Suomen Sotilaan tiedusteluspesiaali

Suomen Sotilas tarjoaa lukijoilleen laajan paketin tiedustelusta verkkosivuillaan. Asiaa löytyy niin suomalaisista itätiedustelun kontakteista, vastavakoilusta, Suojelupoliisin historiasta ja valmisteilla olevasta tiedustelulaista.

Pekka Virkin Puolasta tuomaa parintuhannen sivun aineistoa maan sosialistiajan turvallisuuspalvelun Helsingin asemalta on käyty läpi useamman asiantuntijan ja kommentaattorin voimin. Ohessa julkaisemme myös murto-osan Varsovasta löytämästämme.

Suomen Sotilas julkaisee Puolan turvallisuuspalvelun arkistoista löytyneitä suomalaisnimiä

Lue artikkelista Puolan Kansallisen muistin instituutista löytyneistä suomalaisnimistä.

http://www.suomensotilas.fi/suomen-sotilas-julkaisee-puolan-turvallisuuspalvelun-arkistoista-loytyneita-suomalaisnimia/

Mitä Puolan papereista voi päätellä?

Mitä nimi turvallisuuspalvelun asiakirjoissa tarkoittaa? Entä koodinimi? Lue taustoituksemme siitä, kuinka tulkita itäblokin turvallisuuspalveluiden arkistomateriaalien sisältöä.

http://www.suomensotilas.fi/mita-puolan-papereista-voi-paatella/

Tiitisen lista ja tuleva tiedustelulaki

Suomi selvisi kylmästä sodasta, mutta ei vaurioitta. Lue, miten itäpalvelut toimivat Suomessa ja mitä tiedetään Supon vastatoimista.

http://www.suomensotilas.fi/tiitisen-lista-ja-tuleva-tiedustelulaki/

Alkoholi, kompleksisuus ja itsetehostuksen tarve saattavat altistaa huonolle kehitykselle – Näin Supon apulaispäällikön kelpoisuutta arvioitiin

Lue Eino Uusitalon arkistoista saadusta Seppo Nevalan nimitystä koskeneesta muistiosta.

http://www.suomensotilas.fi/seppo-nevalan-nimitys-supoon/

Tietolähteitä ja geopoliittisia setiä

Rauhanliike oli itätiedustelun voimakkaan kiinnostuksen kohteena. Mutta missä vasemmistoradikaalit ystävineen ovat nyt?

http://www.suomensotilas.fi/tietolahteita-ja-geopoliittisia-setia/

Reporadion johtaja Koiviston lastenkutsujen isäntänä?

Eräässä Varsovasta saadussa asiakirjassa viitataan presidentti Mauno Koiviston suunnitelleen tilaisuuksia “nuoren älymystön” edustajien kanssa ennen uudelleenvalintaansa. Mutta pitikö Koivisto todella “lastenkutsuja”, joista edeltäjänsä tuli kuuluisaksi?

http://www.suomensotilas.fi/reporadion-johtaja-koiviston-lastenkutsujen-isantana/

Suomalaismepit kannattavat lähihistorian läpikäyntiä

Lue Jussi Halla-ahon ja Henna Virkkusen näkemyksiä Venäjän vaikutustoiminnasta, tiedustelulaista ja lähihistorian läpikäynnistä.

http://www.suomensotilas.fi/suomalaismepit-kannattavat-lahihistorian-lapikayntia/

Avainsanat: , , ,

Share This