Ankaria taisteluita Helsingin länsipuolella

Suomen Sotilas jatkoi UUSIMAA 17 harjoituksen mukana Lohjan Virkkalaan. Hankoon maihinnousun tehnyt keltainen maahantunkeutuja oli edellisen yön aikana tukenut hyökkäystään maahanlaskulla. Se tapahtui kohti Hankoniemeä keskitettävien omien sinisten joukkojemme taakse.  Maahanlaskuilla pyritäänkin usein ottamaan haltuun esimerkiksi tärkeitä liikenteen solmukohtia eristäen puolustajan joukot tukialueiltaan. Tällainen joukko on siten tuhottava. Tehtävän sai Porin Prikaatin Valmiusyksikkö, sotilaskielellä VYKS. Suomen Sotilas seurasi kuinka tässä onnistuttiin. Arkkiviholliset siniset ja keltaiset ovat ottaneet yhteen Hankoniemellä sekä lähialueilla aina silloin tällöin jo 1960-luvun alkupuolelta alkaen. Eli koko sen ajan, kun isoja sotaharjoituksia on maassamme Toisen Maailmansodan jälkeen järjestetty.

Toimituksen arvion mukaan tähän ei ole ensisijaisena syynä uhkakuvat eli tämän skenaarion todennäköisyys. Vaan kyse on siitä, että tällä alueella on moottoroitujen harjoitusjoukkojen käyttöön saatavissa sopivia alueita. Harjoituksen järjestelyistä ja valmisteluista vastaavan Panssariprikaatin komentajaeversti Kari Nisula kertoi Suomen Sotilaalle, että panssari ajoneuvojen taisteluharjoitukset tapahtuvat osin Puolustusvoimien omilla harjoitusmailla ja osin käyttöön saaduilla teollisuus- sekä soranottoalueilla. Siten maanomistajille koituvia haittoja pystytään merkittävästi vähentämään.

Porilaisten vastus oli tällä kertaa todella kovaa luokkaa. Keltaista osapuolta esittivät Kaartin Jääkärirykmentin sotilaat, joiden erikoiskoulutus oli sotilastermein TRA eli Taistelu Rakennetulla Alueella,

Liebherr kaivinkonetta käytetään pääasiassa suluttamiseen

Liebherr kaivinkonetta käytetään pääasiassa suluttamiseen

aikaisemmalta nimeltään asutuskeskustaistelu. Toki porilaisetkin tämän osaavat mutta heillä koulutusrepertuaari on todella laaja. Sillä tämä yksikkö on tarkoitettu kansainvälisiin tehtäviin, joita tällä hetkellä suoritetaan Libanonissa sekä Irakissa ja Afganistanissa. Kapteeni Jani Karlsson kertoi kokemusten todellisista sotatilanteista lisänneen osaamistamme hyvin paljon. Tämä näkyy muun muassa taisteluensiavun koulutuksessa, jossa sotilaille annetaan hyvin monipuoliset taidot. Prikaatin sotilaat joutuvatkin vuosittain käyttämään näitä taitojaan lomamatkoillaan, kun auttavat liikenneonnettomuuksien uhreja.

Taisteluharjoitukset käydään nykyisin käyttäen KASI-järjestelmää eli KAksipuoleista taisteluSImulaattoria. Tietokone seuraa GPS:n avulla jokaista taistelijaa sekä ajoneuvoja. Aseiden piipuihin on kiinnitetty laser- lähettimet ja taistelijoihin heijastavat prismat. Osuman vakavuuskin pystytään määrittämään. Osuman saaneen ase ei enää toimi ja hän joutuu pois pelistä. Kaatunut lopullisesti ja haavoittuneen kantavat toverit suojaan sekä edelleen ensihoitopaikkaan kuten oikeastikin tapahtuisi. Lievästi vahingoittuneelle antaa jokaiseen ryhmään nykyisin kuuluva taistelupelastaja ensiavun. Sen jälkeen valvova erotuomari voi teknisesti ”herättää” taistelijan jälleen tehtäviinsä. Järjestelmään on liitetty raskaat aseetkin, kuten taistelupanssarivaunut sekä myös epäsuora tuli. Tulenjohtajan tulikomennon koordinaattien mukaan tietokone poistaa pelistä liian lähellä maalipistettä pystyasennossa olleet taistelijat.

Suomen Sotilaan saapuessa paikalle porilaiset valmistautuivat hyökkäykseen vajaan 200 sotilaan voimalla.

Hyökkäävän komppanian päällikkö kapteeni Jani Karlsson. Vasemmassa hihassa näkyy uusi Valmiusjoukkojen koulutushaaramerkki.

Hyökkäävän komppanian päällikkö kapteeni Jani Karlsson. Vasemmassa hihassa näkyy uusi Valmiusjoukkojen koulutushaaramerkki.

