Merivoimat valitsi Pintatorjuntaohjus 2020 -asejärjestelmän

Puolustusvoimien nykyinen pintatorjuntaohjusjärjestelmä, pinta-aluksista ja maasta laukaisuajoneuvoilta laukaistava Meritorjuntaohjus 85M eli ruotsalaisen Saabin RBS-15SF korvataan sen elinkaaren päättyessä 2020-luvulla nyt valitulla israelilaisen Israel Aerospace Industriesin (IAI) Gabriel 5 Advanced Naval Attack Missile (ANAM) -ohjusjärjestelmällä.

Puolustusministeri Jussi Niinistö on 5.7.2018 valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tekemään sopimuksen Pintatorjuntaohjus 2020 -järjestelmän (PTO2020) hankinnasta. Kaupan arvo on 162 miljoonaa euroa ja siihen sisältyy 193 miljoonan euron optio. Toimitettavaan kokonaisuuteen sisältyvät pintatorjuntaohjusten lisäksi myös laukaisuyksiköt, simulaattorit ja testilaitteet, varaosia sekä koulutusta. Hankittavien ohjusten määrä ei ole julkista tietoa. Toimitukset tapahtuvat 2019 – 2025. Koska PTO2020 on Suomen puolustuksen kannalta kriittinen asejärjestelmä, sille luodaan  Suomeen ylläpitokyky asejärjestelmän huoltovarmuuden takaamiseksi. PTO2020-järjestelmän hankinnan työllistävä vaikutus Suomessa on noin 179 henkilötyövuotta ajalla 2022-2050

Uudet PTO2020-ohjukset asennetaan Hamina- ja Laivue 2020 -luokan aluksille sekä ajoneuvoalustoille. Järjestelmän suunniteltu elinkaari ulottuu 2050-luvulle.

PTO2020 -hankintakilpailussa IAE:n Gabriel 5 olivat mukana myös norjalaisen Kongsbergin NSM, ranskalaisen MBDA:n Exocet, amerikkalaisen Boeingin Harpoon, ja ruotsalaisen Saabin RBS15 -pintatorjuntaohjukset. Valintakriteereinä olivat saavutettava suorituskyky sekä hankinta- ja elinkaarikustannukset.

Israel Aerospace Industries Gabriel 5 -ohjuksen havainnekuva

IAE:n Gabriel ei ole yksittäinen ohjus, vaan vuodesta 1962 Israelin merivoimien käyttöön kehitetty ohjusperhe, jonka uusin ja tehokkain jäsen on vuonna 2007 palveluskäyttöön otettu Gabriel 5. Vaikka pintatorjuntaohjuksen pääasiallisia maaleja ovat pinta-alukset, niitä voidaan käyttää vaikeasti havaittavana ja torjuttavana täsmäaseena myös maamaaleja vastaan.

Tietyssä mielessä Gabriel 5 on Ilmavoimien AGM-158 JASSM -rynnäkköohjusten lailla hyökkäyskynnystä Suomeen nostava kynnysasejärjestelmä, jolla Suomen lähialueille pystytään luomaan konventionaalinen täsmäasepelote.

Gabriel 5 -ohjuksesta on saatavissa varsin niukasti julkista tietoa. Ohjuksella uskotaan olevan jopa 400 km kantama ja siinä on erittäin kehittynyt aktiiviseen tutkahakuun perustuva hakeutumisjärjestelmä sekä maalitietojen päivittämisen mahdollistava kaksisuuntainen datalinkki. Ohjus on suunniteltu nimenomaan käytettäväksi Itämeren kaltaisessa haastavan elektronisen sodankäynnin ympäristössä. Ulkomitoiltaan, painoltaan ja taistelukärjeltään Gabriel 5 -ohjus vastaa karkeasti korvaamaansa MTO85M -ohjusta.

Gabriel 5 -ohjuksen rakennekuva

Israel on viime vuosikymmeninä noussut huipputeknologisten ja älykkäiden asejärjestelmien kehittämisen kärkivaltioiden joukkoon.
Puolustusvoimien käyttämiä israelilaistuotteita ovat esim. PstOhj 2000/2000M (Spike MR/LR)-panssarintorjuntaohjukset, RO06 (Spike ER) -rannikko-ohjukset sekä Obriter 2b minilennokkijärjestelmä.

Palaamme yksityiskohtaisemmin Pintatorjuntaohjus 2020 -asejärjestelmään Suomen Sotilaan tulevissa numeroissa.


Jutun pääkuva: Laivue 2020 -korvetin havainnekuva. Kuva: Puolustusvoimat

Share This