Suomen Sotilas selvitti ulkomaalaisten kiinteistöostot kansallisuuksittain

Suomen Sotilas keräsi julkisista lähteistä saatavilla olevat tiedot ulkomaalaisten kiinteistöostoista kuluneen 16 vuoden aikana.

Ennen vuotta 2009 ostajien kansallisuutta ei tallennettu systemaattisesti, joten selvitystyö piti tehdä useiden eri rekisterilähteiden tietoja yhdistäen.

Ulkomaalaistaustan selvittäminen on kohtuullisen helppoa vain yksityishenkilöiden osalta. Ulkomaalaisten omistamien mutta Suomeen rekisteröityjen yritysten kiinteistökaupat eivät listauksessa näy. Tällaisia ovat esimerkiksi Turun laivaväylien läheisyyteen strategisesti sijoittuvien ja venäläisomistuksessa olevan Airiston Helmi Oy:n kiinteistökaupat. Listaus ei paljasta myöskään Putinin hallintoa lähellä olevien Rotenbergien perheen tai Gennadi Timtshenkon yritysten kiinteistöomistuksia eikä esimerkiksi Venäjän valtiollisen energiayhtiö Rosatomin osaomistamaa Hanhikiven voimalaitoksen kiinteistöä.

Suomen Sotilaan laatimasta taulukosta selviää, että venäläiset ovat suurin yksittäinen ulkomaalaisryhmä, joka on hankkinut kiinteistöomistuksia Suomesta. Venäläiset ovat tehneet vuodesta 2000 lähtien yhteensä 5309 kiinteistökauppaa. Vilkkaimmat kaupantekovuodet ovat olleet 2007, 2008 ja 2011. Vielä 2013 tehtiin yli neljäsataa kauppaa. Sen jälkeen kansainvälisen tilanteen kiristyminen on vähentänyt vuosi vuodelta venäläisten kiinteistöostoja Suomesta.

Taulukko: Kiinteistönluovutukset saajan kansallisuuden mukaan vuosina 2000-2016

Taulukko: Kiinteistönluovutukset saajan kansallisuuden mukaan vuosina 2000-2016

Avainsanat: ,

Share This