Joukko oli tietoinen median läsnäolosta ja jotkut sotilaat peittivät kasvonsa liinalla silmiin asti. Heiltä ei kannattanut kysyä haastattelua tai henkilötietoja. Sillä nämä miehet olivat tulossa tai menossa vaarallisille alueille Irakiin tai Afganistaniin. Kasvokuva tai nimi internetissä saattaa vaarantaa kotiin jäävän perheen.

Joukko ryhmittyi tottuneesti hyökkäykseen, kuten voikin odottaa kun kaikki varusmiehet olivat palvelleet jo lähes vuoden.  Hyökkäystä tuki 2 kappaletta 81 mm kranaatinheittimiä sekä kaksi Leopard 2 A4 taistelupanssarivaunua.Porilaiset hyökkäsivät laajalle alueelle jalan yhtä aikaa useilta suunnilta. Tehtävä ei ollut helppo, koska entisen sementtitehtaan alueella oli lukemattomia rakennuksia, joihin vastustaja oli linnoittautunut. Joukot liikkuivat täsmällisesti sekä ripeästi johtajien merkkien mukaan, mutta heti alussa syntyi myös tappioita. Osuman saaneet kaatuneet siirtyivät sivuun kypärä kainalossa. Tämä oli merkki muille, ettei tätä taistelijaa enää kannata ampua.  Helikopterituen puuttuessa rakennus on vallattava alhaalta ylös suunnassa. Homman edistymisen saattoi ulkopuolelta havaita rynnäkkökivääritulen siirtymisenä kerros kerrokselta ylöspäin.  Rakennus rakennukselta pakottivat porilaiset kaartinjääkärit antamaan periksi.

Pian lähdetään! PorPr:n jääkärit valmistautuvat hyökkäystehtävään

Pian lähdetään! PorPr:n jääkärit valmistautuvat hyökkäystehtävään

Illan hämärtyessä oli valitettavasti jätettävä mielenkiintoisen taistelun seuraaminen ja lähdettävä takalinjoja kohti. Sinne kulkiessamme ohitsemme vietiin ajoneuvolla haavoittunutta. Porilaiskomppanian huoltojoukkueen johtajana toiminut kokelas Jesse Vilsi Turusta kertoi, että kyseessä oli yhden joukkueen varajohtajana toiminut kokelas, joka sai käsikranaatista vakavan sirpaleosuman käteensä. Takaisin harjoittelemaan ei siten ollut asiaa vaan ensiavun jälkeen lääkintämiehet täyttivät potilasasiakirjat ja haavoittuneen matka olisi jatkunut hoitoketjua eteenpäin. Tällä kertaa tosin ainoastaan viereiseen taukotelttaan.

Ohitimme vielä Tilannekeskuksena toimineen ison ajoneuvon. Ovi sinne pysyi toimittajalta suljettuna. Kaarinasta kotoisin oleva kokelas Joonas Kohonen kertoi Suomen Sotilaalle, että tässä harjoituksessa oven takana työskentelee tiedustelu- ja tilanneupseeri sekä kaksi tilannealiupseeria. Nämä kokoonpanot toki vaihtelevat eri harjoitusten tarpeiden mukaan. TIKES-lyhenteellä tunnetussa keskuksessa kerätään eri tahoilta tulevia ilmoituksia sekä tiedustelutietoja. Niiden avulla ylläpidetään tilannekuvaa, joka verkottuu reaaliajassa myös muiden viranomaisten käyttöön. Tämä on elintärkeää johtamiselle, jotta omat operaatiot sekä joukkojen siirrot kyetään suunnittelemaan ja käskemään ajoissa.

Poistuessamme alueelta rynnäkkökiväärien laukaukset kertoivat kaartilaisten pitävän edelleen puoliaan ja kranaatinheitinjoukkuekin jatkoi kiivasta tulitusta. Kyseinen ase onkin erinomainen tällaisiin taisteluihin. Lyhyen ampumaetäisyyden johdosta on hajonta pieni ja kaareva lentorata tekee mahdolliseksi myös rakennusten väleihin ampumisen.

Kevyen kranaatinheitinjoukkueen johtaja aloittaa pian hyökkäyksen tukemisen. Kypärän prisma kuuluu kaksipuoleisen taistelusimulaattorin varusteisiin

Kevyen kranaatinheitinjoukkueen johtaja aloittaa pian hyökkäyksen tukemisen.
Kypärän prisma kuuluu kaksipuoleisen taistelusimulaattorin varusteisiin

Tätä luettaessa on kaartilaiset kuitenkin lyöty ja siniset joukot hyökkäävät kohti Tammisaarta. Vielä on kuitenkin taisteltavaa sillä harjoitus päättyy vasta maanantaina 4.12.

Share This