Teknologian kylmä sota

Huawei on jakanut maailmaa viime kuukausina. Osa näkee sen nousseen edistykselliseksi teknologiajohtajaksi omalla alallaan. Osalle se on osa Kiinan valtion vakoilujärjestelmää. Uusi teknologia on muuttamassa rahoituspalveluita, ja se tulee muuttamaan myös sitä, ketkä voivat kontrolloida rahoitusjärjestelmää. Kumpikin esimerkki kuvaa sitä, miten maailmassa on syntymässä uusi teknologiakilpailu, joka jakaa maailmaa ainakin kahteen leiriin. Varmaa on vain se, että ken tulee hallitsemaan tulevaisuuden teknologioita, dataa ja rahavirtoja, hallitsee maailmaa.

Tapaus Huawei – viesti tulevaisuudesta

Yritys nimeltä Huawei alkaa olla ongelma suurelle osalle läntisiä hallituksia ja teleoperaattoreita. Huawei tarjoaa ehkä parhaita verkkoratkaisuja kilpailukykyiseen hintaan, mutta se nähdään turvallisuusuhkana. Etenkin alkava 5G-verkkojen rakentaminen pakottaa tekemään vaikeita valintoja. Samaan aikaan käynnissä on monimutkainen poliittinen peli – kenen ehdoilla kukakin haluaa toimia. Ja kaikki tämä on vain esimakua siitä, miten teknologian kehitys ja politiikka vaikuttavat toisiinsa.

Kolme yritystä dominoi verkkomarkkinaa: Huawei, Ericsson ja Nokia. Nämä kolme ovat päätoimittajia suuressa osassa maailman verkkoratkaisuja, etenkin mobiiliverkkojen osalta. Vielä reilu 10 vuotta sitten Huawei oli pienempi toimija, eivätkä Nokia ja Ericsson ottaneet sitä aina kovin vakavasti. Ainakaan ei uskottu, että se kykenisi toimittamaan kokonaisia verkkoratkaisuja. Huawei nousi kuitenkin valtavilla resursseillaan nopeasti johtavaksi toimijaksi.

Etenkin Yhdysvallat on nostanut esiin vakavia epäilyksiä, että Huawei toimii yhdessä Kiinan valtion kanssa hankkiakseen tietoa muista sekä tarjoamalla Kiinalle mahdollisuuden seurata verkossa liikkuvaa tietoa ja vaikuttaa verkkojen toimintaan. 5G-verkoissa tällaiset mahdollisuudet ovat suurempi uhka kuin perinteisissä matkapuhelinverkoissa. Suuremman tiedonsiirtonopeuden lisäksi 5G-verkoista pitäisi tulla oleellinen osa esineiden internetiä (englanniksi Internet of Things, IoT), ja esimerkiksi itseajavat autot ja monet muut päivittäise toiminnot olisivat riippuvaisia näistä verkoista. Uhkana ei ole vain tiedon tarkkailu vaan myös kyky erilaisten toimintojen lamauttamiseen.

Isoveli valvoo

Sinänsä valtioiden toiminta tietoverkoissa ei ole mitään uutta. Yhdysvallat, Kanada, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti ovat vuosikymmeniä tehneet yhteistyötä tietojen hankinnassa Five Eyes -allianssin puitteissa. Tähän on kuulunut esimerkiksi ECHELON-ohjelma, joka kattaa erityisesti verkkotiedustelun. ECHELON käynnistettiin jo 1960-luvulla. Osana ohjelmaa on myös tarvittu verkkolaitteita ja ohjelmistoja, joiden kautta on saatu pääsy verkoissa kulkevaan tietoon.

