Minimi radalla

Suurimmalla osalla reserviläisistä on kokemusta kevyellä konekiväärillä ampumisesta omalta varusmiesajalta. Suomalainen KvKK 62 on pitkähkö, raskaanpuoleinen ase, joka on tarkoitettu lähinnä ryhmän puolustustaistelussa käytettäväksi tulitukiaseeksi.

FN Minimi ja erityisesti sen para-malli taas on aivan eri ase. Ase on suunniteltu niin kevyeksi ja helposti mukana kannettavaksi kuin mahdollista, ja siinä on onnistuttu. Lisäksi kevyempi kaliiperi tekee aseesta muutenkin luonteeltaan aivan erilaisen.

Testissämme ollut ase oli para-mallia eli 914 mm pisimmillään ja 766 mm teleskooppiperä taitettuna. Vertailuksi mainittakoon, että suomalainen RK 62 on myös 914 mm pitkä! Taitto- ja teleskooppiperät aseissa herättävät paljon intohimoja niin taistelijoiden, hallinto- ja lupaviranomaisten kuin kaikkitietävien aseviisaiden parissa. Kylmä tosiasia on, että käyttäjänäkökulmasta nykyaikaiset hyvin suunnitellut taitto- ja teleskooppiperät oikein käytettynä helpottavat monella tavalla taistelijan arkea. Joissakin aseissa kiinteä, painavampi ja laajempi perä helpottaa ammuttaessa aseen hallintaa (esimerkiksi MP5). Minimissä teleskooppiperä ei ammuntaa vaikeuttanut, mutta helpotti huomattavasti muun muassa kantamista. Konekiväärillä ampuminen on perinteisesti ollut sekoitus avotähtäimien ja iskemien avulla ampumista, usein enimmäkseen iskemien perusteella. Uudet tähtäinsukupolvet ovat osittain muuttaneet tätä, sillä esimerkiksi erilaisten tähtäimien (punapiste/pimeänäkö) avulla konekiväärillä voidaan ampua entistä pienempiä pistemaaleja pidemmillekin matkoille. Uusimmissa Minimin versioissa, kuten testissä olleessa mallissa, on tähtäimien/pimeänäkölaitteiden kiinnittämistä varten valmiina picatinny-kisko.

Konekiväärillä ampuminen on monessa mielessä omanlaisensa taitolaji. Siinä yhdistyy ampuminen niin tähtäimillä ja/tai luotien iskemien avulla, hyvä rekyylinhallinta ja aseen käyttämiseen vaadittava hyvä fysiikka ja tekniikka. Iskemien seuraaminen ja niiden avulla tulen korjaaminen onnistuu vasta kokemuksen myötä, ja usein apuna käytetäänkin valojuovia. Niiden avulla iskemien havainnointi on huomattavasti helpompaa, mutta on huomioitava, että niillä on hieman erilainen ballistiikka eli osumispiste kuin tavallisilla patruunoilla. Nykyään on kehitetty myös niin sanottuja puolivalojuovia, joissa palavaa ainesta on vähennetty huomattavasti. Niitä on vaikeampaa havaita paljain silmin, mutta ampuminen onnistuu hyvin pimeänäkölaitteen avulla.

5,56 kaliiperin eräs etu on sen erittäin helposti hallittava rekyyli. Kun jo 5,56-kaliiperinen rynnäkkökivääri ilman tukea on kohtuullisen helppo hallita, ei tuelta ammuttavan huomattavasti painavamman aseen hallinta tuota mitään ongelmia. Pitkissäkin sarjoissa pystyy keskittymään enemmän maalin tarkkailuun kuin aseen hallintaan. Tämä mahdollistaa oikeasti myös pienienkin pistemaalien ampumisen. Aseella ampuminen on yksinkertaisesti helppoa ja hauskaa.

Minimin keveys mahdollistaa sen kohtuullisen hallittavuuden myös pystyasennosta. Monet pitävätkin asetta hyvänä nimenomaan lähitaistelukäytössä (CQB – Close-quarter-battle). Tämä onkin helppo uskoa: ase on hallittavissa pystyasennosta hyvällä tekniikalla, ja sen tulivoima lyhyeltä etäisyydeltä on vaikuttava. Ainoaksi puutteeksi jää, jos taistelussa tarvitaan läpäisyä. Yhdysvaltain armeijan testien mukaan esimerkiksi 20 senttimetrin paksuisen betonin läpäisy vaatii 250 laukausta ja kaksinkertaisen hiekkasäkkikerroksen (60 senttimetriä) 220 laukausta.

FN Minimi osoittautui erinomaisen helposti ammuttavaksi ja tarkaksi aseeksi. Kaliiperi mahdollistaa myös suuren a- tarvikemäärän mukana kantamisen. Ase ja monta kannua patruunoita ovat tehokas yhdistelmä osaavan taistelijan käsissä. Ase on hyvin suunniteltu ja laadukkaasti valmistettu ja täyttää varmasti sille asetetut vaatimukset. Huomioitava on aseen oikeaoppinen käyttö, sille soveltuva taktiikka ja maasto, asianmukainen huolto sekä kaliiperin rajoitukset sotilaskäytössä, jotta aseesta saadaan sen parhaat puolet hyödynnettyä.

———————————————————————-

Kiitämme aseen lainasta FinnProtec Oy:tä. www.finnprotec.fi

Avainsanat: , ,

Share This