Hallitus leikkaa vapaaehtoista maanpuolustusta

Hallitus esittää vuoden 2016 budjetissaan vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja -koulutuksen tukimäärärahoihin noin viidenneksen leikkausta. Erityisen vakavasti leikkaukset kohdistuvat Maanpuolustuskoulutusyhdistykseen (MPK), joka on vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta antava julkisoikeudellinen yhteisö. Keskeiset maanpuolustusjärjestöt ovat esittäneet vakavan huolestumisensa tilanteesta.

MPK koulutti viime vuonna 11.000 reserviläistä Puolustusvoimien tilaamilla kursseilla sekä 18.000 reserviläistä muilla sotilaallisilla kursseilla. Samaan aikaan Puolustusvoimien kertausharjoituksiin osallistui vain 6.000 reserviläistä. Vapaaehtoisella maanpuolustuksella ja reservin omaehtoisella toiminnalla kyetään poikkeuksellisen kustannustehokkaasti tukemaan reservin suorituskykyä ja vahvaa maanpuolustustahoa.

MPK järjestää myös monipuolista valmiuskoulutusta sellaisille naisille, jotka eivät ole suorittaneet asepalvelusta. Kuva: Reserviläisliitto

MPK järjestää myös monipuolista valmiuskoulutusta sellaisille naisille, jotka eivät ole suorittaneet asepalvelusta. Kuva: Reserviläisliitto

Valtion budjetin kannalta ehdotettu leikkaus on varsin mitätön: vain noin 400.000 euroa, mutta sen merkitys on MPK:lle ja järjestöille erittäin suuri.

Rahoituksen leikkaaminen nyt esitetyllä tavalla aiheuttaisi MPK:ssa jo ensi vuonna pitkähköjä lomautuksia yhdistyksen vakituisille työntekijöille sekä leikkauksia varautumis- ja turvallisuuskoulutukseen, johon kuuluu mm. naisille, nuorille ja kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettua koulutusta.

Nykyisen, keväällä aloittaneen hallituksen hallitusohjelmassa todetaan selkeästi, että puolustuksen uskottavuudesta huolehditaan korottamalla puolustusmäärärahoja. Lisäksi ohjelmaan on kirjattu kertausharjoitusten riittävän määrän varmistaminen sekä vapaaehtoisten harjoitusten ja reservin omaehtoisen koulutuksen edellytysten turvaaminen. Tätä taustaa vasten ehdotettu maanpuolustusjärjestöjen rahoituksen leikkaus näyttää hyvin erikoiselta.

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön rahoitusta koordinoiva Maanpuolustuksen Tuki, sekä sen jäsenjärjestöt Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto, Naisten Valmiusliitto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys pitävätkin leikkauksia hallitusohjelman tavoitteiden vastaisina ja esittävät, että Eduskunta palauttaa järjestöjen määrärahat riittävälle tasolle.

Avainsanat: , , ,

Share This