Upinniemi – merellinen valmiusjoukko

Upinniemen varuskunta yllättää monipuolisuudellaan. Merellisessä ympäristössä toimivat yhteistyössä rannikkojoukot, laivastojoukot, tavalliset varusmiehet, laivat, kantahenkilökunta ja Merivoimien erikoisjoukot. Tehtäviä ja joukkoja Upinniemessä on paljon, myös tulevaisuudessa.

Upinniemessä toimiva Suomenlahden meripuolustusalue (SLMEPA) on monessa mielessä merkittävä varuskunta. Se vastaa osaltaan maamme pääkaupungin suojaamisesta meren puolelta, merivalvonnasta ja alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta Suomenlahdella, sodan ajan merimiinoituksesta ja meriliikenteen suojaamisesta. Myös mereltä tulevaan hyökkäykseen varaudutaan.

Upinniemen varuskunta toimii samanaikaisesti varusmiehille koulutusta antavana ja jatkuvassa valmiudessa olevana tukikohtana. Se on merellinen valmiusyhtymämme ja toinen operatiivinen rauhan ajan sotasatamamme, joka pitää yllä jatkuvaa merellistä tilannekuvaa, tulenkäyttöä, öljyntorjuntavalmiutta ja varautuu muuhun viranomaisyhteistyöhön.

Tukikohta antaa Merivoimien varusmiehille perus-, aliupseeri-, upseeri- ja erikoiskoulutusta, joilla tuotetaan merkittävä osa Merivoimiemme sodan ajan joukoista. Koulutusta annetaan sekä laivasto- että rannikkojoukoille.

Suuri kouluttaja

Upinniemi vastaa Kotkan rannikkopataljoonan lakkauttamisen jälkeen 1.1.2014 alkaen kaikesta Merivoimien suomenkielisestä alokaskoulutuksesta. Palvelukseen saapuu vuosittain noin 2000 varusmiestä, joista suurin osa tulee pääkaupunkiseudulta.

Kahdeksan viikkoa kestävän peruskoulutuskauden jälkeen tehdään valinnat jatkokoulutukseen. Joukkoja koulutetaan kahdessa eri linjassa: rannikkojoukkokoulutuksessa (noin 70 %) ja laivastojoukkokoulutuksessa (noin 30 %).

Peruskoulutuskaudella valikoidaan myös noin 35 % varusmiehistä johtamiskoulutukseen, joka käydään Upinniemen Aliupseerikoulussa. Ensimmäisen vaiheen (AUK 1) jälkeen parhaiten menestyneet ja soveltuvimmat pääsevät jatko-opintoihin joko Reserviupseerikouluun Haminaan (rannikkolinja) tai Merisotakouluun Suomenlinnaan (laivastolinja).

Peruskoulutuskauden ja laivastojoukkojen jatkokoulutuskauden jälkeen varusmiehet siirtyvät yksiköihinsä Upinniemessä, Merisotakoulussa (Helsinki) tai Saaristomeren meripuolustusalueella (Turku).

Luit juuri kaksi ensimmäistä kappaletta jutusta, joka ilmestyi Suomen Sotilas -lehden numerossa 6/2013.

Tilaa Suomen Sotilas. Saatavana myös hyvinvarustetuista lehtipisteistä

Teksti: Petri Välkki

Avainsanat: , , , , ,

Share This