän arkistoista löytyneiden asiakirjojen perusteella nimenomaan suostui värvättäväksi.

Juntunen työskenteli SAK:ssa, nousi aluksi Eero Heinäluoman sijaisena SAK:n yhteiskuntajohtajaksi, johon tehtävään hänet lopulta nimitettiin 2009. Hän oli myös aktiivinen Tarja Halosen presidentin vaalikampanjassa.

Sadankomitean Ydin-lehden numerossa 1/1970 Pakaslahti kirjoitti, että sadankomitealaisen näkemyksen mukaan Suomen armeija oli turvallisuutta heikentävä tekijä. Hänen mukaansa vallankumous ja proletariaatin diktatuurin toteuttaminen toki lisäisivät Suomen turvallisuutta.

“Ei voi olettaa neuvostojohdon luottavan kaikissa oloissa armeijamme yhteistyöhaluun”

Samassa lehdessä heti Mauno Koiviston presidenttikauden alussa ulkoministeriön poliittisen osaston apulaispäälliköksi noussut Jaakko Blomberg kannatti yksipuolista aseistariisuntaa ja kritisoi Suomen ulkopolitiikan näkemistä “väärässä valossa”. Näin tapahtuu hänen mukaansa silloin, jos tärkeimpänä kysymyksenä pidetään konsultaatioiden välttämistä kriisitilanteessa.

Jukka Seppinen nostaa myös esille, että presidentinkanslian ulkopoliittiseksi erityisavustajaksi Sorsan esityksestä Zavidovo-vuodon jälkeen nostettu Jaakko Kalela edusti hyvin samantyyppistä ajattelua. Hänen mukaansa “vaikka suomalais-neuvostoliittolaiset suhteet ovatkin hyviä, ei voida olettaa neuvostojohdon luottavan kaikissa oloissa armeijamme yhteistyöhaluun, varsinkin jos vallan Suomessa saisi Neuvostoliitolle vihamielinen hallitus.”

Kalelan mukaan Suomen puolueettomuuden menettäminen ei johtaisi turvattomuuteen – olisihan Suomi silloin Neuvostoliiton kanssa samalla puolella. Paasikiven-Kekkosen linja johtaisikin siihen, että puolustusvoimia voitaisiin käyttää ainoastaan länsivaltoja vastaan.

Seppisen mukaan Rauhanpuolustajien nousu poliitikkojen ja vaikuttajien kasvualustaksi Koiviston aikana syvensi Naton demonisointia ja Yhdysvaltojen mustamaalaamista Suomessa.

“Sadankomitean merkki rinnassa tilanteessa kuin tilanteessa ja raskas neuvostotausta rasitteenaan ulkoministeriksi 2000-2007 sekä 2011-2015 noussut 1960-luvun ikinuorradikaali (Erkki) Tuomioja toimi läheisessä symbioosissa Blombergin, Kalelan, Pakaslahden ja Tarja Halosen kanssa. Tämä joukko oli aatteellisesti kuin yhtä ryhmää”, Seppinen kirjoittaa.

Missä he ovat nyt?

Suomen rauhanpuolustajien 60 vuotta rauhan puolesta -juhlaseminaari Turussa. Tilaisuuden pääpuhujina toimineet Rauhanpuolustajien puheenjohtaja Markku Kangaspuro ja tutkija Pekka Visuri vastailemassa esitystensä jälkeen kysymyksiin.

Suomen rauhanpuolustajien 60 vuotta rauhan puolesta -juhlaseminaari Turussa. Tilaisuuden pääpuhujina toimineet Rauhanpuolustajien puheenjohtaja Markku Kangaspuro ja tutkija Pekka Visuri vastailemassa esitystensä jälkeen kysymyksiin.

Suomen Sotilas 2/2016 -lehdessä käsiteltiin Venäjän vaikutusverkostojen toimintaa Suomessa ja muualla Euroopassa. Erityiseksi maatamme koskevaksi haavoittuvuudeksi lukuisat epämuodolliset (ja joissain tapauksissa ehkä virallistetutkin) suhteet poliittisten päättäjien ja tiedustelumiesten välillä.

Tässä artikkelissa mainituista vaikuttajista Jaakko Blomberg ja kaimansa Kalela toimivat Suomen Geopoliittinen Seura ry:n hallituksessa, jonka tarkoituksena on internet-sivujensa mukaan “Suomea koskevan geopoliittisen tutkimuksen, keskustelun ja tietämyksen edistäminen. Seura järjestää esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja muita vastaavia tilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä ylläpitää yhteyksiä kansainvälisiin ja kotimaisiin järjestöihin, tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin sekä elinkeinoelämään ja muihin organisaatioihin, joille geopolitiikka on tärkeä teema.”

Seuran hallituksessa vaikuttaa sekä idänkaupan lobbyn, muun liike-elämän, akateemisen maailman ja diplomaattikunnan edustajia. Sen puheenjohtajana toimii Pekka Visuri ja varapuheenjohtajana Heikki Talvitie.

Ainakin seuran hallituksessa istuva, pääministerien Vanhanen ja Jäätteenmäki kansliapäällikkönä toiminut Risto Volanen tuntuu muistelevan nuoruutensa aikoja nostalgisella otteella:

“– Elokuussa 1972 Suomessa oli nuorison ETYK. Viimeisessä istunnossa tehtävänäni oli lukea yhteinen päätöslauselma. Sen jälkeen Andrei Gratshov puheenjohtajana totesi sen hyväksytyksi ja päätti kokouksen lyömällä nuijan pöytään. Istuimme salin edessä rinnakkain ja hän kysyi kuiskaamalla, voiko pitää nuijan, ja vastasin, että ole hyvä.

Noin 40 vuotta myöhemmin Andrei vieraili Suomessa, ja järjestin hänen kunniakseen illallisen tuon ajan yhteisille tuttavillemme, kuten Ulf Sundqvist, Jorma Ollila, Heikki Talvitie, Kari Rahiala ja Jarmo Mäkelä. —

Andrein ura päättyi Gorbatšovin tiedottajaksi ja henkilöksi, joka länsimaiselle medialle kertoi Neuvostoliiton lakanneen 21.12.1991. Seuraavassa pohdinta Andrein elämänkerrasta, joka kertoo mitä neuvostonuorelle tapahtui ETYKiä ennen ja sen jälkeen. Nyt tunnelmamme ovat varsin samanlaiset; emme onnistuneet rakentamaan turvallisuuden ja yhteistyön Eurooppaa; saimme sen alulle, mutta jotakin meni taas vikaan seuraavassa ikäluokassa.”

Avainsanat: , , , , ,

Share This