Vapaaehtoiset Ukrainassa: missä viipyy lännen tuki?

Suomen Sotilaan toimittaja haastatteli ruotsalais-suomalaisen Carolus Löfroosin lisäksi myös muita Ukrainassa taistelevia ulkomaalaisia vapaaehtoisia, jotka tässä yhteydessä haluavat pysytellä nimettöminä.

Kysyimme vapaaehtoisilta minkälainen heidän tilanteensa on: kumpi osapuoli tuntuisi olevan niskanpäällä, onko näköpiirissä mitään mahdollisuutta konfliktin ratkeamiseksi tänä vuonna? Kysyimme myös, miten hyvin vastapuoli on varustettu, onko heillä uutta venäläistä kalustoa käytössä ja onko Ukrainan asevoimien puolella uutta länsikalustoa käytössä?

Azov-pataljoonan vapaaehtoisten mukaan juuri tällä hetkellä vastapuolen tilanne vaikuttaa hiukan vahvemmalta. Venäjältä on kapinallisten tueksi tuotu kalustoa ja tarvikkeita. Toisaalta Ukrainan asevoimat ovat mobilisoimassa tämän vuoden aikana reservistä yhteensä 100 000 miestä, joista kevään aikana olisi tarkoitus olla aseissa ja varustettuna puolet.

Lisäksi Ukraina on alkanut myös tuomaan rintamalle raskasta kalustoa vastaukseksi Venäjän toimiin. Tilanne Mariupolin lohkolla on vapaaehtoisten mukaan tällä hetkellä suhteellisen rauhallinen tiedustelua ja epäsuoran tulen käyttöä lukuunottamatta.

Uskomme kaikki, että sotaa ei saada päätökseen pian, vaan se kiihtyy ennen seuraavia vakavia tulitaukotunnustelujen käynnistämistä, kertovat haastatellut vapaaehtoiset.

Syyskuussa solmittu “tulitauko” tarkoitti vapaaehtoisten mukaan käytännössä sitä, että molemmat osapuolet pidättyivät raskaiden aseiden käytöstä, mutta muilta osin mitään tulitaukoa ei ollut olemassa. Molemmat osapuolet olivat tulitauosta huolimatta varsin aktiivisia tiedustelutoiminnassaan. Lisäksi ”Donetskin kansantasavallan joukot” eli DNR, jolla haastateltavat tarkoittavat kertomansa mukaan käytännössä Venäjää, sotki tilannetta tykistöllä sekä raketinheittimillä ainakin Mariupolin lohkolla, jossa Azov-pataljoona toimii. Ukrainan asevoimatkin ovat ajoittain vastanneet tähän tulitukseen. Käytännössä siis “tulitauon” aikana on ollut ihan normaalia, että DNR ampuu tykistöllä ja raketinheittimillä Mariupolin itäisiä osia summittaisesti. Kun tätä on jatkunut tarpeeksi pitkään, vapaaehtoiset ovat kuulleet kuinka Ukrainan armeija vetää vastaukseksi oman raketinheittimen kasetin tyhjäksi paikannettuaan DNR:n tuliasemat.

Ukraina on vapaaehtoisten mukaan koittanut olla passiivisena koko talven ajan ja välttää parhaansa mukaan taistelujen uudelleen leimahtamista. DNR on puolestaan hiipinyt pikkuhiljaa koko ajan kohti länttä.

Sodan lopetuksen avaimet piilee vapaaehtoisten mukaan Venäjään kohdistetuissa taloudellisissa pakotteissa. Pakotteiden käytyä tarpeeksi koviksi Venäjä voisi vetäytyä Ukrainasta jos sille annetaan joku kunniallinen tie siihen ilman kasvojen menetystä.

Itä-Ukrainan kapinallisten taistelutoimet kuivuisivat haastateltujen arvion mukaan kokoon viikossa Venäjän tuen loputtua.

Toinen vaihtoehto vapaaehtoisten mielestä olisi laivata iso lasti nykyaikaisia kevyitä PST-aseita Ukrainaan. Se asettaisi Venäjälle kovan kovaa vastaan. Molemmissa vaihtoehdoissa on etunsa ja riskinsä.

DNR:n uudenaikainen raskas kalusto on Venäjältä, ja sitä operoi venäläiset sotilaat, kertovat haastatellut Azov-pataljoonan vapaaehtoiset. Kapinalliset käyttävät puolestaan vanhan mallin BTR:ä ja muuta vastaavaa vanhaa kalustoa, jota voidaan tuhota RPG-7:llä tai -26:lla ilman ongelmia.

Venäjän armeijan varusteet ja sotilaiden koulutus, sekä toiminta muutenkin on huomattavasti parempaa ja ammattimaisempaa kuin paikallisten kapinallisten, kertovat haastateltavat.

Meidän puolella ei ole ikäväksemme näkynyt länsiaseita. Javelineita ja edes TOW:eja odotellessa, vapaaehtoiset valittavat. Jalkaväen aseita riittää, mutta kevyttä PST-kalustoa kaivataan ja se tasoittaisi huomattavasti voimasuhteita. Näin jokaista vaunua ei tarvitsisi mennä tuhoamaan muutaman sadan metrin lähietäisyydeltä.

Jos Ukrainan nykyisillekin joukoille olisi kaikille kunnolliset henkilökohtaiset varusteet, epäsuoraa tulta olisi saatavissa tarpeen vaatiessa, sekä olisi riittävästi vaunukalustoa, niin Venäjä joko kiihdyttäisi sodan täyteen liekkiin tai alkaisi keräillä kalustoaan ja lähtisi kotiinsa, kertovat vapaaehtoiset. Nyt tilanne on verrattavissa siihen kuin aikuinen mies löisi lasta. Venäläiset tekee kovimman työn ja lyövät ukrainalaiset joukot. Sen jälkeen paikalliset kapinalliset tulevat patsastelemaan televisiokameroiden eteen ja kertovat uudesta voitostaan.

Näin kertoi siis joukko ulkomaalaisia vapaaehtoistaistelijoita Ukrainassa. Suomen sotilaan tiedossa ei ole onko Ukrainan joukoissa muita suomalaisia Carolus Löfroosin lisäksi.

Avainsanat: , , ,

Share This