Slovenia vastustaa EU:n kaavailtua asedirektiiviä

Uusi vuosi alkaa heti hyvillä uutisilla kertoo Firearms United: Slovenian sisäministeriö julkaisi lausunnon, jossa se torjuu täysin ja Suomea tiukemmin EU:n asedirektiivin.

Slovenian valtion virallinen kanta EU:n asedirektiiviasiaan on tiivistetysti suomennettuna ja toimittaen lyhennettynä seuraava:

– EU:n asedirektiiviehdotus ei auta terrorismin vastaisessa taistelussa, koska rikolliset eivät noudata lakeja.

– EU:n ehdotus kohdistuu lainkuuliaisiin kansalaisiin, kuten metsästäjät, urheiluampujat ja keräilijät. Slovenia ei pidä tällaista kenenkään edun mukaisena.

Asekeräily on myös Sloveniassa sallittua tiukoin lupaehdoin.

Asekeräily on myös Sloveniassa sallittua tiukoin lupaehdoin.

– Slovenia vastustaa kategorian A -aseiden (automaatti- ja puoliautomaattiaseet) kieltämistä siviileiltä. Esimerkiksi automaattiaseiden hallussapito ja niillä ampuminen on mahdollista Sloveniassa, keräilijöille kuten meilläkin. Asekeräily on Sloveniassa Suomen tavoin tarkoin säädeltyä ja hyvin valvottua.

– Slovenia vastustaa deaktivoitujen sotilasaseiden kieltoa, vaikkakin tukee EU:n laajuisia yhteisiä deaktivointisäädöksiä.

– Slovenia vastustaa puoliautomaattiasekieltoa.

– Slovenia vastustaa “sotilasaseilta näyttävien aseiden” kieltoja ja rajoituksia. Tekstissä maan sisäministeriö viittaa siihen, että tällainen aseen ulkonäköön perustuva säätely, on epätarkoituksenmukainen ja järjetön. Slovenia korostaa että aseet tulisi luokitella teknisesti eikä esteettisesti. Jälkimmäinenhän (EU-komission esitys) johtaa vääjäämättä tulkinnanvaraisuuteen ja mielivaltaisuuteen.

– Slovenia vastustaa myös airsoft-aseiden, dekojen ja muiden vastaavien nyt “aseiksi” luokiteltavaksi esitettävien vaarattomien esineiden saattamista säätelyn piiriin, mutta kuten edellä todettiin kannattaa sitä, että kaikki asemainen materiaali olisi luokiteltu EU:n piirissä yhtenevästi.

– Lopuksi Slovenia selvittää omalta osaltaan, että heillä ampumaharrastus on säädeltyä ja luvanvaraista toimintaa. Slovenia kritisoi, että 5 vuoden määräaikaiset luvat lisäävät tarpeettomasti paperityön määrää ja luovat tarpeettomia kustannuksia. Ainoa mihin slovenialaiset voivat suostua on, että tietyt määräaikaiset luvat (nykyään 20 vuotta heillä) muuttuisivat 10 vuoden määrä-aikaisiksi.

EU:n asedirektiivin kannatus tuntuukin heikkenevän koko ajan. Avointa vastustusta on tullut nyt ainakin Suomesta, Tshekistä, Slovakiasta, Sloveniasta ja Ranskasta sekä jopa Iso-Britanniasta. Kritiikki on ollut kovaa kaikissa EU-maissa. Suomessa valtakunnallisen tason media on pyrkinyt vaikenemaan asiasta tai esittämään asian aivan toisessa valossa. EU:n direktiivien valmistelutavasta tapaus ei anna kovin vakuuttavaa kuvaa.

Jutun pääkuva: Euroopan unionin komission Berlaymont -rakennus Brysselissä toivotti Slovenian tervetulleeksi Euro-valuuttaan vuonna 2007. Kuva: EU

Avainsanat: , , , ,

Share This