Jäävuori

EUROOPAN UNIONIN ja sen jäsenmaiden turvallisuutta ja menestystä ei uhkaa mikään niin paljon kuin unionin oma päämäärätön toiminta.

UNIONI TOIMII kriisistä toiseen heikosti ja itsetuhoisesti. Erityisesti sen suurten jäsenmaiden taipumus ajaa uhkatilanteissa omaa etuaan unionin edun sijaan paljastaa koko nuoren yhteisön sisäisen tilan. Yhteisen strategian puute, haparointi liittovaltiosuuntauksen ja löyhän tulliunionin välillä, suuruudenhullu pyrkimys unionin laajentamiseen ja syventämiseen yhtä aikaa, omien periaatteiden ja sääntöjen, kansalaisvapauksien, omaisuuden suojan sekä subsidiariteettiperiaatteen loukkaukset ja kontrolloimaton virkamiesvaltaisuus ovat ajamassa EU:n pahempaan kriisiin kuin moni EU-kriitikkokaan vielä tajuaa.

KUN TÄMÄ KAIKKI TAPAHTUU aikana, jolloin kansainvälinen turvallisuuspoliittinen tilanne kiristyy, tulisi Suomessakin alkaa herätyskellon soida.

SAMMUTETUIN LYHDYIN Pariisin terrori-iskun verukkeella ajettu asedirektiivi yksityishenkilöiden hallussa olevien puoli- ja täysautomaattiaseiden kieltämiseksi ja poiskeräämiseksi on tietysti pikku juttu EU:n pitkälti itse aiheuttamien talous-, pakolais- ja terrorismiuhkien rinnalla, mutta se on vähintään vakava oire, ja kertoo unionista, josta on tullut suuri pienessä ja pieni suuressa. Se paljastaa päätöksentekokoneiston, joka toimii mielivaltaisesti omistajansa – meidän eurooppalaisten ihmisten – kontrollin yläpuolella.

ASEDIREKTIIVI ei tule auttamaan terrorismin torjunnassa. Sen sijaan se tulee aiheuttamaan suurta vahinkoa. Luotettavaksi itse itsensä arvioinut, kritiikitön, asioita kovin yksipuolisesti esittelevä ja verorahoin ylläpidetty valtiollinen tiedotusvälineemme vaikenee tästä. Samaan aikaan muun muassa poliisi antaa kansanedustuslaitoksellemme asiassa virheellistä tietoa. Pieneltä vähemmistöltä halutaan aseet pois ja suuri enemmistö siunaa sen luullen, että se parantaa turvallisuutta vaikka todellisuudessa se heikentää sitä.

DIREKTIIVI VAHINGOITTAA Suomen muutenkin laiminlyötyä puolustuskykyä. Se loukkaa kansalaisten omaisuuden suojaa ja on sellaisena perustuslakimme vastainen. Läpi ajettuna direktiivi toimii kuin kieltolaki, se tekee laillisesta toiminnasta laitonta, mutta ei lopeta sitä. Näin se samalla laskee satojentuhansien eurooppalaisten lainkunnioitusta ja sitoutumista yhteiskuntaan. Aseiden omistajia rangaistaan kollektiivisesti ilman omaa syytä toisten rikoksista. Suomessa automaattiaseiden omistajat ovat lainkuuliainen ja yhteiskuntaan sitoutunut joukko isänmaallisia kansalaisia. Toiminta on tarkoin valvottua ja kontrolloitua, ja seula on tiukka. Yhteydet viranomaisiin ovat tiiviit ja hyvät. Puoliautomaattikivääriä ei täällä kuka tahansa saa, sarjatuliaseiden keräilyluvista puhumattakaan.

MEISTÄ KUKAAN ei ole terroristi. Me olemme tämän yhteiskunnan kuuliaisimpia kansalaisia. Kun meiltä uhataan viedä meille tärkeä ja yhteiskunnalle hyödyllinen harrastus sekä laillisesti hankittu omaisuus tavalla, joka on perustuslakimme hengen ja kirjaimen vastainen, niin meistä ei tule entistä kuuliaisimpia kansalaisia vaan alistuneita alamaisia. Asedirektiivi on vain jäävuoren huippu. Mikä kansalaisryhmä maksaa seuraavaksi päätöksentekijöiden virheistä?

PÄÄTÖS siitä, noudatetaanko tätäkin järjetöntä direktiiviä, tehdään yksin Suomessa. Siitä on turha Brysseliä syyttää, jos antaa viedä itseään kuin pässiä teuraaksi. Tästä asiasta vastuun kantavat Suomessa kolme nyt hallituksessa istuvaa puoluetta. Me, teidän äänestäjänne, odotamme.

jaakko.puupera(at)suomensotilas.fi

PS. Asedirektiivi tulee viemään syvän laman aikana myös työpaikkoja, ja se vahingoittaa eurooppalaista alan teollisuutta ja tuotantoa sekä kauppaa. Se tulee lopettamaan myös Suomen Sotilaan aseteknisen koe- ja tutkimustoiminnan, jolla on ollut myös kiistaton yhteiskunnallinen arvonsa. Se on kuitenkin pikku juttu verrattuna siihen, mitä direktiivi tekee vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle. Jos reserviläisten puoliautomaattikivääreihin varauma saadaankin, on todennäköistä, että lainkuuliaiset asekeräilijät uhrataan komission alttarilla. Pari tuhatta täysin nuhteetonta keräilijää Suomessa maksaa siis sen, että EU-byrokraatti voi kehua torjuneensa terrorismia. Samalla tuhoutuu kansainvälisestikin arvioiden korvaamattomia kokoelmia. Suomestakin sattuu löytymään sellaisia… toistaiseksi.

Seuraa asedirektiiviasian kehittymistä reaaliaikaisesti Suomen Sotilaan nettisivuilla www.suomensotilas.fi ja Facebookissa. Suomen Sotilas vartioi sinun etujasi 24/7/365.

Avainsanat: , , , , , ,

Share This