Presidentit Xi ja Trump

Yhdysvallat on ollut viime aikoina erityisen aktiivinen ja kieltänyt Huawein laitteiden käytön verkoissa ja valtion toiminnoissa. Tämä on tarkoittanut myös Huawein puhelinmyyntiin rajoituksia. Yhdysvallat on aktiivisesti vaikuttanut muihin valtioihin, jotta myös nämä kieltäisivät tai rajoittaisivat Huawein laitteiden käyttöä, ja esimerkiksi Japani ja Australia ovat näin tehneetkin. Keskustelussa Yhdysvaltain toimet on tietenkin liitetty myös kytevään kauppasotaan maiden välillä ja presidentti Trump on ollut joustavasti kiristämässä ja löyhentämässä Huaweihin kohdistuneita pakotteita.

Myös Google joutui rajoittamaan Android- käyttöjärjestelmän käyttöä Huawein laitteissa. Vielä on epäselvää, mitä tämä todella tarkoittaa. Yksi seuraus voi kuitenkin olla uuden mobiililaitteisiin soveltuvan kiinalaisen käyttöjärjestelmän tuominen markkinoille. Sille olisi nyt sekä poliittiset että taloudelliset motiivit.

Uusi, avoin ja globaali

Yksi sivujuonne jutussa on ollut Huawein talousjohtajan pidätys Kanadassa viime vuoden lopussa Yhdysvaltojen pyynnöstä. Johtajaa syytetään toimista, joilla on rikottu Iranin talouspakotteita. Syytetty ei kuitenkaan ole kuka tahansa yrityksen talousjohtaja vaan Huawein perustajan ja pääjohtajan tytär. Pääjohtajalla on myös läheiset suhteet Kiinan kommunistiseen puolueeseen. Sattumaa tai ei, tämän jälkeen useampi kanadalainen liikemies on pidätetty Kiinassa. Kaksi Kanadan kansalaista on myös tuomittu kuolemaan Kiinassa.

Britannia on miettinyt kuumeisesti omaa suhtautumistaan Huaweihin. Asiasta on tullut vaikea poliittinen kysymys. Brexitin keskellä Britannia havittelee uusia kauppasopimuksia ja markkinoita niin Kiinasta kuin Yhdysvalloistakin. Ensiksi sen pitäisi saada solmittua kauppasopimus kummankin kanssa. Huawei myös työllistää suoraan ja epäsuorasti tuhansia ihmisiä Britanniassa. Kiinan Lontoon-lähettiläs on muistuttanut, että uudelle avoimelle ja globaalille Britannialle – mistä Brexitin kannattajat puhuvat – ei olisi hyväksi rajoittaa kauppaa estämällä Huawein liiketoimia.

Britannian hallitus teki huhtikuun lopussa päätöksen, että Huawein laiteita ei kokonaan kielletä 5G-verkoissa. Sen sijaan asetetaan rajoituksia, missä verkkojen osissa niitä voidaan käyttää. Päätös herätti paljon kysymyksiä, etenkin kun Britanniassa oli samalla viikolla menossa Five Eyes -maiden turvallisuusviranomaisten kokous. Yhdysvaltain edustajat komentoivat päätöstä diplomaattisesti mutta selvästi harmistuneena. Päätöksestä nousi toinenkin kohu, kun asiaa käsitelleen hallituksen turvallisuusneuvoston kokouksen tiedot vuotivat julkisuuteen, mikä johti lopulta puolustusministerin erottamiseen.

Teknologiset haasteet

Teknisesti on hyvin vaikeaa olla varma, onko jossakin laitteessa takaportti tai heikkous, joka mahdollistaisi ulkopuolisen tunkeutumisen järjestelmään. Etenkin ohjelmistojen osalta tämä on suurissa järjestelmissä hyvin vaikea todistaa täysin varmasti. Kaukana ovat ajat, jolloin kiinalaisten sanottiin vain kopioivan asioita. Kiina on nykyään johtavia teknologiasuurvaltoja, ja tietyillä teknologian aloilla, kuten tekoälyssä, se tavoittelee ykköspaikkaa maailmassa. Huawein kehitys- ja tutkimusresurssit ovat erinomaiset, ja Nokian ja Ericssonin ei ole helppo pysyä sen vauhdissa.

