Puolustusministeriö: reserviläisten ampumaharrastus jatkuu direktiivistä huolimatta

Suomen Sotilaan toimitus on tapasi 21.6.2016 puolustusministeri Jussi Niinistön (ps) erityisavustajan Juha Marteliuksen ja kysyi miten puolustusministeriössä nähdään Euroopan Unionin komission esittämän uuden asedirektiiviin tilanne EU:n sisäministerien kokouksen (10.6.) ja sisämarkkinavaliokunnan kokouksen (14.6.) jälkeen.

Juha Marteliuksen mukaan puolustusministeriö on tyytyväinen Euroopan Unionin komission direktiiviehdotukseen saatuihin muutoksiin, jossa reserviläisten ampumaharrastus omilla välineillä näyttäisi tulleen turvatuksi.

Toiminnallisissa ammuntalajeissa käytetään EU:n kieltolistalla olevia aseita. Kuva: RUL

Reserviläisten toiminnallisissa ammuntalajeissa käytetään EU:n kieltolistalla olevia aseita. Kuva: RUL

Toisaalta puolustusministeriössä myönnetään että tietyt ampujaryhmät (esim. sovelletut reserviläisammunnat eli SRA) voivat jäädä kärsijän rooliin. Martelius kuitenkin korosti sitä, että kansallista harkintavaltaa direktiivin soveltamiseen jää reilusti. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että kansallinen ampuma-aselaki tullaan säätämään riittävän väljäksi.

Aselupa-asiat kuuluvat Suomessa sisäministeriön hallinnonalaan, jossa toistaiseksi ei ole huomioitu reserviläisten omaehtoisen urheiluampumaharrastuksen merkitystä kokonaismaanpuolustuksen kannalta samalla tavalla kuin puolustusvoimissa ja puolustusministeriössä.

Puolustusvoimien edellinen komentaja, kenraali Ari Puheloinen toi aikanaan useaan otteeseen esille vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja hyvin organisoidun ampumaharrastuksen merkityksen sodan ajan joukkojen valmiudelle. Kenraali Puheloinen mainitsi tässä yhteydessä erityisesti sovellettujen reserviläisammuntojen hyödyt.

SRA-turvallinen ampuja -tutkinnon suorittaneiden rekisterissä on yli 5.000 kurssin suorittanutta henkilöä. (Ks. http://resul.fi/sra-ammunnat/)

Suomen Sotilas pitää direktiiviä ongelmallisena, koska toteutuessaan itselataavien aseiden kerääminen pois lopettaisi noin sadantuhannen reserviläisen maanpuolustusjärjestöissä harrastaman ampumatoiminnan, mukaan lukien erilaiset yhdistelmälajit, joissa ammunta on yksi osasuorituksista. (Ks. http://resul.fi/kilpailut/lajiesittelyt/).

Euroopan laajuisesti tarkasteltuna nykymuotoisena voimaan tullessaan EU:n uusi asedirektiivi lopettaisi eurooppalaisten ampujien osanoton merkittävään osaan olympiakisojenkin pistooliammuntalajeista

Avainsanat: , ,

Share This