Sotilasasiamiehen sihteeri Puolan tiedustelun luotettuna

Suomen Sotilas on jatkanut muutama vuosi sitten aloittamaansa arkistotutkimusta Puolan Kansallisen muistin instituutti IPN:ssä. Laitoksen arkistoissa säilytetään sosialistiajan turvallisuuspalveluiden asiakirja-aineistoa.

Suomalaisista on papereiden myötä aiemmin noussut esiin muun muassa puolalaissyntyinen, Nokian idänkauppaosastoa johtanut insinööri Stefan Widomski. Hän toimitti synnyinmaansa kommunistiselle sotilastiedustelulle vuosikaudet erilaisia raportteja ja teknistä tietoa.

Nyt olemme päässeet Varsovassa käsiksi erästä suomalaista sotilasasiamiehen sihteeriä koskevaan aineistoon.

Peitenimi “Polarin” valmistelukansio sisältää yli sata sivua suunnitelmia ja kuvauksia yhteydenpidosta. Raportoinnissa on luonnollisesti arvioitu myös agenttiehdokkaan taloudellista tilannetta ja perhesuhteita.

Tarkoituksena näyttää olleen ujuttaa Itä-Saksassa palvellut mies Länsi-Berliinin “piireihin” ja hankkimaan materiaalia itätiedustelun tueksi. Tästä olisi luvassa myös rahallinen korvaus, jonka suuruus liikkuu tuhansissa Länsi-Saksan markoissa. Luonnollisesti palvelu halusi edetä varovaisesti – olihan Berliini kylmän sodan keskuksena täynnä monenlaista.

Emme tietenkään voi täydellä varmuudella tietää, oliko “Polarilla” toimilleen esimiehen hyväksyntä tai ei ja jos oli, mistä syystä. Yhteydenpidossa voidaan joskus mennä varsin pitkälle puhtaasti tiedonhankintaintressin tai disinformoinnin pohjalta.

Toimintaa arvioitaessa on myös syytä muistaa, että sotilasasiamiehen sihteeri ei tuohonkaan aikaan ollut mikä tahansa assistentti tai kirjuri, vaan usein jo merkittävää tietotaitoa ja koulutusta omaava upseeri. Nämä ominaisuudet tuovat mukanaan osaamista ja harkintaa, mutta juuri siksi voivat olla arvokkaita myös vastapuolelle.

Kansion loppupuolelle kirjattu puolalaisten arvio näyttää selvältä: aiempien tapaamisten perustella “Polar” on saanut tiedustelupalvelun tuen ja hänet halutaan jälleen tavata.

Lue myös kommentti: Itäarkistojen jäljillä >>
Tutustu samoja aiheita käsittelevään Suomen Sotilaan tiedusteluspesiaaliin (2016) >>

Suomen Sotilas jatkaa tapauksen tutkimista ja kerää dokumentteja sekä muistitietoa aikalaistodistajilta. Ota yhteyttä toimittajaamme sähköpostitse osoitteella virkkikustannus@gmail.com.

Share This