Nokia liittyi yllättävän suorasanaisesti Huawein arvostelijoihin kesäkuussa. Nokia varoitti esimerkiksi brittiläisiä asiakkaita Huawein mobiiliverkkojen teknisistä haavoittuvuuksista. Samalla Nokia ilmaisi, että Huawei on saanut suoraan tai epäsuoraan merkittävää rahoitusta Kiinan valtiolta, mikä on vääristänyt kilpailua, ja että tarkempi Huawein tekemisten kontrolli tuottaa reilumman kilpailun markkinoille.

Kaikki tietenkin liittyy Kiinan tavoitteisiin nousta maailmanlaajuiseksi suurvallaksi, mikä sitten saa muut valtiot ja yritykset näkemään Kiinan ja kiinalaiset yrityksineen uhkana. Kiinan panostukset huipputeknologiaan ovat suuria, ja selvää on, että hallituksen ja yritysten väliset suhteet ovat läheiset. Kiina ei ole tietenkään ainoa valtio, jolla on kansallisia etuja ajettavana teknologiakilpailussa ja tiedon hankinnassa. Moni yritys ja valtio joutuu tekemään valintoja, kuinka suuren riskin ne haluavat ottaa tietyn toimittajan kanssa ja keneen voi luottaa.

Kiinan oma viidennen sukupolven häivehävittäjä J20

Pankkijärjestelmän murros

Raha, valta ja politiikka ovat aina olleet linkittyneet toisiinsa. Kyky kontrolloida pankkeja ja rahoitusjärjestelmää on tärkeä osa vallankäyttöä ja vaikuttamista kehitykseen. Esimerkiksi rahapesun estäminen on tärkeä keino taistella terrorismia vastaan. Uusi teknologia (englanniksi fintech, finance technology) rahoitusjärjestelmissä ja lohkoketjujen (blockchain) kaltaiset ratkaisut muuttavat valta-asetelmaa rahoitusmaailmassa ja sen kontrolloinnissa.

Yhdysvaltain hallituksella ja rahoituslaitoksilla on ollut keskeinen asema kansainvälisessä rahoitusjärjestelmässä. Monet brittiläiset ja sveitsiläiset pankit ovat oppineet tämän kantapään kautta, kun ne eivät ole täyttäneet Yhdysvaltojen rahanpesun estovaatimuksia tai ovat auttaneet asiakkaita optimoimaan verotustaan. Pankkien on pitänyt maksaa miljardien korvaukset, jotta ne ovat voineet pitää toimilupansa Yhdysvalloissa.

Rahoitusjärjestelmän hyödyntäminen on myös ollut tapa asettaa Venäjälle pakotteita Krimin valtauksen ja Ukrainan sodan myötä. Esimerkiksi pankin poissulkeminen kansainvälisestä SWIFT-rahansiirtojärjestelmästä on ollut tehokas tapa rajoittaa tai hankaloittaa pankin palveluita ja kansainvälistä toimintaa. Venäläiset pankit ja Kremliä lähellä olevien henkilöiden rahaliikenteen vaikeuttaminen on ollut keskeinen osa pakotteita.

Raha on valtaa

Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän osalta on syntymässä Kiinan ja Yhdysvaltain kilpailutilanne. Kyseessä on myös rahoitusjärjestelmän teknologian murros. Olemme siirtymässä keskitetystä pankkien ja suurten rahoituslaitosten dominoimasta mallista modernimpaan ja hajautetumpaan malliin.

Kiinalainen UnionPay-korttimaksamisjärjestelmä on jo levinnyt kiinalaisten turistien myötä moniin maihin, myös Suomeen. WeChat-viestintäpalvelun rahansiirtopalvelusta on tulossa tärkeämpi myös Kiinan ulkopuolella. Alibaba ja sen Ant Financial Services ovat tulleet keskeisiksi maksamis- ja rahansiirtopalveluiksi. Se on markkina-arvoltaan maailman arvokkain fintech-yritys. Ant Financial yritti ostaa amerikkalaisen MoneyGram-rahansiirtoyrityksen, mutta Yhdysvaltain viranomaiset estivät kaupan.

