Suomen Sotilas 100 vuotta

Suomen Sotilas täytti 11.1. tasan 100 vuotta sillä sen ensimmäinen numero ilmestyi 11.1.1919. Lehti on siis miltei yhtä vanha kuin itsenäisyytemme ja eräs vanhimmista aikakauslehdistä maassamme. Lehteä edelsi syyskuusta 1918 ilmestynyt Sotilasviikkolehti, jota kustansi Suomen senaatin sota-asiaintoimituskunta eli valtio.

Ensimmäisen Suomen Sotilaan kannessa oli komeasti Mannerheim, josta oli tullut joulukuussa 1918 valtionhoitaja ja ylipäällikkö P.E. Svinhufvudin tilalle. Ensimmäinen numero ilmestyi kaksoisnumerona todennäköisesti siksi, että lehden numerointi pyrittiin saamaan samaksi kuin ilmestymisviikkojen numerointi. Kolmoslehti ilmestyikin sitten 18.1.1919 viikolla kolme.

Lehti oli sen omia sanoja käyttääksemme tarkoitettu armeijalle, suojeluskuntien jäsenille ja Suomen yleisölle ohjelmanaan “…etupäässä Suomen armeijan siwistystyö, sekä yleiswalistuksellinen että sotilaallinen kaswatus- ja opetustehtäwä nuoren sota joukkomme keskuudessa, samalla kun Sotilaswiikkolehti tarjoutuu sotajoukkoa ja Suomen kansan suurta yleisöä yhdistäwäksi siwistykselliseksi yhdyssiteeksi.” Hieman kieliasultaan modernisoituna ohjelma sopii tämän päivän Suomen Sotilaallekin!

Sotilasviikkolehti ilmestyi päätoimittaja Severi Nuormaan johdolla nimensä mukaisesti joka viikko. Kuudentoista numeron jälkeen vuoden 1918 lopulla katsottiin kuitenkin, että julkaisemista ei voida jatkaa valtion varoilla. Valtioneuvosto hyväksyikin 11.1.1919 sotaministeriön ehdotuksen siirtää lehden toimittaminen ja kustantaminen Edistysseurojen Kustannus-Oy -nimiselle yhtiölle. Tämä oli yksityisesti kustannettavan Suomen Sotilas -lehden synty.

Miksi juuri tämä vuonna 1917 eräiden raittius-, nuoriso- ja valistusseurojen perustama yhtiö valikoitui kustantajaksi ei ole tiedossa. Huomionarvoista on kuitenkin, että asiasta päätettiin peräti valtioneuvostossa. Lehden tavoite ja sisältö pysyivät kustantajan vaihdoksesta huolimatta entisellään, lehdellä oli virallinen tehtävä.

Yhteys puolustusvoimiin säilyi tiiviinä, koska ensimmäiseksi päätoimittajaksi tuli sota-asiaintoimituskunnan sanomalehtitoimiston apulaispäällikön virasta vänrikki, filosofian kandidaatti Ilmari Heikinheimo. Hän oli lehden päätoimittaja aina vuoteen 1922, jolloin siirtyi Werner Söderstöm Oy:n palvelukseen.

Ykkösnumerossa oli lehden markkinointia tilaajille, tekstistä käy hyvin ilmi myös lehden suunniteltu sisältö. Tässä myös selvästi ilmoitetaan jo ensimmäisessä lauseessa lehden olevan ”ent. Sotilasviikkolehti” eli sen jatkaja.

Suomen Sotilas asetti itselleen jo ensimmäisenä ilmestymisvuonna kunnianhimoiset tavoitteet. Sen kirjoittajat olivat asiantuntijoita niin siviilistä kuin asevoimienkin riveistä, kirjoituksen käsittelivät sotatekniikkaa, juuri päättynyttä vapaussotaa, puolustusvoimien ja suojeluskuntien piirissä tapahtunutta ynnä muuta sellaista unohtamatta myös viihteellisempää puolta. Kohderyhmänä olivat erityisesti puolustusvoimien palveluksessa olevat, mutta myös sen ajan aktiivireserviläiset, suojeluskuntalaiset.

Vuonna 1919 lehti ilmestyi kerran viikossa lauantaisin sivumäärä ollessa 12-16. Lehti oli hieman A4-kokoa pienempi.

Satavuotiaan Suomen Sotilas -lehden saat vuonna 2019 kotiisi tilaamalla sen netistä www.suomensotilas.fi/tilaa tai soittamalla asiakaspalveluumme (03) 4246 5334 (arkisin klo 9-16)

Avainsanat: ,

Share This