Kohti kestävää asekauppaa

Eurooppalaisissa kriisinhallintamalleissa on parhaillaan käynnissä kaksisuuntainen kehitystrendi; toisaalta pyrkimys vahvistaa kriisipäätöksentekoa tukevaa tilannetietoisuutta, toisaalta varmistaa käytettävissä olevien resurssien kokonaisvaltainen käyttö hädän...
Mitä 2V-varaverkon tilalle?

Mitä 2V-varaverkon tilalle?

Tieto ja sen kulku ovat elimellisen tärkeitä modernille yhteiskunnalle ja sen puolustukselle. Nykyaikaisen länsimaisen valtion normaaliolojen viesti-infrastruktuuria on helppo vahingoittaa erilaisin sotilaallisin keinoin. Siksi tarvitaan varautumisjärjestelmiä....