Hävittäjiä vai ohjuksia?

Kansanedustaja Tom Packalén (ps) järjesti 22.5. eduskunnan pikkuparlamentissa avoimen keskustelutilaisuuden teemalla ratkaisuja Suomen ilmapuolustuksen ongelmiin. Erityisenä kiinnostuksen kohteena oli luonnollisesti Suomen tulevat hävittäjähankinnat.

Vasemmalta: Joukas, Lappi, Packalén

Vasemmalta: Joukas, Lappi, Packalén

Paikalle oli kutsuttu alustamaan myös Suomen Sotilas -lehden pitkäaikaisena avustajana tunnettu ilmatorjunnan entinen tarkastaja, eversti evp Ahti Lappi sekä Maanpuolustuskorkeakoulun ilmasotaopin pääopettaja everstiluutnantti Saku Joukas, jolla on myös 20 vuoden kokemus hävittäjälentäjänä ja ilmavoimien koelentäjänä.

Eversti Lappi korosti esityksessään Hornetien suorituskykyjen korvaamiseen tähtäävän HX-hankkeen alkuperäisiä lähtökohtia. Puolustusministeriön asettama työryhmä esitti vuonna 2015, että Hornet kaluston suorituskyky korvataan monitoimihävittäjään perustuvalla ratkaisulla. Työryhmä edellytti myös, että monitoimihävittäjän suorituskykyä täydennetään ilmatorjunnan suorituskyvyillä.

Ahti Lapin mukaan ilmatorjunnan kehittämistarpeet on kuitenkin jääneet liian vähälle huomiolle tilanteessa, jossa suorituskykyjen korvaamiseksi esitetään vain sitä, että ilmavoimille hankitaan nykyistä Hornet -kalustoa vastaava määrä monitoimihävittäjiä jopa 10 miljardin euron hintaan.

Lappi esitteli tilaisuudessa myös vaihtoehtoisen vision, jossa ilmavoimille hankittaisiin vain yksi laivue torjuntahävittäjiä (12-15 kpl). Sen lisäksi ilmavoimille hankittaisiin pitkän kantaman torjuntaohjusjärjestelmä taktisten ballististen ohjusten uhkaa vastaa. Tämän lisäksi maavoimien vanhentunut ilmatorjuntakalusto korvattaisiin, lentotiedustelu- ja tulenjohtotehtävät hoidettaisiin miehittämättömillä koneilla sekä hankittaisiin lisää maasta-maahan tykistöohjuksia ja raketteja.

Everstiluutnantti Saku Joukas korosti omassa puheenvuorossaan sitä, että puolustusvoimissa ei ole olemassa vastakkainasettelua ilmatorjunnan ja lentoaseen välillä, vaan molemmat ovat osa samaa kokonaisuutta.

Puolustusvoimissa on Joukkaan mukaan tehty arvio millaisin keinoin hyökkääjä pyrkisi lamauttamaan Suomen puolustuksen. Erityisesti tarkastelun kohteena on ollut niin sanottu anti-access/area-denial (A2/AD) -doktriini ja miten se vaikuttaa Suomen puolustukseen, toisin sanoen miten hyökkääjä näkee Suomen ilmavoimat, jos se pyrkii sotilaallisesti kukistamaan Suomen.

Ilmavoimien skenaarioissa korostuukin tavoite muodostaa monitoimihävittäjillä vihollisen toiminnalle ennaltaehkäisevä kynnys. Joukas korosti myös, että hävittäjähankinnassa on kyse myös ulkopoliittisista valinnoista.

Avainsanat: , , , ,

Share This