Viron suojeluskunnat nousukiidossa

Viron suojeluskuntajärjestön, Kaitseliitin vapaaehtoisten määrä on kasvanut 10 prosenttia Ukrainan kriisin alettua. Kaitseliitissa on nyt 16.000 vapaaehtoista osa-aikaista sotilasta.

Suhteutettuna väkimäärään tämä tarkoittaisi, että jos Suomessa olisi suojeluskuntajärjestö, sen vahvuus olisi yli 80.000 vapaaehtoista.

Vuonna 2014, kun Venäjä oli liittänyt valloittamansa Krimin alueen itseensä, Viron Kaitseliittiin liittyi 935 vapaaehtoista. Määrä kasvoi huimasti vuoden 2013 tasosta, jolloin Kaitseliit sai 324 uutta vapaaehtoista. Tämän vuoden puoleen väliin mennessä Kaitseliittiin on liittynyt jo 504 vapaaehtoista.

Kaitseliitin tulenjohtajat harjoituksessa, kuva US Army

Kaitseliitin tulenjohtajat harjoituksessa, kuva US Army

Viime lokakuussa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen silloinen toiminnanjohtaja Pekka Tuunanen kertoi Suomen Kuvalehden haastattelussa, että Ukrainan kriisi ei ole vaikuttanut MPK:n toimintaan hakeutuvien määrään. Tuunasen mukaan haasteena on tehdä toimintaa näkyväksi.

MPK kouluttaa vain n. 27.000 reserviläistä vuosittain.

Suomalaiseksi kodinturvajoukkojen korvaajaksi väitetty maakuntajoukkomalli on hyvin vaatimaton kooltaan verrattuna Ruotsin kodinturvajoukkoihin tai Viron Kaitseliittiin. Maakuntajoukkojen vahvuus on n. 5000 reserviläistä, ja toiminnan taso on hyvin vaihtelevaa alueellisesti.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys ja puolustusvoimat ovat siis epäonnistuneet kanavoimaan Euroopan turvallisuuspoliittisesta tilanteesta huolestuneiden kansalaisten mielenkiintoa tavalla, joka edistäisi maanpuolustusta.

Puolustusvoimauudistuksen ja puolustusvoimien 1.1.2015 muuttuneen organisaation myötä maakuntajoukkomallin tulevaisuus on epäselvä. Puolustusvoimien tuoreeseen sodan ajan organisaatiomalliin on otettu mukaan perustettavat paikallisjoukot, joiden koulutuksessa ehkä käytetään hyväksi vapaaehtoisuutta ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutustarjontaa.

Tosiasiallisesti yhtenäisen toimintamallin tarjoava pohjoismainen kodinturvajoukkomalli on paljon selkeämpi ja vapaaehtoisen kannalta kiinnostavampi ja haastavampi tapa järjestää vapaaehtoistoimintaa, kuin nyt Suomessa käytössä oleva eräänlainen hybridimalli, jossa puolustusvoimien sodan ajan joukkojen koulutusta pyritään osittain korvaamaan MPK:n tuottamalla vapaaehtoisella koulutuksella. Lisäksi yksityiset henkilöt voivat lisätä henkilökohtaisia kriisiajan valmiuksiaan MPK:n maksullisilla kursseilla. Joukkokohtaista koulutusta MPK:n kursseilla ei kuitenkaan anneta.

On vaikea nähdä mitään muuta perustetta miksei pohjoismainen kodinturvajoukkomalli voisi toimia myös Suomessa kuin se, että poliittinen vasemmisto vastustaa historiallisista syistä tällaisen vaihtoehdon kehittämistä.

Lähteet: Kaitseliit, Hemvärnet, Reuters, Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Avainsanat: , , , ,

Share This