Uudet maksu- ja rahansiirtopalvelut ovat uhka perinteisille luottokorttiyhtiölle ja SWIFTille. Luottokorttiyhtiöiden ja SWIFTin kautta on ollut helppo kontrolloida maksuja ympäri maailmaa ja haluttaessa estää joidenkin yritysten tai ihmisten rahaliikenne. Saman voi tietenkin tehdä kokonaiselle valtiolle. Sen takia Venäjä on jo jonkin aikaa kehittänyt ratkaisuja, joilla se voisi toimia ilman kansainvälisiä ratkaisuja.

Uusi uljas maailma

Kauppasota tai ainakin kauppasodan uhka vallitsee ympäri maailmaa. Kun samaan aikaan kohtaamme rahoitusteknologian ja -järjestelmien murroksen, on väistämättä selvää, että hallitukset alkavat olla kiinnostuneita, voiko kukaan enää hallita tulevaisuuden rahoitusjärjestelmiä. Tähän asti hallitusten kiinnostus uusiin teknologioihin rahoitusalalla on rajoittunut pääasiassa rahoituslakien ja -säännösten hallintaan. Seuraavassa vaiheessa niiden mielenkiinto tulee siirtymään myös valta- ja turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin. Itse asiassa valtion näkökulmasta kyse on viime kädessä elämästä ja kuolemasta – väkivallan monopolilla omalla fyysisellä alueellaan ylläpidettävästä hallinnosta, laeista ja rahoituspohjasta eli oikeudesta verottaa. Jos valtio menettää mahdollisuuden verottaa verkottuneita toimijoita ja valvoa tai kontrolloida rahaliikennettä, voi valtion olemassaolo olla pian uhattuna.

Kaukoitä ja Afrikka tulevat olemaan mielenkiintoisia alueita uudessa kilpajuoksussa. Noilla alueilla uudet rahoitusjärjestelmät kasvavat nopeasti osittain siksi, että suurin osa ihmisistä (esimerkiksi Indonesiassa ja Vietnamissa 70–80 %) on perinteisten pankkipalveluiden ulkopuolella. Samalla ne ovat alueita, joissa Kiinan vaikutusvalta niin taloudellisesti kuin poliittisesti kasvaa. Kiina ja kiinalaiset yritykset tekevät juuri taloudellisesti kasvaville alueille merkittäviä sijoituksia.

Fintech-yrityksistä tulee strategisesti merkittäviä. Ne tarjoavat mahdollisuuden siirtää ja hallita rahaa, kuten pankit ja luottokorttiyhtiöt ovat tehneet perinteisesti, mutta niistä tulee uuden teknologian myötä nopeammin paljon kansainvälisempiä kuin perinteiset rahoituslaitokset. Niillä on tehokkaat ratkaisut kerätä ja analysoida paljon dataa maailmanlaajuisesti, ja niiden toiminnan sääntely ja valvonta on entistä vaikeampaa.

Taistelu vallasta

Lohkoketjun kaltaisten hajautettujen ratkaisujen vaikutusta on vielä vaikeampi arvioida. Ne voivat merkitä sitä, että hallitukset menettävät mahdollisuuden hallita rahaa ja rahoitusjärjestelmiä. Tämän jälkeen hallituksilla on jäljellä oikeastaan vain mahdollisuus hallita väkivaltakoneistoa, mutta jos sille ei ole rahoitusta ja toimijat ovat muita kuin valtion suvereniteetin piirissä toimivia luonnollisia henkilöitä, voi väkivaltakoneiston käyttö muuttua vaikeaksi, mahdottomaksi ja tehottomaksi. Muutoksella voisi olla arvaamattomia seurauksia, joko hyvään tai pahaan – vähän arvioijan asemasta ja maailmankatsomuksestakin riippuen. Ratkaisujen osalta olemme kuitenkin vielä enemmän alkuvaiheessa kuin fintech-palveluiden osalta kokonaisuutena.

