HS: Puolustusvoimat joutuu säästämään toimintamenoista

Pääesikunnasta on näytetty Helsingin Sanomien luottotoimittajalle “salaista suunnitteluohjetta”. Sen mukaan puolustusvoimat joutuu säästämään rajusti toimintamenoista.

Edellinen Jyrki Kataisen (kok) ja Alexander Stubbin (kok) hallitus (2011-2015) leikkasi puolustusbudjetista 200 miljoonaa euroa. Nykyinen Juhani Sipilän (kesk) hallitus on sitoutunut palauttamaan puolustusbudjettiin asteittain 150 miljoonaa euroa puolustuksen parlamentaarisen selvitystyöryhmän, ns. Ilkka Kanervan työryhmän suosituksen mukaisesti.

Vaikka nykyinen hallitus on sitoutunut nostamaan puolustusmäärärahoja jo tulevalle vuodelle, korotus suuntautuu hankintamenoihin. Toimintamenoista joudutaan edelleen säästämään.

“Rahoitusvaje on muodostunut puolustusvoimauudistuksen aikana Puolustusvoimille kohdennetuista lisäleikkauksista ja -velvotteista sekä kustannustason huomattavasta noususta”, Pääesikunnan Helsingin Sanomien toimittajalle näytetyn suunnitteluohjeen johdannossa todetaan.

Varusmiesten maastovuorokausia joudutaan 35:stä 30:een. Kuva: Puolustusvoimat

Varusmiesten maastovuorokausia joudutaan vähentämään 35:stä 30:een. Kuva: Puolustusvoimat

Lisäsäästöjä haetaan mm. merivoimien aluskaluston, hävittäjien ja helikopterien käyttötunteja vähentämällä. Ensi vuonna purjehdus- ja lentotunteja vähentämällä säästetään 3,7 miljoonaa euroa.

Henkilöstömenoja pienennetään sopimussotilaiden määrää vähentämällä, minkä lisäksi vapautuvia virkoja jätetään täyttämättä. Henkilöstöpuolelta säästöjä odotetaan kertyvän jopa 60 miljoonaa vuosina 2016-2020.

Lisäksi puolustusvoimat pyrkii säästämään tilamenoista. Puolustusvoimat joutuu maksamaan vuokraa käyttämistään kiinteistöistä Senaatti-kiinteistöille, jolle valtion kiinteistöomistukset on keskitetty. Puolustusvoimat aikoo mm. irtisanoa varuskuntakerhojen vuokrasopimukset ja yrittää neuvotella ne uudelleen edullisemmalla hintatasolla. Tiloista tavoitellaan 5-27 miljoonan euron säästöjä.

Erityisesti on merkillepantavaa, että varusmiesten maastovuorokausia vähennetään 35:stä 30:een. Lyhimmän palvelusajan ollessa enää 6 kuukautta, tämä ei voi olla vaikuttamatta saavutettavaan koulutustasoon.

Kuva: Puolustusvoimat

Avainsanat: ,

Share This