Degerbyn kylän asukkaat evakuoitiin

Paikallispuolustusharjoitukset ovat parhaillaan käynnissä useilla paikkakunnailla kuten kerroimme uutisessa pari päivää sitten. Suomen Sotilas seurasi tiistaina Degerbyssä pidettyä siviiliasukkaiden evakuointiharjoitusta. Degerby sijaitsee noin 50 km Helsingistä Hangon suuntaan. Tällainen väestön siirtoharjoitus oli ensimmäinen laatuaan. Paikkakunta valikoitui lähinnä aktiivisen kyläyhdistyksen ansiosta, sillä täältä oli luvassa vapaaehtoisia evakuoitavia. Rauhallisina aikoina ei kenenkään tietenkään tarvitse pakolla kodistaan lähteä ainoastaan harjoituksen vuoksi.

Poliisin kenttäjohtaja Robin Huldén antaa evakuointikäskyn Maakuntakomppanian osaston johtajalle

Nyt harjoituksen tilanne ei liittynyt sotilaallisiin uhkiin vaan kuviteltu laaja metsäpalo levisi uhkaavasti kohti 600 asukkaan Degerbyn kylää. Tallaisessa tilanteessa voi toimintaa johtava pelastusjohto antaa pelastuslain nojalla määräyksen pakollisesta evakuoinnista. Tehtävän suorittaa poliisi pelastajien keskittyessä sammutustoimiin. Kun poliisien määrä varsinkin maaseudulla on hyvin rajallinen, joudutaan enemmän henkilöitä vaativiin tehtäviin säännöllisesti pyytämään virka-apua Puolustusvoimilta. Tällä kertaa apua harjoituksessa antoi miespuolisille lukijoille tutun varusmiesten virka-apujoukkueen sijasta Länsi-Uudellamaalla toimiva Raaseporin Maakuntakomppania.

Poliisin kenttäjohtaja Robin Huldén antoi aluksi tilanneselvityksen ja toimintakäskyn Maakuntakomppanian vanhimmalle. Sitten parikymmentä MAAK:in sotilasta hajaantui koputtamaan kylässä ovelta ovelle. Asukkaat olivat saaneet etukäteen postitse kirjallisen tiedon harjoituksesta ja mahdollisuudesta osallistua toimintaan. Evakuoitavat koottiin kylän keskustaan, jossa he siirtyivät Inkoon kunnan varaamiin busseihin. Kaikki ei yleensä harjoituksissa suju kuten oli suunniteltu. Jotkut evakuoitavista halusivat auttaa toimintaa ja siirtyivät jo ennalta evakuointibussien läheisyyteen. Viestinviejät koputtelivat sitten turhaan oville.

Vajaa viisikymmentä evakuoitua kuljetettiin kahdella bussilla parinkymmenen kilometrin päähän entiselle koululle. Heillä oli myös mahdollisuus siirtyä sinne omin ajoneuvoin. Inkoon kunta oli varannut paikalle ruokaa sekä majoitukset. Sitä ei nyt kuitenkaan tarvittu sillä ruokailun jälkeen harjoitus päättyi ja osallistujat pääsivät takaisin koteihinsa.

Viesti saapuu Tuulikki Haapalan ovelle. “Maakuntakomppaniasta hyvää päivää. Nyt on lähdettävä evakkoon!”

Ilkka Rissanen Inkoon kunnasta kertoi Suomen Sotilaalle, että harjoituksessa kokeiltiin myös kunnan nykytyyliin ulkoistetun ruokapalvelun toimintaa tämänkaltaisessa yllätystilanteessa. He eivät saaneet ennakkovaroitusta evakuoitujen yllättävistä huoltotarpeista. Kunta on myös varautunut sekä kuntatekniikan että ruokapalvelun hankintasopimuksissa poikkeusaikojen vaatimiin nopeisiin lisätoimituksiin. Aikaisempina vuosikymmeninä oli kunnilla ja kaupungeilla runsaammin omaa henkilöstöä, joka pystyi auttamaan tällaisissa väestönsuojelutehtävissä.

Puolustusvoimien toimintaa tässä harjoituksessa koordinoi majuri Sakari Ilmanen Kaartin jääkärirykmentistä. Hän kertoi että tällainen evakuointiharjoitus järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Kun mukana on eri viranomaisia, on mahdollisuus harjoitella kaikkia tarvittavia toimia. Poliisin kenttäjohtajalle Robin Huldénille tilapäiset evakuoinnit olivat taas tuttuja, sillä Länsi-Uudenmaan piiriin kuluu myös Hankoniemi. Sieltä löytyy vieläkin silloin tällöin sodanaikaisia räjähteitä, joiden vaaravyöhykkeiltä ihmisten on poistuttava.

Degerby eli silloinen Degerbyn kunta on kerran oikeastikin kokonaan evakuoitu. Kunta kuului osana Porkkalan vuokra-alueeseen joka piti luovuttaa Neuvostoliiton käyttöön syksyllä 1944. Sillä kerralla aikaa lähteä annettiin enemmän, 10 päivää, mutta paluumahdollisuus oli kahden tunnin sijaan vasta 12 vuoden kuluttua.


Jutun pääkuva: evakuoitaville varatut bussit odottavat Degerbyn keskustassa. Kuvat: Arto Ojanen

Avainsanat: , ,

Share This