Maanpuolustuksen asialla -kampanja on avattu!

Maanpuolustuksen asialla –kampanja aloittaa nimien keräämisen kansalaisadressiin osoitteessa www.maanpuolustuksenasialla.fi

EU-komission asedirektiivi nykyisessä esitysmuodossaan heikentää suomalaisten reserviläisten, ampumaharrastajien ja metsästäjien mahdollisuuksia ylläpitää maanpuolustuksellisia taitoja sekä kaikkea muuta oheistoimintaa.

Tarkoituksemme on yhdistää suomalaiset reserviläiset, ampuma-aseharrastajat ja metsästäjät saman päämäärän taakse, eli estää Suomen etujen vastaiset muutokset tulevassa direktiivissä. Kampanjan osana keräämme adressin, jossa vetoamme suomalaisiin ja eurooppalaisiin päättäjiin. Adressin viestinä on se, ettei Euroopan unionin komission esitystä asedirektiivistä hyväksyttäisi sellaisenaan, vaan direktiivissä huomioitaisiin Suomen erityisasema muun muassa maanpuolustuksellisen ulottuvuuden vuoksi. Asedirektiivin muutosten läpimeno sellaisenaan tarkoittaisi sovelletun reserviläisammunnan (SRA) sekä practical -ammunnan loppumista.

Kansalaisadressi kerätään paperisena niin yksityisiltä reserviläisiltä, ampuma-aseharrastajilta ja metsästäjiltä kuin adressista kiinnostuneilta yhteisöiltä (mm. yhdistykset).

Adressin nimienkeruun päätyttyä toimitamme adressimme Suomen etua puolustaville poliittisille päättäjille. Tavoitteenamme on osoittaa EU:n komissiolle, että Suomella on perustellut syyt saada kansallisen edun huomioiva varauma direktiiviin.

Lisätietoja:

Kampanjapäällikkö Manolis Huuki, valtiotieteiden yo.

040 148 9991 (arkisin 09-18)

manolis.huuki@hotmail.com

Share This