Suomen Sotilaan eduskuntavaalikysely: kristillisdemokraatit vastaavat

Suomen Kristillisdemokraatit r.p:n puoluesihteeri Asmo Maanselkä otti toimitukseemme yhteyttä ja pyysi mahdollisuutta vastata eduskuntavaalikyselyymme, vaikka vastaukset eivät painettuun julkaisuun enää ehtisikään. Kiitämme Maanselkää kiinnostuksesta ja julkaisemme ohessa KD:n eduskuntaryhmän poliittisen sihteerin Esa Erävalon kyselyymme antamat vastaukset:

 1. Suomen tulisi lopettaa aidalla istuminen ja tehdä liittoutumisratkaisunsa?

Jokseenkin eri mieltä

 2. Suomen tulee littoutua puolustusliitto Naton kanssa ensi vaalikaudella?

Jokseenkin eri mieltä

 3. Suomen puolustuskyky on tällä hetkellä riittävä?

Jokseenkin samaa mieltä

 4. Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on ollut selkeä Ukrainan kriisin aikana?

Jokseenkin samaa mieltä

 5. EU:n kanssa yhteiset ei-sotilaalliset painostuskeinot ovat olennainen ja tärkeä osa Suomen turvallisuuspolitiikkaa?

Jokseenkin samaa mieltä

 6. Suomen tulee perustaa Puolustusvoimien alaisuuteen kodinturvajoukot?

Jokseenkin eri mieltä

 7. Nykymuotoinen asevelvollisuusjärjestelmä on pääasiassa ajanmukainen ja paras ratkaisu?

Täysin samaa mieltä

 8. Kanervan työryhmän korotukset eivät yksin riitä?

Jokseenkin samaa mieltä

 Vapaamuotoisena kommenttina Erävalo katsoo, ettei Natoa koskeva päätöksenteko ole mahdollista ilman kansanäänestystä. Näkemys on mielenkiintoinen, mutta vastaaja ei tarkenna mitä mahdollisuudella tarkoitetaan. Se, onko kyse Sauli Niinistön (ensimmäisen) presidenttikauden aikana tapahtuvasta jäsenyyden hakemisesta vai siitä, että asia katsotaan yleisesti liian suureksi päätettäväksi yksin eduskunnassa, jää epäselväksi.

Kommenteissa Erävalo myös näkee, että Suomen tämänhetkinen puolustuskyky on riittävä uskottavaan pelotevaikutukseen. Hän näkee Suomen nykyisen järjestelmän reservin harjoituksineen ja maanpuolustusjärjestöineen hyvänä pitäen jatkossa tärkeänä reservin kertausharjoitusten riittävän määrän turvaamista. Erityisesti Erävalo nostaa esiin maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöjen mahdollisuuden harjoitusten järjestämiseen, työnsä kehittämiseen sekä ammuntojen järjestämiseen asioina, joista tulee huolehtia. Lisäksi hän painottaa naisten maanpuolustusharjoitusten kattavuuden ja jatkuvuuden turvaamista.

Vastauksissa ei ilmennyt suuria yllätyksiä eikä erikoisia poikkeavuuksia muiden puolueiden edustajiin nähden. Se, että Erävalo mainitsee erilaisia painotusalueita nimeltä, on toki kiitettävää konkretiaa vaalikyselyissä yleensä ilmenevän ympäripyöreän poliittisen retoriikan keskellä.

Avainsanat: , , , ,

Share This