Fintech-ratkaisujen kasvu ja muutokset rahoitusjärjestelmissä ovat tapahtuneet viime vuosina kiihtyvällä tahdilla. Kyseessä on ollut ennen kaikkea kilpailu markkinaosuuksista ja liikevaihdosta. Taistelu on laajenemassa strategiseksi myös valtioiden välillä tai vaihtoehtoisesti yritysten ja valtioiden välillä. Olemme jo nähneet, miten keskeistä vallankäytössä median ja sosiaalisen median hallitseminen ja data ovat. Rahoitusjärjestelmän murroksessa voi olla kyse suuremmasta valtataistelusta. Kyse on siitä, kuka hallitsee rahaa ja dataa. Siitä, kenellä on valta.

Globaali kilpailu

Huawein kohdalla kyseessä on vain yksi yritys, se on vain esimerkki tai ennakkotapaus siitä, millaisten haasteiden kanssa tulemme teknologian kehityksen myötä painiskelemaan. Toinen esimerkki on rahoitusjärjestelmän murros, jossa rakennetaan uusia ratkaisuja hyvin keskeiselle toimialalle. Tietenkään kyse ei ole vain yhdestä yrityksestä tai toimialasta, kyse on siitä, että teknologia tulee entistä keskeisempään rooliin kaikilla toimialoilla ja teknologian hallinta on vallan ja jopa väkivaltakoneiston käyttöä. Sodan, rauhan ja voimankäytön – vaikuttamisen – eri muotojen välinen raja hälventyy ja lopulta katoaa.

Kiina on ilmoittanut tavoitteekseen tulla maailman johtavaksi valtioksi tekoälyssä. Eikä se ole pelkkää puhetta. Kiina panostaa siihen todennäköisesti jo nyt enemmän rahaa ja tutkimusresursseja kuin yksikään toinen maa. Vuosi vuodelta jopa Yhdysvaltain Piilaakson sijoitukset alkavat näyttää vaatimattomilta verrattuna teknologiasijoituksiin Kiinassa.

On aivan selvää, että Kiinan ja Yhdysvaltain kilpailussa ja kauppasodassa ei ole enää kyse vain halpatuotannosta ja siitä, missä joku laite valmistetaan edullisimmin. Kyseessä ovat paljon isommat panokset. Mielenkiintoista on myös ollut huomata keskustelun muutos Yhdysvalloissa. Viisi vuotta sitten teknologia- tai rahoitustapahtumassa puhuttiin mahtavista mahdollisuuksista Kiinan markkinoilla. Tänä päivänä puhutaan, miten maa on joutunut maailmanlaajuiseen kilpailuun Kiinaa vastaan ja millaisia panostuksia tulee tehdä kilpailussa pärjätäkseen.

Tietoverkot, datan käsittely, uudet rahoitusratkaisut, tekoäly ja niihin liittyvät toiminnot tulevat keskeiseen rooliin kaikissa yhteiskunnan, yritysten ja ihmisten päivittäisissä toimissa. Järjestelmät ovat kansainvälisiä. Niiden turvallisuuden takaaminen vaatii merkittävää teknistä osaamista. Ne, jotka hallitsevat näitä teknologioita, voivat pian hallita koko maailmaa. Tässä taistelussa pelkät kiellot ja tiedustelu eivät riitä, maiden tai liittoutumien pitää myös taata oma kykynsä kehittää kilpailukykyistä teknologiaa ja järjestelmiä. Huipputeknologian kilpavarustelu on alkanut. Tulevaisuus näyttää, kuinka suuri yritysten ja valtioiden rooli tulee kilpailussa olemaan.


Kirjoittaja on Suomen Sotilaan kansainväliseen talouteen ja teknologiaan erikoistunut avustaja.

Avainsanat: , , , ,

Share This