Lapin sodan alkamisesta 75 vuotta

Lapin sodan alun määritteleminen on hieman hankalaa, mutta yhtenä kriteerinä voisi pitää sitä koska suomalainen osapuoli aloitti konkreettiset sotatoimet, ts. ryhtyi ampumaan. Tällainen tapahtuma sattui Pudasjärvellä 28. syyskuuta 1944 eli tasan 75 vuotta sitten.

Neuvostoliiton kanssa tehdyn aselevon ehtojen mukaan saksalaisten olisi tullut vetäytyä Suomesta kahdessa viikossa eli 15. syyskuuta 1944 mennessä. Saksalaiset eivät tietenkään olleet osallisena ao. sopimuksessa ja teknisestikin oli mahdotonta vetää yli 200.000 miestä ja heidän kalustoaan Suomesta noin nopeasti. Suomalaisten olisi kuulunut ryhtyä internoimaan saksalaisia em. päivämäärän jälkeen, mutta hyvin aseistettujen ja pääosin myös jo pohjoisen olosuhteissa taitavien saksalaisten osalta tämä oli käytännössä mahdotonta ilman taistelua.

Jutun pääkuva. Kuva Muoniosta lokakuun lopulta 1944, suomalaiset joukot marssivat poltettuun kylään. Saksalaisten tuntoja kuvaa kyltti, jossa kiitetään aseveljeydestä, jota suomalaiset eivät osoittaneet.

Koska kummankin osapuolen kannalta taistelun välttäminen oli tärkeää Suomen armeijan ja Saksan 20. Vuoristoarmeijan johdon välillä aloitettiin Rovaniemellä 11. syyskuuta 1944 neuvottelut saksalaisten vetäytymisestä Suomesta. Neuvottelijana olivat Päämajasta everstiluutnantti U.S. Haahti ja saksalaisten komentajan kenraalieversti Lothar Rendulicin edustajana armeijan esikuntapäällikkö kenraaliluutnantti Herman Hölter. Sopimukseen päästiin kahden päivän neuvottelujen jälkeen ja ideana oli että suomalaiset tahdittavat etenemisensä pohjoiseen saksalaisten vetäytymisen kanssa siten, että yhteenottoja ei synny. Sopimuksen mukaan suomalaiset mm. jättivät saksalaisten käyttöön vetureita ja rautatievaunuja.

Saksalaiset olivat jo loppuvuodesta 1943 alkaneet varautua siihen, että Suomi irtautuu sodasta. Heidän kannaltaan olennainen tekijä sotataloudelle oli Petsamon nikkeli, kaivos ja rikastamo oli tarkoitus pitää. Syksyllä 1944 suunnitelmat olivat niin valmiit organisaation eri tasoille että pelkkä käsky vetäytymisen aloittamisesta riitti koneiston käynnistämiseen. Olennaista asiassa on se, että saksalaiset alkoivat vetäytyä omasta aloitteestaan, ei suomalaisten pakottaminen. Eli saksalaisia ei ”ajettu pois Lapista” kuten meillä kymmeniä vuosia sodan jälkeen väitettiin.

Suomalaiset keskittivät pohjoiseen joukkoja, jotka alistettiin kenraaliluutnantti Hjalmar Siilasvuon  komentamalle III armeijakunnalle Se käsitti lopulta neljä divisioonaa ja kaksi prikaatia. Siilasvuo otti pohjoisen joukot komentoonsa 27. syyskuuta ja katkaisi yhteydet saksalaisiin eikä enää noudattanut sovittua. Hän myös aloitti aktiivisen sodankäynnin.

Ensimmäinen yhteenotto suomalaisten ja saksalaisten välillä tapahtui 28. syyskuuta Pudasjärvellä Sillankorvan maastossa 20 km kirkolta Oulun suuntaan. Etenevien suomalaisen Jääkäripataljoona 5:n ja saksalaisten jälkijoukkojen välille syntyi suomalaisten aloitteesta laukaustenvaihtoa, missä kaksi saksalaista kaatui, neljä haavoittui ja kaksi joutui vangiksi. Seuraava välikohtaus tapahtui Olhavajoen sillalla Iissä seuraavana päivänä. Suomalaiset yrittivät vallata sillan ennen kuin saksalaiset pääsisivät räjäyttämään sen. Yritys kuitenkin epäonnistui ja viisi suomalaista kuoli.

Saksalaiset olivat jo aikaisemmin aloittaneet sotatoimet hyökkäämällä varhain aamuyöllä 15. syyskuuta Suursaaren valtaamiseksi. Hyökkäys epäonnistui saaren suomalaisjoukkojen ja Neuvostoliito ilma- ja merivoimien tuen ansiosta. Lapin sodan alkuna tätä Suomenlahdella tapahtunutta tuskin voi pitää.

Minusta voi sanoa, että Lapin sotana tunnettu vaihe historiassamme alkoi Pudasjärvellä 28. syyskuuta 1944 eli 75 vuotta sitten.

Suomalainen komppanianpäällikkö ja joukkueenjohtaja Lapin sodassa. Sota ei ollut ihan niin hauskaa kuin kuvasta voisi päätellä, vaan märkää, pimeää, nälkää ja matkan varrella vaanivia saksalaisten miinoja. Kuvan upseerien mielialaa kuitenkin lienevät parantaneet saksalaisten jättämistä varastoista saadut sikarit ja oikeanpuoleisella oleva hupullinen SS-miehen varusteisiin kuuluva talvitakki.

Avainsanat:

Share This